DJI 0525 kopia

Stop Powodzi - inwestycje Wód Polskich

W Wodach Polskich prowadzimy inwestycje stanowiące odpowiedzi na nasilające się zjawisk ekstremalnych – gwałtownych wezbrań i powodzi oraz suszy. Oddawanie przestrzeni rzekom na określonych odcinkach zintensyfikuje skuteczność działań technicznych, które prowadzimy, dla ochrony milionów osób mieszkających w Polsce na terenach zalewowych.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1488-stop-suszy-stop-powodzi-inwestycje-wod-polskich

 IMG 4981

Stop Powodzi - reportaż z Łapanowa

Przedstawiamy reportaż z Łapanowa, który na skutek nawalnych opadów deszczu, w czerwcu 2020 roku doświadczył powodzi błyskawicznej. Wyjaśniamy, co było przyczyną oraz jakie działania trzeba podjąć, aby ograniczyć ryzyko kolejnych powodzi.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1277-stop-powodzi-reportaz-z-lapanowa

 Wojciech Skowyrski 1 min

Zbiornik Racibórz może przechwycić falę z Powodzi Tysiąclecia

Zbiornik Racibórz Dolny, który będzie chronił przed powodzią 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. O jego powstaniu i sposobie działania rozmawiamy z ekspertem Wód Polskich Wojciechem Skowyrskim, Dyrektorem Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1170-zbiornik-raciborz-moze-przechwycic-fale-z-powodzi-tysiaclecia

 Pawe Rusiecki 111 min

Podtopienia miejskie to ludzkie dramaty, którym możemy zapobiegać

Ochrona przed powodziami miejskimi jest możliwa i wymaga zaangażowania na poziomie ustawodawczym, działań samorządowych i troski każdego z nas. Musimy zrozumieć czym jest deszcz, jakie zmiany zaszły i po czyjej stronie leży odpowiedzialność za działania w walce z żywiołem. O problemie podtopień miejskich i jego rozwiązaniach opowiada Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym Paweł Rusiecki.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1154-podtopienia-miejskie-to-ludzkie-dramaty-ktorym-mozemy-zapobiegac

 wilkow powodz

Dziesięć lat po wielkiej powodzi - inwestycje i działania Wód Polskich

Dziesięć lat po wielkiej powodzi z 2010 roku mamy zupełnie inne możliwości techniczne, jak również nowe zabezpieczenia w newralgicznych regionach. Niemniej w stu procentach nie możemy wyeliminować ryzyka powodziowego. Możemy jednak zmniejszyć skutki wezbrań.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1086-dziesiec-lat-po-wielkiej-powodzi

 akcja lodoamania na Zbiorniku Wodnym Wocawek 3 min

Lodołamacze muszą być w gotowości

Choć kolejny rok z rzędu obserwujemy łagodną, niemal bezśnieżną zimę, związaną ze zmianami klimatu, to nawet w takich warunkach wystarczy tylko kilka mroźnych dni, żeby powstały zjawiska lodowe, które mogą tworzyć przyczynić się do powodzi zatorowych. Dlatego niezależnie od warunków pogodowych flota lodołamaczy Wód Polskich w sezonie zimowym jest w stałej gotowości. Lepiej zapobiegać efektom niszczącego żywiołu, którego skutki mogą mieć wielokrotnie wyższe koszty, niż utrzymanie flotylli wyspecjalizowanych statków.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/949-pogotowie-zimowe-wod-polskich-lodolamacze-w-akcji