Park Szymaskiego1

Mała retencja to proste sposoby na gromadzenie wody w okolicy

W Wodach Polskich, w ramach programu Stop suszy! promujemy i realizujemy działania związane ze zwiększaniem retencji na wsi i w mieście, w lasach, na polach i na nieużytkach. Naszym zdaniem w każdym miejscu możemy zatrzymać wodę – co jest szczególnie ważne – w miejscu gdzie ona spadła wraz z deszczem. 

https://www.wody.gov.pl/edukacja/na-czym-polega-mala-retencja

 

raindrops g7ae648663 1920

Jak zarządzać przestrzenią miejską w dobie zmian klimatu? Ekspert Wód Polskich o zagospodarowaniu wód opadowych

Jesteśmy świadkami szybko postępujących zmian klimatycznych, przejawiających się coraz częstszymi suszami i powodziami, dlatego retencja wód jest kluczowa by zapobiegać tym skrajnym zjawiskom. O sposobach zagospodarowania wód opadowych, zwłaszcza na terenach miejskich, a także roli Wód Polskich oraz samorządów w tym zakresie, podczas E-konferencji "Zielona i niebieska infrastruktura w architekturze" organizowanej przez Grupę Sztuka Architektury opowiedziała Joanna Sasal, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/114-nieprzypisany/2804-jak-zarzadzac-przestrzenia-miejska-w-dobie-zmian-klimatu-ekspert-wod-polskich-o-zagospodarowaniu-wod-opadowych

 

flowers 6250543 1920

Ułatwienia dla rolników - proretencyjne zmiany w Prawie wodnym

Przebudowa systemów melioracyjnych bez zbędnych formalności, a także możliwość wykonania stawów retencyjnych do 5000 m2 powierzchni i 3 m głębokości jedynie na zgłoszenie – to najważniejsze zmiany w ustawie Prawo wodne. Dzięki uproszczonym przepisom rolnicy zyskują zachętę do retencjonowania wody na własnej ziemi, co pozwala optymalnie nawadniać uprawy bez konieczność drenowania zasobów wód podziemnych. Więcej proretencyjnych inwestycji w zlewniach rolniczych prowadzą również Wody Polskie – wszystko dzięki przyznaniu możliwości ubiegania się o setki milionów złotych dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2571-ulatwienia-dla-rolnikow-proretencyjne-zmiany-w-prawie-wodnym 

Jaz na rzece Rgilewce w m. Grzegorzew k. Koła woj. wielkopolskie15 min

 

Ponad pół miliarda złotych na przeciwdziałanie skutkom suszy w Polsce

Niemal 600 mln zł na realizację blisko 200 proretenycjnych zadań na terenie całej Polski ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także kontynuacja działań dla zwiększania retencji korytowej w ramach założeń do Programu Kształtowania Zasobów Wodnych – to tylko niektóre z zapowiedzi ze wspólnej konferencji Ministerstwa Infrastruktury i Wód Polskich. Ambitny plan zakłada nawet potrojenie retencji korytowej do 2025 roku w zlewniach rolniczych.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2561-ponad-pol-miliarda-zlotych-na-przeciwdzialanie-skutkom-suszy-w-polsce

 

lake g0a1f26629 1920

Wody Polskie - działamy dla ludzi i mokradeł

Co roku 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody to hasło tegorocznego święta, które przypomina nam, że obszary wodno-błotne są cenne nie tylko z punktu widzenia przyrodniczego, ale również z perspektywy człowieka. Należy dbać o ochronę i zrównoważone użytkowanie terenów podmokłych dla zapewnienia dobrobytu ludzi i dobrego stanu środowiska. Wpisują się w to dobre praktyki, takie jak odtwarzanie stref buforowych, czy rozwój retencji śródpolnej, a także większe projekty zakładające rekultywację terenów zdegradowanych w celu zwiększenia bioróżnorodności.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2424-wody-polskie-dzialamy-dla-ludzi-i-mokradel

 

 wywiad RZGW Poznan Nowak

W ciągu kilkunastu lat zakończy się odbudowa zasobów wodnych w wielkopolskich gminach, gdzie prowadzona była działalność górnicza

Wody Polskie porozumiały się z Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. w sprawie wykorzystania wyrobisk pokopalnianych dla zwiększenia retencji we Wschodniej Wielkopolsce. Na ten temat rozmawiamy z dr. Bogumiłem Nowakiem, dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

https://poznan.wody.gov.pl/aktualnosci/1085-w-ciagu-kilkunastu-lat-zakonczy-sie-odbudowa-stosunkow-i-zasobow-wodnych-w-wielkopolskich-gminach-gdzie-prowadzona-byla-dzialalnosc-gornicza

Jaz Złotoria. Podlasie

 

Od suszy 50-lecia do wzrostu retencji. RAPORT STOP SUSZY. Wody Polskie

Szacuje się, że realne możliwości retencji, wynikające z warunków topograficznych, demograficznych i gospodarczych, wynoszą w Polsce 15% średniego rocznego odpływu. Aby ten cel osiągnąć Wody Polskie stosują różnego rodzaju działania techniczne i nietechniczne, przy jednoczesnym utrzymaniu trwałej równowagi bilansu wodnego i pożądanego stanu środowiska naturalnego.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1875-od-suszy-50-lecia-do-wzrostu-retencji-raport-stop-suszy-wody-polskie

 

7 procent fb v3

Woda dla rolnictwa. Dwie funkcje melioracji i wzrost retencji do 7%

Wody Polskie stworzyły założenia do Programu Kształtowania Zasobów Wodnych, który wykorzystuje retencję korytową (rzeczną), a jego celem jest przywrócenie dwufunkcyjności melioracji. Nasze Gospodarstwo przy współpracy z władzami samorządowymi i rolnikami, kontynuuje wdrażanie zadań przywracających dwufunkcyjność melioracji.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1754-woda-dla-rolnictwa-dwie-funkcje-melioracji-i-wzrost-retencji-do-7

 

 aybil goker XqnU3MJJTDI unsplash

Zieleń i mała retencja zamiast betonu. Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego

Ustawa wesprze rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, naturalne systemy retencji oraz „odbetonowanie” miast. Dzięki temu poziom retencji będzie wyższy, co polepszy bezpieczeństwo mieszkańców przez skuteczniejsze zapobieganie zalaniom i podtopieniom wynikającym z intensywnych opadów. Zwiększy się ilość wody dla nawodnień w rolnictwie i gospodarstw domowych.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1289-zielen-i-mala-retencja-zamiast-betonu-szczegoly-nowego-pakietu-przeciwsuszowego

 Partnerstwa Kana Przyki

Woda dla rolnictwa

Gospodarowanie wodami to jedna z kluczowych spraw dla rolnictwa. W tej kwestii konieczna jest współpraca pomiędzy samorządem rolniczym a Wodami Polskimi – powiedział Przemysław Daca Prezes PGW WP podczas spotkania z zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych na czele z jej Prezesem – Wiktorem Szmulewiczem. Są już pierwsze efekty działań pilotażowego programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1255-woda-dla-rolnictwa

 

 Mapka Stop suszy poziom

Światowy Dzień Przeciwko Pustynnieniu i Suszy

Eksperci ostrzegają: mimo, że daleko nam do rozwoju w Polsce prawdziwych obszarów pustynnych, to sytuacja jest poważna. Zjawisku temu sprzyjają zmiany klimatyczne, a zwłaszcza zmiana struktury opadów. Dlatego konieczne jest gromadzenie wody opadowej w miejscu, gdzie ona spadła. Służy temu retencja – mała, duża oraz mikroretencja, w tym budowa różnej wielkości zbiorników wodnych, odtwarzanie terenów podmokłych, zalesianie oraz sadzenie zatrzymującej wilgoć zieleni w miastach i na nieużytkach, czy sianie kwietnych łąk.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1146-stop-suszy-swiatowy-dzien-przeciwdzialania-pustynnieniu-i-suszy

 

131217698 953628931831271 4007361239786446013 n

Jazy i zastawki w zrównoważonej gospodarce wodnej

Na przestrzeni wieków obiekty hydrotechniczne ewoluowały, pełniąc liczne funkcje – rolnicze, przeciwpowodziowe, żeglugowe, energetyczne a nawet rekreacyjne! W Polsce mamy ponad 30 tys. urządzeń piętrzących rozsianych na niemal 100 tys. kilometrów rzek i około 250 tys. kilometrów rowów melioracyjnych. W przeważającej części są to niewielkie konstrukcje - zastawki, przepusto-zastawki i jazy - które pozwalają spiętrzać wodę dla potrzeb gospodarskich.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1136-jazy-i-zastawki-w-zrownowazonej-gospodarce-wodnej 

 rdpolne oczko1

Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych

Wody Polskie ogłaszają kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1039-stop-suszy-rusza-program-ksztaltowania-zasobow-wodnych-na-terenach-rolniczych 

 landscape 4972639 640

W Dniu Ziemi przypominamy o wodzie

Należymy do krajów o najmniejszych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca Polski przypada 1600 m3 wody na rok. Dlatego też w Wodach Polskich od dwóch lat realizujemy program Stop suszy! W jego ramach opracowaliśmy pierwszy w Polsce plan przeciwdziałania skutkom suszy. Dokument dzięki kompleksowym zaleceniom przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wodnego kraju.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1035-w-dniu-ziemi-troszczymy-sie-o-wode

 122138528 635658677104985 7029747525776869713 n

Ograniczenie skutków suszy to priorytet Wód Polskich

Wody Polskie realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na ten cel w 2020 roku przeznaczonych jest ponad 2 mld zł. Dodatkowo 380 mln zł zabezpieczono na prace utrzymaniowe, co pozwoli zrealizować ponad 4 tys. zadań. Na nowatorski program retencji korytowej, dedykowany wyłącznie rolnictwu, w tym roku jest dodatkowo przeznaczone 60 mln zł.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1031-stop-suszy-ograniczenie-skutkow-suszy-to-priorytet-wod-polskich

 Jezioro Jasne okolice Staszowa woj witokrzyskie

Retencja odpowiedzią na suszę i powódź

Celem zarówno małej jak i dużej retencji jest zachowanie wody opadowej w miejscu, gdzie ona spadła. Zbiorniki retencyjne gromadzą ją w okresie nasilonych opadów i stanowią rezerwuar wody na czas suszy. Budowa małych i dużych zbiorników wodnych ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia skutków skrajnych zjawisk hydrologicznych, jakich obecnie doświadczamy na skutek zmian klimatu.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1015-retencja-odpowiedzia-na-susze

 water lily 1857350 640

Światowy Dzień Wody

Woda jest ważna w każdym aspekcie współczesnego życia, a zachowanie jej zasobów jest kluczowe również dla przyszłych pokoleń. To wyzwanie jakie dziś podejmujemy jest najważniejsze, zwłaszcza w dobie zmieniającego się klimatu i kurczących się zasobów wodnych przy jednoczesnym zwiększaniu się populacji kraju i świata.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/993-swiatowy-dzien-wody-2020

 rda rzeki Gsawka rzgw bydgoszcz 1

Światowy Dzień Mokradeł

Mokradła mają różne oblicza. Mogą to być olbrzymie otwarte obszary torfowisk albo małe śródleśne bagna, są nimi też wąskie siedliska wzdłuż naturalnych rzek oraz zbiorniki wodne. Warto jednak pamiętać, że bez wody nie ma mokradeł, dlatego by je zachować niezbędny jest sukcesywnie realizowany program retencji.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/915-swietujemy-swiatowy-dzien-mokradel

 ka z baneru 1

Ogrody deszczowe i kwietne łąki rozwiązaniem na okres suszy

Mają piękne nazwy i fantastycznie wyglądają. Nie wymagają wiele pielęgnacji. W dodatku pomagają gromadzić i oszczędzać wodę w ogrodzie. To ważne, bo od kilku lat, od wiosny do jesieni mamy suszę.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/659-laki-kwietne-i-ogrody-deszczowe-rozwiazaniem-na-okres-suszy

 Wojciech Skowyrski 1 min

Betonowanie rzek? Już się tego nie robi!

W trakcie różnego rodzaju prac utrzymaniowych często sięgamy po sprawdzone, proekologiczne metody, jak np. umacnianie brzegów za pomocą kamieni oraz faszyny (jest to rodzaj wikliny). W swoich działaniach przede wszystkim skupiamy się na retencji, czyli gromadzeniu wody w okresach nasilonych opadów i zachowaniu jej na czas suszy. Przywracając rzekom ich naturalny charakter, budując małe i duże zbiorniki wodne, możemy minimalizować skutki obu tych skrajnych zjawisk. Polecamy wywiad z Wojciechem Skowyrskim, doświadczonym hydrotechnikiem, Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Wodach Polskich który wyjaśnia, jak ważna dziś jest retencja.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/619-betonowanie-rzek-juz-sie-tego-nie-robi-wywiad-z-ekspertem-wod-polskich

 Przemysaw Daca 1

Prezes Wód Polskich o suszy

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wywiadzie dla tygodnika "Wprost" o walce z suszą, która stała się ogromnym wyzwaniem dla gospodarki wodnej.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/526-prezes-wod-polskich-o-suszy-wprost