275828446 923712788298954 6214218010875723656 n

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z partnerami (policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne) zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do uczestnictwa w programie Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie.

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Naszym celem jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska.

W ramach programu zapewniamy materiały i zajęcia edukacyjne oraz wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej podczas warsztatów terenowych. Realizujemy również, we współpracy z naszymi partnerami, pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

Przynależność do sieci szkół przyjaznych wodzie jest potwierdzana certyfikatem. Program koordynują Regionalne Zarządy Gospodarstw Wodnych PGW Wody Polskie: Gdańsk, Bydgoszcz, Białystok, Warszawa, Poznań, Wrocław, Lublin, Gliwice.

RZGW

Imię i Nazwisko

E-mail

BIAŁYSTOK

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BYDGOSZCZ

Edyta Rynkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GDAŃSK

Bogusław Pinkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GLIWICE

Linda Hofman

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRAKÓW

Magdalena Gala

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LUBLIN

Jarosław Kowalczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POZNAŃ

Beata Zoła

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RZESZÓW

Krzysztof Gwizdak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZCZECIN

Michał Kaczmarek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARSZAWA

Anna Truszczyńska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WROCŁAW

Jarosław Garbacz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Korzyści z przystąpienia do programu Aktywni Błękitni:

  • zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii (w tym zasad ochrony środowiska w szczególności w zakresie sposobów oszczędzania wody oraz dbałości o nią),
  • aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej w zakresie czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych (np. poprzez udział w akcjach sprzątania),
  • pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda (w tym wiedzy na temat powodzi, suszy),
  • uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez służby ratownicze, przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody itp., bezpieczne uprawianie sportów wodnych),
  • zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz wykształcenie proekologicznych nawyków,
  • możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez PGW Wody Polskie i zapoznanie uczniów z mechanizmami ich działania,
  • udział w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach szkolnych prowadzonych specjalistów/ ekspertów z zakresu ichtiologi i ochrony środowiska,
  • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą uczestniczącą w programie z organizacjami zapewniającymi wypoczynek letni dla dzieci połączony z rekreacją wodną,
  • zaangażowanie rodziców w działania związane z wyrabianiem poprawnych postaw z zakresu bezpiecznej rekreacji nad wodą i zachęcanie do uprawiania sportów wodnych.

 

Zapraszamy również do śledzenia aktualności na mediach społecznościowych Aktywnych Błękitnych 

Facebook

Youtube