Na skutek mrozów na rzekach i zbiornikach wodnych utworzyły się zjawiska lodowe, które mogą powodować zagrożenie zatorowe. Obecnie Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich administrujące rejon środkowej Wisły oraz Bugu przeszły w tryb pracy całodobowej. Sytuacja na rzekach i zbiornikach jest monitorowana. Poniżej przedstawiamy aktualne informacje.


WAŻNE! NAJNOWSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI ZWIĄZANYMI Z ZIMOWĄ OCHRONĄ PRZECIWPOWODZIOWĄ ZNAJDUJĄ SIĘ OBECNIE POD LINKIEM:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1660-zimowe-pogotowie-przeciwpowodziowe-aktualne-informacje


Informacja z 15.02.2021 r. z godz. 18.00

Na Odrze jutro rano zaplanowane jest rozpoczęcie akcji lodołamania. Do pracy przygotowanych jest łącznie 13 jednostek polskich i niemieckich, które mogą połączyć siły w szczytowym momencie lodołamania. Dziś (15 lutego) podjęto przygotowania do akcji. Dwie jednostki sondowały Szczeciński Węzeł Wodny, sprawdzając stan kanału. We wtorek 16.02 rano, ma wypłynąć 7 jednostek, a w środę dołączy do nich 6 kolejnych lodołamaczy z Niemiec. Lód łamany będzie na Odrze Zachodniej, Odrze granicznej, Regalicy oraz na Jeziorze Dąbie. Jednostki wypłyną z siedziby Nadzoru Wodnego w Podjuchach oraz z OH Gryfice i Widuchowa. Od Szczecina i Gryfina w górę rzeki zaplanowane jest kruszenie i spławianie lodu. Zaplanowano również zrobienie tzw. rynny na Regalicy w kierunku Jeziora Dąbie.
Polsko-niemiecką akcją lodołamania na Odrze granicznej dowodzą Wody Polskie.

Na Dolnej Wiśle trwają patrole techniczne 7 lodołamaczy PGW Wody Polskie. Dziś rano przystań w Przegalinie opuściły jednostki: Puma i Foka, które udały się najpierw do ujścia Wisły, a następnie w górę rzeki do Tczewa. Po patrolu jednostki mają wrócić do Przegaliny. Patrole techniczne służą ocenie sytuacji w korycie rzeki oraz sprawdzeniu w ruchu dwóch nowych lodołamaczy Pumy i Narwala. Szczególna uwaga załóg lodołąmaczy oraz ekspertów Wód Polskich koncentruje się wokół remontowanego mostu w Tczewie, gdzie gromadzi się śryż. Tor wodny Wisły często ulega zmianie, dlatego powinien być sprawdzany pod kątem ewentualnej akcji lodołamania. Przewidziane są próby manewrowe jednostek i testy systemów nawigacyjnych oraz łączności. Obecna sytuacja hydrologiczna na Dolnej Wiśle nie stwarza podstaw do pogotowia lodowego ani akcji lodołamania.

Ze względu na panujące obecnie niekorzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne, praca lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek została wstrzymana. Obecnie w rejonie panują niesprzyjające warunki: silny wiar z północnych kierunków i niskie temperatury. Akcji nie sprzyja również niewielki przepływ przez zaporę we Włocławku. We wtorek 16 lutego odbędzie się kolejny sztab kryzysowy i zostaną podjęte dalsze decyzje ws. akcji lodołamania.


Informacja z 15.02.2021 r. z godz. 13.30

Lodołamanie na Zbiorniku Wodnym Włocławek zostało na krótko zawieszone z uwagi na niekorzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne. Natomiast Wody Polskie podejmują działania w dwóch innych obszarach operacyjnych przewidzianych dla akcji lodołamania – przy ujściu Wisły oraz w odcinku granicznym i dolnym Odry. Lodołamacze są gotowe do akcji.

- Jeżeli chodzi o ujście Wisły, to tam nie identyfikujemy poważniejszych zagrożeń, w rejonie ujścia Wisły jest około 30-40% śryżu spływającego. Na odcinku dolnym Wisły w różnych miejscach, ilość śryżu jest bardzo różna. W Tczewie - tam gdzie nasza uwaga jest skupiona najbardziej, czyli przy moście który jest przebudowywany, ilość śryżu wynosi około 100%, ale jest to śryż płynący natomiast na Odrze Dolnej i granicznej wytworzyła się stała pokrywa lodowa o długości 70 km na rzece i dodatkowo 10 km na jeziorze Dąbie. Dwa lodołamacze ruszyły dziś w kierunku jeziora Dąbie, jutro rusza flota siedmiu lodołamacze do akcji lodołamania. W tamtym rejonie odwilż przyjdzie szybciej, ponieważ  front, który niesie ze sobą ciepłe powietrze zbliża się do naszych zachodnich obszarów. W środę do polskich lodołamaczy ma dołączyć 6 lodołamaczy niemieckich - powiedział Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Polsko-niemiecką akcją lodołamania na Odrze granicznej dowodzą Wody Polskie.


Informacja z 15.02.2021 r. z godz. 13.00

Lodołamanie na Zbiorniku Wodnym Włocławek zostało zawieszone przez Wody Polskie do środy, ze względu na panujące obecnie niekorzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne. Jutro odbędzie się kolejny sztab i zostaną podjęte dalsze decyzje w sprawie. O powodach decyzji oraz o dalszych działaniach Wód Polskich mówi Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą: - Wprowadzamy krótką przerwę w akcji lodołamania. Dobra wiadomość jest taka, że już w środę będziemy mogli prawdopodobnie kontynuować akcje lodołamania na zbiorniku włocławskim i poruszając się w górę rzeki.

Decyzja jest spowodowana złymi warunkami – ujemnymi temperaturami, które bardzo utrudniają spływ połamanej kry lodowej. Dodatkowo jeszcze występuje bardzo niekorzystny wiatr z kierunków północnych oraz niewielki przepływ przez zaporę we Włocławku – w tej chwili ten przepływ wynosi około 844 m sześciennych na sekundę, a żeby dobrze prowadziło się akcję i aby lód, który zostaje połamany przez lodołamacze mógł w sposób właściwy spływać ,nawet wtedy kiedy wiatry są niekorzystne, potrzebujemy co najmniej 1200 m sześciennych na sekundę.

Z podjęciem akcji lodołamania czekamy zatem na odwilż. Wszystkie prognozy wskazują, że odwilż przyjdzie już w środę. Jutro eksperci Wód Polskich będą wnikliwie aktualizować i analizować informacje dotyczące warunków, które w tej chwili występują.

- Mamy tutaj w Wodach Polskich RZGW Warszawa oraz w Zarządzie Zlewni we Włocławku pogotowie lodowe wprowadzone 8 lutego. To znaczy, że nasze służby, które przygotowują wszelkie informacje dla kierownictwa akcji lodołamania pracują 24 godziny na dobę, zbierają dane hydrologiczne, ale także synoptyczne, a przede wszystkim meteorologiczne. Te wszystkie informacje, które dzisiaj posiadamy wskazują, że ta przerwa będzie naprawdę krótkotrwała i będziemy kontynuować lodołamania od środy. Wtedy praktycznie przychodzi odwilż i będziemy prowadzić działania do skutku, aż poradzimy sobie z tym lodem, który w tej chwili zalega począwszy od Stopnia Wodnego Włocławek. W tej chwili końcówka lodu jest granicach kilometra 581 – wyjaśnił Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Obecnie sytuacja na Wiśle w rejonie Płocka, Wyszogrodu oraz Kępy Polskiej jest ustabilizowana, mimo że na posterunkach wodowskazowych wciąż notowane są stany ostrzegawcze i alarmowe. Podobna sytuacja występuje w Białobrzegach i innych regionach.

- W Płocku są przekroczone stany alarmowe, natomiast od kilku dni następuje stabilizacja pokrywy lodowej - to też wiąże się z występowaniem mrozu i oczywiście liczymy się z tym, że wraz z odwilżą te stany wody zaczną wzrastać, ale poprawią się również zdecydowanie warunki dla pracy lodołamaczy. Mamy nadzieję, że nasza praca spowoduje, że nie będzie dodatkowego zagrożenia dla miasta Płocka jeżeli chodzi o tą spodziewaną odwilż, a wraz z nią podwyższenia się poziomu stanu wody - podsumowuje Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą. 


Informacja z 15.02.2021 r. z godz. 11.00

Lodołamanie na Zbiorniku Wodnym Włocławek zostało zawieszone do środy, ze względu na panujące obecnie niekorzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne. Jutro odbędzie się kolejny sztab i zostaną podjęte dalsze decyzje w sprawie.

Trwają patrole techniczne 7 lodołamaczy PGW Wody Polskie na Dolnej Wiśle. Dzisiaj lodołamacze Puma i Foka patrolują rzekę od Tczewa do ujścia. Zadaniem jednostek operujących na tym odcinku jest ochrona przeciwlodowa mostów i zapewnienie spływu kry do morza.

Lodołamacz Puma. Fot Wody Polskie

Lodołamacz Puma w trakcie patrolu technicznego. Fot. Wody Polskie

Informacja z 15.02.2021 r. z godz. 9.30

Sytuacja na Wiśle jest ustabilizowana, nadal na posterunkach wodowskazowych pomiędzy wodowskazem Wychódźc a Płock utrzymują się wysokie stany wód, trend nie wykazuje obecnie zmian. Na wodowskazie w Wyszogrodzie o godz. 8.10 zanotowano 586 cm (stan alarmowy). Wodowskaz w Kępie Polskiej wskazuje stan ostrzegawczy (o godzinie 8.10 wskazywał 498 cm). O godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie sztabu w sprawie dalszych działań związanych z ochroną przeciwpowodziową rejony Środkowej Wisły.


Informacja z 14.02.2021 r. z godz. 19.30

O 17.00 zakończono dzisiejszą akcję lodołamania. Jutro o godzinie 10.00 odbędzie się posiedzenie sztabu i zostaną podjęte dalsze decyzje. Dziś lodołamacze prowadziły działania udrożnieniowe, umożliwiające spływ kry.

Sytuacja na rzekach i zbiornikach wodnych jest stabilna. Zgodnie z raportem o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, wysokie stany wód utrzymują się w Wyszogrodzie na Wiśle, Bielinku na Odrze i Białobrzegach na Pilicy). Poziom wody się nie zwiększa i sytuacja jest ustabilizowana.

Zgodnie z danym IMGW-PIB, przekroczenie stanu ostrzegawczego 14 lutego 2021 roku zanotowano na 6 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły oraz na 4 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.

Alarmy powodziowe obowiązują dla: Miasta Płock, Gminy Bodzanów, Miasta i Gminy Wyszogród oraz Gąbin, Gmin: Mała Wieś, Słupno, Słubice, Nowy Duninów oraz na terenie miasta Wykowo i Rydzyno, a także w mieście Słupno dla ulic: Bocianiej, Gołębiej, Sokolej, Wroniej, Żurawiej, Nad Słupianką, Zielonej i Pocztowej.

Wody Polskie monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną i pozostają w bieżącym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią całodobowe dyżury.


Informacja z 14.02.2021 r. z godz. 15.00

Lodołamacze Wód Polskich prowadzą akcję na Środkowej Wiśle. Działania rozpoczęły się wczoraj, a dziś będą kontynuowane do godziny 17.00. Dwie jednostki operują na Zbiorniku Wodnym Włocławek z uwagi na to, że jest to obiekt strategiczny. Cztery lodołamacze rozluźniają utworzoną wczoraj rynnę i popłyną dalej po lewej stronie, krusząc lód i zatory śryżowe.

Jeśli pojawi się mróz, akcja czasowo zostanie przerwana i wznowiona, gdy tylko pojawią się sprzyjające warunki. Sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna jest na bieżąco monitorowana. Obecnie prognozy pogody wskazują na ocieplenie, które sprzyja prowadzeniu akcji lodołamania. Sytuacja na rzekach jest stabilna.

Wody Polskie są gotowe do lodołamania na Odrze granicznej. Akcja najprawdopodobniej zacznie się w tym tygodniu, będzie prowadzona w kooperacji ze stroną niemiecką. W gotowości do prowadzenia akcji przeciwlodowej pozostaje lodołamacz Borsuk, stacjonujący na stopniu wodnym Brzeg Dolny na Odrze. Siedem lodołamaczy pozostaje w gotowości do akcji w Gdańsku, w tym dwie jednostki są wyznaczone do ubezpieczania mostu w Tczewie.

Lodołamacze na Wiśle 14.02.21. Fot. Wody Polskie

Akcja lodołamania na Wiśle. Fot. Wody Polskie


Informacja z 14.02.2021 r. z godz. 12.00

Wody Polskie ze strażą pożarną prowadziły akcję wzmacniania wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą w rejonie Kępy Polskiej. Na miejscu jest Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, który podczas briefingu przedstawił szczegóły działań Wód Polskich w związku z zimową ochroną przeciwpowodziową. W briefingu uczestniczył Zastępca Komendanta Straży Pożarnej w Płocku, bryg. Jacek Starczewski.

- Wały przeciwpowodziowe w Kępie Polskiej były podniszczone ze względu na wezbrania z października i obecną sytuację, ale dzięki pomocy 100 strażaków wysłanych po naszej prośbie skierowanej do wojewody, wzmacniamy wały – powiedział Przemysław Daca Prezes Wód Polskich.

- Sytuacja jest stabilna, strażacy patrolowali wały, korygowali ułożenie worków z piaskiem, a także reagowali na wszelkie potencjalnie niebezpieczne sytuacje – wyjaśnił bryg. Jacek Starczewski ze straży pożarnej w Płocku.

Resized 20210214 113608 Resized 20210214 113809
Zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych w Kępie Polskiej. Fot. Wody Polskie

Wody Polskie na bieżąco współpracują ze służbami. Sytuacja jest stale monitorowana przez Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich. Prezes PGW WP przedstawił również szczegóły akcji lodołamania, która od wczoraj jest prowadzona na Wiśle.

- Wczoraj na Wiśle od godziny 10.00 do 17.00 wykonać rynnę o szerokości 300 m, rozluźnić i połamać tam lód i dopłynąć 20 km w górę rzeki w stronę Płocka do Dobrzynia. Udało się też - pomimo małych przepływów i niekorzystnych wiatrów - spuścić część lodu w okolicy SW Włocławek w dół Wisły – powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Obecnie prognozy pogody wskazują na ocieplenie, które sprzyja prowadzeniu akcji lodołamania. Sytuacja na rzekach jest stabilna. W okolicach Płocka na wodowskazach występuje spadek poziomu wody od 10 do 12 cm na dobę. w Kępie Polskiej notowane były duże wzrosty, ponieważ tam znajdowało się czoło pokrywy lodowej. Obecnie sytuacja się stabilizuje, czoło przesunęło się 16 km w górę rzeki.

Wody Polskie będą kontynuować akcję lodołamania na Środkowej Wiśle. Jednostki stacjonujące w portach na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW w Gdańsku i Szczecinie są gotowe do prowadzenia akcji, jeśli zajdzie taka konieczność.

Na skutek zjawisk lodowych na niektórych rzekach doszło lokalnie do podtopień. Obecnie na Pilicy w Białobrzegach i na Małej Panwi sytuacja się ustabilizowała. Również w Małkinii i w innych rejonach, gdzie na rzekach notowane były stany ostrzegawcze i alarmowe, poziom wody nieznacznie się obniżył się i tred nie wykazuje zmian.

Resized 20210214 110920 Resized 20210214 113438
Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku brygadier Jacek Starczewski podczas briefingu oraz przeglądu wałów przeciwpowodziowych w Kępie Polskiej. Fot. Wody Polskie

Informacja z 14.02.2021 r. z godz. 09.30

O 9.00 odbyła się odprawa Wód Polskich, podczas której podjęto decyzję o kontynuacji akcji lodołamania. Do akcji rusza 6 lodołamaczy. Dwie jednostki będą rozbijać krę przy Stopniu Wodnym Włocławek. Cztery lodołamacze popłyną w górę zbiornika do Dobrzynia, gdzie będą kontynuować pracę. Przede wszystkim rozbijany będzie punktowy zator, który 4 dni temu w Woli Brwileńskiej (gmina Nowy Duninów), spowodował szkody - wówczas lód wypchnięty z rzeki doprowadził do przerwania barier ochronnych i ścięcia przydrożnych drzew na drodze krajowej nr 62.

WhatsApp Image 2021 02 13 at 110318

Lodołamacze w akcji. Fot. Wody Polskie

Informacja z 13.02.2021 r. z godz. 18.00

 Wody Polskie całodobowo monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną i pozostają w bieżącym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.

Według raportu o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej dziś zanotowano przekroczenie stanu alarmowego na 2 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły. Przekroczenie stanu ostrzegawczego zanotowano na 10 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły oraz na 6 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry.

Alarmy powodziowe obowiązują dla: Miasta Płock, Gminy Bodzanów, Miasta i Gminy Wyszogród oraz Gąbin, Gmin: Mała Wieś, Słupno, Słubice, Nowy Duninów oraz na terenie miasta Wykowo i Rydzyno, a także w mieście Słupno dla ulic: Bocianiej, Gołębiej, Sokolej, Wroniej, Żurawiej, Nad Słupianką, Zielonej i Pocztowej.

Sytuacja na rzekach i zbiornikach ustabilizowała się, jednak ze względu na występujące zjawiska lodowe, istnieje możliwość wzrostu stanu wód.


Informacja z 13.02.2021 r. z godz. 15.00

Trwa akcja lodołamania na Wiśle. Uczestniczy w niej 6 jednostek Wód Polskich. Warunki meteorologiczne i hydrologiczne ustabilizowały się, co pozwoliło na rozpoczęcie i kontynuowanie akcji. Obecnie wodowskaz Kępa Polska wskazuje 502 cm (trend bez zmian). We Włocławku poziom Wisły wynosi 240 cm (strefa stanów średnich). W Płocku poziom wody spadł o 20 cm.

Na rzekach w innych regionach kraju również występują zjawiska lodowe. Na Małej Panwi oraz na Pilicy w Białobrzegach poziom wody obniżył się, sytuacja się stabilizuje. Podobnie w Małkini. Na terenie gminy Firlej doszło do podtopień, rzeka wylała na łąki. Na Odrze w Bielinku zanotowano przekroczenie stanu alarmowego, poziom wody nie wzrasta.

Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią dyżury, a pracownicy monitorują sytuację w terenie.


Informacja z 13.02.2021 r. z godz. 12.00

W dniu 13 lutego 2021 r. (na godz. 11:00) obowiązują wydane przez IMGW-PIB ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia, dotyczące wezbrania w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

– województwo mazowieckie (Bug w rejonie Małkini) – od godz. 10:00 dnia 12.02.2021 do godz. 12:00 dnia 13.02.2021;

Na Bugu w rejonie Małkini przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego, spowodowany piętrzeniem lodowym.

– województwo mazowieckie (Wisła w rejonie Wyszogrodu) – od godz. 08:00 dnia 13.02.2021 do godz. 08:00 dnia 14.02.2021;

Na Wiśle w Wyszogrodzie poziom wody wzrasta w wyniku piętrzenia lodowego. Spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.


Informacja z 13.02.2021 r. z godz. 11.20

Ruszyła akcja lodołamania na Wiśle. Wisła jest zamarznięta na odcinku ok. 90 km. Lodołamacze podjęły pracę na Zbiorniku Wodnym Włocławek.

20210213 105428

Efekt pracy lodołamacza "Sokół"- połamana kra przy Stopniu Wodnym Włocławek. Fot. Wody Polskie

Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich powiedział: - Dzięki sprzyjającej pogodzie i temperaturze oscylującej w okolicach zera stopni, udało nam się rozpocząć akcję lodołamania na Zbiorniku Włocławskim w celu utworzenia rynny spływowej. Sześć lodołamaczy tworzy rynnę w kierunku Płocka. Zamknięcia jazów na Stopniu Wodnym Włocławek zostały opuszczone, żeby przepuścić lód który łamiemy. Monitorujemy sytuację na bieżąco, jeśli temperatura spadnie, powrócimy do portu. Jeśli jutro wystąpią sprzyjające warunki, ponowimy akcję.

Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, ekspert w dziedzinie lodołamania, wyjaśnił: - Jest to diametralnie inna warstwa lodu, niż jeszcze kilka dni temu. Mamy zidentyfikowane trzy zatory lodowe, które utworzyły się na Wiśle. Na szczęście sytuacja się ustabilizowała. Przed nami akcja lodowa, która może potrwać kilka tygodni. Ze względu na warunki jest trudna, dlatego wykorzystujemy każdy moment w pogodzie, w którym możemy ruszyć z lodołamaczami. Jesteśmy gotowi od kilku dni, ale dopiero dzisiaj pojawiła się taka możliwość. Potrzebna jest tu też odpowiednia siła i kierunek wiatru oraz prąd wodny. Mamy nadzieję, że odwilż nie będzie zbyt gwałtowna, co pozwoli nam skończyć odprowadzać stałą pokrywę lodową, zanim do Wisły zaczną wpływać dodatkowe wody, w wyniku ocieplenia.

20210213 100602 20210213 100806
Briefing prezesów Wód Polskich we Włocławku. Z lewej: Prezes Przemysław Daca. Z prawej: Zastępca Prezesa ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś. Fot. Wody Polskie

Informacja z 13.02.2021 r. z godz. 11.00

Trwają prace zabezpieczające wały przeciwpowodziowe nad Wisłą, na wysokości Kępy Polskiej. Działania prowadzą Wody Polskie we współpracy ze strażą pożarną.

Wody Polskie zabezpieczają wały przeciwpowodziwe Kępa Pollska. Fot. Wody Polskie Resized 20210213 101704 4535
Zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych w Kępie Polskiej. Fot. Wody Polskie

Informacja z 13.02.2021 r. z godz. 10.00

Zgodnie z instrukcją lodołamania dziś na Wisłę wypłynie 6 jednostek. Prognozy pogody oraz modele Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej potwierdzają możliwości spływu kry. W perspektywie kolejnego weekendu zapowiadana jest odwilż. To początek akcji lodołamania na Wiśle. Przy utrzymujących się wzrostach temperatur, akcja kruszenia i spławiania lodu na zbiorniku od Stopnia Wodnego Włocławek w górę Wisły, potrwa dwa-trzy tygodnie. 


Informacja z 13.02.2021 r. z godz. 08.00

Poziom wody w Wiśle na wodowskazie Kępa Polska wynosi 506 cm (w ciągu ostatnich 3 godzin zmalał o 3 cm), zaś wodowskaz Brama Płock wskazuje 364 cm (w ciągu ostatnich 2 godzin ubyło 2cm). Aktualnie przepływy przez Stopień Wodny Włocławek kształtują się na poziomie 843 m3/s. Utrzymuje się tendencja spadkowa, sytuacja od 5 godzin jest stabilna.

O godz. 9.00 opublikowane zostaną nowe prognozy pogody na podstawie których sztab Wód Polskich podejmie decyzję w sprawie akcji lodołamania – czy w obecnych warunkach będzie możliwa do przeprowadzenia, czy nie.

20210213 074929Zbiornik Wodny Włocławek. Fot. Wody Polskie

Informacja z 12.02.2021 r. z godz. 18.00

Z uwagi na bardzo niskie temperatury, na rzekach tworzy się pokrywa lodowa. Na rzece Pilicy, Wieprz i Mała Panew miejscami woda wystąpiła z brzegów i doszło do podtopień terenów zalewowych, które nie są zamieszkane. IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne.

Ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych:

– województwo mazowieckie (Pilica w rejonie Białobrzegów) – od godz. 02:16 dnia 12.02.2021 do godz. 12:00 dnia 14.02.2021;

Na Pilicy w rejonie Białobrzegów występuje gwałtowny wzrost stanu wody spowodowany piętrzeniem lodowym. W ciągu najbliższych godzin możliwy jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie powyżej stanu alarmowego.

W dniu 12 lutego 2021 r. (na godz. 12:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania w z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

– województwo mazowieckie (Bug w rejonie Małkini) – od godz. 10:00 dnia 12.02.2021 do godz. 12:00 dnia 13.02.2021;

Na Bugu w rejonie Małkini przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego, spowodowany piętrzeniem lodowym.


Informacja z 12.02.2021 r. z godz. 14.00

W Kępie Polskiej na wniosek Wód Polskich wzmacniany jest wał przeciwpowodziowy. O 13.00 straż pożarna we współpracy z Wodami Polskimi rozpoczęła dociążanie wału oraz jego uszczelnianie za pomocą geowłókniny i worków z piaskiem. Prace obejmują 100 m obwałowań. Wodowskaz Kępa Polska o godzinie 12.50 wskazywał 514 cm (powyżej stanu alarmowego, który na tym posterunku pomiarowym wynosi 500 cm).  Obecnie poziom Wisły na wysokości Kępy Polskiej jest ustabilizowany, jednak z uwagi na to, że w rejonie znajduje się czoło pokrywy lodowej, sytuacja może ulec zmianie.

W Płocku sytuacja jest ustabilizowana. W godzinach nocnych z 12 na 13 lutego Wody Polskie podejmą decyzję w sprawie akcji lodołamania na Wiśle. Prognozowane jest krótkotrwałe ocieplenie, ale oprócz lodołamania musi być zapewniony bezpieczny spływ połamanego lodu ze zbiornika na stopniu wodnym Włocławek. 

Zabezpieczanie wału p.powodziowego Kępa Polska. Fot. Wody Polskie Akcja zabezpieczania p.powodziowego Kępa Polska. Fot. Wody Polska

Akcja zabezpieczanie wału przeciwpowodziowego. Kępa Polska. Fot. Wody Polskie


Informacja z 12.02.2021 r. z godz. 12.00

W Kępie Polskiej na wniosek Wód Polskich będą wzmacniane wały przeciwpowodziowe. O 13.00 straż pożarna rozpocznie uszczelnianie wału przeciwpowodziowego, m.in. za pomocą geowłókniny i worków z piaskiem oraz jego dociążanie. Prace obejmą 100 m obwałowań, będą prowadzone pod kierunkiem specjalistów z Wód Polskich. Wodowskaz Kępa Polska o godzinie 11.00 wskazywał 516 cm (powyżej stanu alarmowego, który na tym posterunku pomiarowym wynosi 500 cm). 

W rejonie Kępy Polskiej znajduje się czoło pokrywy lodowej. Obecnie poziom Wisły w rejonie jest ustabilizowany, trend nie wykazuje zmian.


Informacja z 12.02.2021 r. z godz. 10.00

W związku z tym, że mróz nie ustępuje należy spodziewać się, że zjawiska będą się zwiększać, a co za tym idzie może znowu dość do pewnych spiętrzeń, prognozy IMGW przewidują też dalszy wzrost na Kępie Polskiej, w związku z redukcją przepływu. Stan wody w Wiśle na wodowskazie Kępa Polska, od wczoraj rośnie: w ciągu 24 h około 85 cm. Obecnie wynosi 517 cm (stan ostrzegawczy dla tego wodowskazu wynosi 450 cm, alarmowy 500 cm). Stan wody na wodowskazie Brama-Płock lekko maleje, ale wciąż przekracza alarmowy 378 cm, przy alarmowym 237.

Stan alarmowy występuje na stacji wodowskazowej Białobrzegi (Pilica) - 252 cm (ostrzegawczy 200, alarmowy 250). Po wczorajszym szybkim wzroście, obecnie prognozowana jest stabilizacja tego stanu.

Na Bugu w Małkini przewiduje się wzrost stanów wody powyżej ostrzegawczych (również ze względu na zjawiska lodowe). 

Na Wiśle wczoraj wystąpiła cofka na rzece Słupianka w rejonie rejon Borowiczki-Pieńki (okolice Płocka).


Informacja z 11.02.2021 r. z godz. 21.00

Zjawiska lodowe na Wiśle dalej się zmieniają i powodują wahania stanu wody. Wodowskaz Kępa Polska osiągnął stan ostrzegawczy (450 cm). Poziom wody na wodowskazie Brama Płock ustabilizował się i od trzech godzin wynosi 406 cm.


Informacja z 11.02.2021 r. z godz. 18.00

Aktualnie alarmy powodziowe są ogłoszone dla: Miasta Płock, na terenie miasta i gminy Wyszogród oraz Gąbin, gmin: Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Nowy Duninów oraz na terenie gmin: Słupno w miejscowości Wykowo i Rydzyno oraz w miejscowości Słupno (ulice: Bociana, Gołębia, Sokoła, Wronia, Żurawia, Nad Słupianką, Zielona i Pocztowa).
Poziom wody w Wiśle na wodowskazie na Bramie Płock wynosi 406 cm. Wodowskaz Kępa Polska wskazuje 444 cm, z tendencją wzrostową (stan ostrzegawczy na tym wodowskazie wynosi 450 cm).

Informacja z 11.02.2021 r. z godz. 12.30

W Płocku trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika służb oraz samorządowców terenu powiatu płockiego. Wody Polskie reprezentuje Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą. Wiceprezes Wód Polskich potwierdził pełną gotowość lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Uruchomienie lodołamania jest możliwe już w najbliższy weekend, ale jest to zależne od temperatur - aby akcja się rozpoczęła, musi być w okolicach 0°C. Decyzja w tej sprawie będzie podejmowana w sobotę.

W Płocku nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy związany z przekroczeniem stanu alarmowego na Wiśle. Po znacznych wahnięciach poziomu wody w Wiśle, jej stan się ustabilizował, notowany jest spadek poziomu wody. Wodowskaz Brama Portowa w Płocku wskazuje obecnie 430 cm. 


Informacja z 11.02.2021 r. z godz. 11.00

Na Nysie Kłodzkiej, w miejscowości Przyłęk koło Barda Śląskiego, przy Małej Elektroni Wodnej utwororzył się zator spowodowany gromadzeniem się śryżu. Na miejsce sprowadzono sprzęt, w celu usunięcia zatoru. Sytuacja jest stabilna i nie ma zagrożenia niebezpieczeństwem zalania przyległych terenów. Poziom wody na wodowskazie Bardo od kilku dni utrzymuje się na tym samym poziomie, poniżej stanu alarmowego, a przepływy wody w Nysie Kłodzkiej maleją. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację w całym regionie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu. 


Informacja z 11.02.2021 r. z godz. 8.50

W Płocku nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy związany z przekroczeniem stanu alarmowego na Wiśle.

Na Zbiorniku Wodnym Włoclawek nadal obserwowane są duże zmiany przepływu wody. Obecnie pracownicy Wód Polskich prowadzą wizję w terenie w celu bezpośredniej oceny pokrywy lodowej.

Stan wody w Wiśle na wysokości wodowskazu Kępa Polska układa się w strefie stanów wysokich i (na godzinę 7.30) wynosi 431 cm (stan alarmowy na tym posterunku wynosi 500 cm). Obecnie utrzymuje się trend malejący. We Włocławku poziom wody jest w strefie stanów średnich, na godz. 7.40 wynosi 316 cm.


Informacja z 10.02.2021 r. z godz. 20.30

Trwa akcja zabezpieczająca na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Wola Brwileńska w gminie Nowy Duninów, gdzie doszło do naporu lodu na bariery ochronne drogi w ok. 105 km. Woda poprzez przepusty drogowe wypełniła rowy przy drodze na dwóch 100-metrowych odcinkach. Pracownicy Wód Polskich są na miejscu. Straż pożarna zabezpieczyła teren workami z piaskiem. Obecnie droga jest przejezdna w obu kierunkach.

Na Wiśle, na odcinku od Włocławka do Kępy Polskiej obserwowane są wahnięcia poziomu wody. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację 24h/dobę.

IMG 5823

Wola Brwileńska - siła lodu wypchniętego przez wodę z koryta rzeki była tak wielka, że kra ścięła przydrożne drzewa. Fot. Wody Polskie


Informacja z 10.02.2021 r. z godz. 19.00

Wrósł poziom piętrzenia na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Otwarte zostały 3 jazy. Na przyczółku, przy Woli Brwileńskiej, na drogę dostał się lód, który uszkodził barierki i przydrożne drzewa. Straż pożarna puszcza ruch jedną nitką. Lód na Wiśle przez cały czas się przemieszcza. 

Informacja z 10.02.2021 r. z godz. 17.30

W miejscowości Biejków gm. Promna w wyniku zjawisk lodowych występujących na Pilicy, woda wystąpiła z brzegów, podtapiając lokalną drogę oraz zabudowania gospodarskie - znajdujące się na terenach zalewowych. 


Informacja z 10.02.2021 r. z godz. 15.30

W związku z sytuacją meteorologiczno-hydrologiczną w Płocku odbyła się odprawa z udziałem Wiceministra Macieja Wąsika z MSWiA, Wiceministra Macieja Małeckiego z Ministerstwa Aktywów Państwowych, Przemysława Dacy Prezesa Wód Polskich oraz lokalnych służb. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację związaną z przemieszaczaniem się na Wiśle zatoru lodowego, który lokalnie spowodował wzrost poziomu wody w rzece do stanu alarmowego oraz lokalne podtopienia. Zator lodowy na Wiśle ruszył i przemieszcza się w strone Włocławka. Poziom wody w ciągu kilku minut na wodowskazie na bramie w Płocku obniżył się o metr - ze stanu 480 cm do 380 cm.

Po odprawie odbył się briefing prasowy, podczas którego Wiceminister Maciej Wąsik powiedział: - Wisła ruszyła, a poziom wody opada - to bardzo dobra wiadomość dla powiatu. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali dzień i noc, żeby zabezpieczyć miasto, w tym straży pożarnej, przedstawicielom Wojsk Obrony Terytorialnej, służb miejskim oraz Wodom Polskim - za to że monitorowały sytuację.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zapewnił, że Wody Polskie cały czas monitorują sytuację. Lodołamacze pozostają w gotowości, ponieważ tworzenie się pokrywy lodowej na Wiśle, z uwagi na panujące warunki, w tym niskie temperatury - może się powtórzyć. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w rejonach, w których występuje zagrożenie, nadal pełnią całodobowe dyżury.

Resized 20210210 145923

Briefing prasowy z udziałem Wiceministra Macieja Wąsika z MSWiA, Wiceministra Macieja Małeckiego z Ministerstwa Aktywów Państwowych, Przemysława Dacy Prezesa Wód Polskich. Fot. Wody Polskie


Informacja z 10.02.2021 r. z godz. 14.30

Ważne! Zator lodowy na Wiśle ruszył i poziom wody w ciągu kilku minut na wodowskazie na bramie w Płocku obniżył się o metr - ze stanu 480 cm do 380 cm.

Tempo przemieszczania się lodu wynosi 15 km/h.


Informacja z 10.02.2021 r. z godz. 13.30

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wraz z Wiceministrem Maciejem Małeckim z Ministerstwa Aktywów Państwowych i Posłem Ziemi Płockiej, podczas wizyty na Stopniu Wodnym Włocławek odebrali raport o gotowości lodołamaczy do podjęcia akcji.

- W sytuacji, gdy pojawią się warunki odpowiednie do przeprowadzenia akcji lodołamania, lodołamacze wypłyną, żeby kruszyć lód. Przeprowadzenie akcji lodołamania przy utrzymujących się ujemnych temperaturach, może potęgować zagrożenie powodziowe. W kwestii działań przeciwpowodziowych w regionie, Wody Polskie pozostają w ścisłym kontakcie ze służbami, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Kancelarią Premiera - powiedział Wiceminister Maciej Małecki. 

- Obecnie 8 lodołamaczy jest w gotowości i w każdej chwili mogą wejść do akcji. Trzeba pamiętać, że lodołamaczy nie używa się wyłącznie do tego aby kruszyć lód - ale przede wszystkim - aby odprowadzić skruszony lód tak, aby spłynął poniżej, przez Stopień Wodny we Włocławku. Jeżeli prognozy się poprawią i będziemy mieć odwilż, lodołamacze ruszą do akcji. Taką sytuację mieliśmy już 2 tygodnie temu, gdy prowadziliśmy akcję lodołamania oraz zrzut kry, co zmniejszyło ryzyko powodziowe w rejonie Kępy Polskiej - wyjaśnił Przemysław Daca Prezes Wód Polskich.

Prezes zaznaczył, że akcja lodołamania musi być podjęta w sposób bardzo odpowiedzialny i w odpowiednim momencie, aby nie doprowadzić do sytuacji z 1982 roku, gdy na skutek niewłaściwie przeprowadzonej akcji lodołamania na Wiśle doszło do katastrofalnej powodzi zatorowej.

Resized 20210210 131317

Gotowe do akcji lodołamacze stacjonujące w porcie we Włocławku. Fot. Wody Polskie

Resized 20210210 132104

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca i Wiceminister Maciej Małecki z wizytą w porcie na Zbiorniku Włocławek.  Fot. Wody Polskie 


O uwarunkowaniach prowadzenia akcji lodołamania na Wiśle mówi kpt. żeglugi śródlądowej - Czesław Błocki.

W wywiadzie znajdują się szczegóły, dotyczące uwarunkowania prowadzenia akcji lodołamania na Wiśle. Kpt. Błocki opowiada także, jak przebiegała akcja przeciwpowodziowa w Płocku w 1982 r., w której brał udział.


Informacja z 10.02.2021 r. z godz. 12.30

Na terenie administrowanym przez RZGW W Gdańsku odbył się rejs patrolowy lodołamaczy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku, Aleksandra Bodnar, podjęła decyzję o rozpoczęciu patrolowania Dolnej Wisły przez zespół lodołamaczy. Dzisiaj, o godz. 9.00, dwie jednostki: Narwal i Foka opuściły przystań w Przegalinie.

Patrolowanie nie jest akcją lodołamania, ma służyć ocenie sytuacji w korycie rzeki oraz sprawdzeniu w ruchu dwóch nowych lodołamaczy Pumy i Narwala (Puma wypłynie w następnych dniach). Tor wodny Wisły często ulega zmianie, dlatego powinien zostać sprawdzony na wypadek ewentualnej akcji lodołamania.

Lodołamacze będą poruszać się wzdłuż koryta Dolnej Wisły, od ujścia do Zatoki Gdańskiej do wysokości mostu Knybawskiego, tj. do 903 km rzeki. Przewidziane są próby manewrowe jednostek i testy systemów nawigacyjnych oraz łączności.

Obecna sytuacja hydrologiczna na Dolnej Wiśle nie stwarza podstaw do pogotowia lodowego ani akcji lodołamania. Informacje dot. sytuacji lodowej na Wiśle podawane są na bieżąco.

Rejs Patrolowy Lodołamaczy. RZGW Gdańsk. Fot. Przemysław Świderski

Rejs Patrolowy Lodołamaczy w dn. 10.02.2021 r., na obszarze administrowanym przez Wody Polskie RZGW Gdańsk. Fot. Przemysław Świderski


Informacja z 10.02.2021 r. z godz. 9.30

Stan wody w rejonie Środkowej Wisły nieznacznie podnosi się na skutek zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych. Na wodowskazie Kępa Polska o godz. 8.00 osiągnął stan alarmowy. Pracownicy Wód Polskich prowadzą monitoring w terenie. W Płocku stan wody sięga powyżej stanu alarmowego, służby prowadzą działania w rejonie ul. Gmury, gdzie wczoraj doszło do podtopień podpiwniczeń kilku domów. 

Utrzymujące się mrozy w obecnej sytuacji są korzystne, ponieważ prowadzą do powstrzymania procesu wzrostu stanu wody. Nie dają jednak możliwości prowadzenia akcji lodołamania. Lodołamacze Wód Polskich pozostają w gotowości. Jeżeli warunki przewidziane instrukcjami dla akcji lodołamania, będą odpowiednie, akcja zostanie przeprowadzona.

Ul. Gmury Płock. Fot. Wody Polskie

Podtopienia przy ul. Gmury w Płocku, zdjęcia z wizji lokalnej w dn. 10.02.2021 r. Fot. Wody Polskie

U. Gmury 10 02 21. Wody Polskie

Podtopienia przy ul. Gmury w Płocku, zdjęcia z wizji lokalnej w dn. 10.02.2021 r. Fot. Wody Polskie


Informacja z 9.02.2021 r. z godz. 19.00

W Płocku przy ul. Gmury doszło do podtopienia kilku domów i zalania piwnic. Do ewakuacji zgłosiło się kilkanaście osób ze 115 mieszkańców domostw zagrożonych podtopieniami. Miasto zaoferowało ewakuowanym miejsca noclegowe, ale większość z nich zdecydowała się udać do swoich rodzin. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią 24-godzinne dyżury. Pracownicy Wód Polskich monitorują również pracę w terenie.

Lodołamacze Wód Polskich pozostają w gotowości. Jeżeli warunki przewidziane instrukcjami dla akcji lodołamania, będą odpowiednie, akcja zostanie przeprowadzona.

 

Lokalizacja ul. Gmury i ul. Rybaki w Płocku, gdzie prowadzone są działania przeciwpowodziowe. Źródło: Google Maps

Lokalizacja Płock Google Maps


Ostrzeżenia hydrologiczne z dn. 9.02.2021 r.

IMGW-PIB wydało dziś ostrzeżenia hydrologiczne. Ostrzeżenie 3 stopnia dotyczące wezbrania w z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje w województwie mazowieckim (Wisła w rejonie Kępy Polskiej) – od godz. 08:00 dnia 09.02.2021 do godz. 12:00 dnia 10.02.2021. Na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanu alarmowego spowodowany piętrzeniem lodowym. W rejonie Wyszogrodu możliwe jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania w z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązują w województwie dolnośląskim (na Nysie Kłodzkiej) – od godz. 15:51 dnia 08.02.2021 do godz.15:31 dnia 10.02.2021. W związku z niskimi temperaturami oraz związanymi z tą sytuacją rozwojem zjawisk lodowych, na Nysie Kłodzkiej w profilu Bardo potwierdzono zator śryżowy. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji meteorologicznej stany wody będą rosły z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.


Informacja z 9.02.2021 r. z godz. 16.30

W związku z sytuacją meteorologiczno-hydrologiczną na Środkowej Wiśle, trwają narady sztabów kryzysowych. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w rejonie Środkowej Wisły dyżurują całą dobę, a służby prowadzą monitoring. 

Czoło tworzenia się pokrywy lodowej znajduje się na wysokości miejscowości Popłacin, w końcówce Zbiornika Włocławek.

Przewiduje się, że proces powodujący wzrost stanu wody, potrwa około 40 godzin. Potem sytuacja powinna się ustabilizować.

Popłacin

Czoło Zbiornika Wodnego Włocławek na wysokości miejscowosci Popłacin. Fot. Wody Polskie

Foto Prezes Woś zbiornik Włocławek

Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz Konstanty Radziwił Wojewoda Mazowiecki w miejscowości Popłacin, na zaporze bocznej ZW Włocławek. Fot. Wody Polskie


Informacja z 9.02.2021 r. z godz. 15.00

Zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w Płocku. Ustalono bezpośredni plan działania związany z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną. Służby są w gotowości do ewentualnej mieszkańców ul. Gmury w Płocku, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, ale jak do tej pory nikt nie zdeklarował takiej chęci. 

Na najniżej położonym, 150-metrowym odcinku ul. Gmury pracuje 12 zastępów straży pożarnej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Podtopione są piwnice 6 domów jednorodzinnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie brzegów rzeki.

Resized 20210209 154516

Ulica Gmury w Płocku w dn. 9.02.2021 r. Fot. Wody Polskie


Informacja z 9.02.2021 r. z godz. 13.30

Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego w Płocku. Spotkanie z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Starosty Płocka Mariusza Bieńka oraz Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka jest poświęcone sytuacji zagrożenia powodziowego. Wody Polskie reprezentuje Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich do spraw Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Na Wiśle, na wysokości Płocka znajduje się czoło tworzenia się pokrywy lodowej, dlatego wzrasta stan wody. Ten proces potrwa około 40 godzin. Wówczas sytuacja się ustabilizuje.

Lodołamacze Wód Polskich są gotowe do prowadzenia akcji, jeżeli warunki przewidziane instrukcjami dla akcji lodołamania, będą odpowiednie.

Attach00011

Wisła na wysokości Płocka, zdjęcie z 9 lutego 2021 r. Fot. Wody Polskie


Informacja z 9.02.2021 r. z godz. 10.30

Z uwagi na obecną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną obserwowany jest ponowny rozwój zjawisk lodowych na rzekach. Również na Zbiorniku Włocławek obserwowane jest ponowne wytworzenie się pokrywy lodowej. W dniu 8.02.2021 r. obyła się wspólna wizja terenowa przedstawicieli Wód Polskich i Służb Zarządzania Kryzysowego Miasta Płocka na Zbiorniku Włocławek w granicach administracyjnych miasta Płocka. Po niej odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Wód Polskich, którzy poinformowali służby o aktualnej sytuacji hydrologiczno-meterologiczno-lodowej. Analiza i prognozy służą Służbom Zarzadzania Kryzysowego do obrania adekwatnych do sytuacji działań.

Stan wody na wodowskazie na bramie przeciwpowodziowej rośnie (290 cm na dzień 8.02.21. godz. 19:00 – stan alarmowy 237). Dziś o godz. 6.00 na wodowskazie PKN Orlen Wisła przekroczyła stan alarmowy o 29 cm. Tworzące się w rejonie Płocka czoło pokrywy lodowej, w związku z mrozami będzie przyrastać i przesuwać się w górę Wisły.

W miarę rozwoju pokrywy lodowej i jej przyrostu (w górę rzeki), sytuacja na terenie Miasta Płocka będzie ulegać powolnej stabilizacji.

Na Bugu lokalnie będą występować przyrosty pokrywy lodowej, ale sytuacja się stabilizuje.

Dyżury pełnią obecnie Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie.

W ramach ochrony przeciwpowodziowej w niektórych regionach Polski możliwe będzie przeprowadzenie akcji lodołamania. Może się ona odbywać, jeśli pojawi się odwilż. Lodołamacze Wód Polskich stacjonują obecnie w portach, aby w razie konieczności i przy spełnionych - wymaganych instrukcjami warunkach, będą mogły być użyte do akcji. Obecnie, z uwagi na prognozowane mrozy, nie planuje się lodołamania. Więcej informacji o flocie lodołamaczy Wód Polskich, a także wiadomości na temat powodzi zatorowych, w tym katastrofalnej powodzi na Wiśle zimą 1982 roku, znajduje się w publikacji:
https://wody.gov.pl/aktualnosci/1607-ida-mrozy-lodolamacze-w-gotowosci


Informacja z 8.02.2021 r. z godz. 21.00

Ze względu na mrozy i wzrost poziomu wody w Wiśle do stanu alarmowego, w Płocku odbył się sztab kryzysowy. Obecnie już nie powinno występować zagrożenie powodziowe: pik został osiągnięty i sytuacja powinna się stabilizować. 

Ze względu na wahnięcia temperatur: silne mrozy, a następnie krótkotrwałe ocieplenie, nasilają się zjawiska lodowe w tym zatory, które mogą być przyczyną powodzi zimowo-wiosennych. Dlatego Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie przez cały czas pełnią dyżury.

Lodołamacze mogą ruszyć do akcji, jeśli przyjdzie odwilż.

Płock1

Zjawiska lodowe na Wiśle na wysokości Płocka, 2021 r. Fot. Wody Polskie


Informacja z 6.02.2021 r. z godz. 14.30

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB), w dniu 6 lutego 2021 r. wydał ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

- województwo podkarpackie, lubelskie (zlewnia Sanu poniżej ujścia Wisłoka) - ostrzeżenie hydrologiczne obowiązuje od godz. 10:30 dnia 05.02.2021 do godz.15:00 dnia 06.02.2021;

W związku z przemieszczaniem się wód opadowo-roztopowych, na Sanie poniżej ujścia Wisłoka spodziewany jestwzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Radomyśl. Tendencja wzrostowa spodziewana jest również w zlewni Tanwi, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczegow profilu Osuchy.


Informacja z 2.02.2021 r. z godz. 14.00

Z uwagi na wzrost temperatur obserwujemy stopniowy zanik zjawisk lodowych. Na całym administrowanym odcinku Wisły aż do rejonu Wyszogrodu rzeka jest wolna od śryżu i lodu. W rejonie Zbiornika Wodnego Włocławek i jego cofki nadal występuje lód brzegowy i kra. Wciąż utrzymuje się również nieregularna pokrywa lodowa na Zbiorniku.

Lodołamacze nie pracują ze względu na złe warunki meteorologiczne. Pozostają w ciągłym pogotowiu. Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa. Ilość śryżu dopływającego Narwią uległa zmniejszeniu, natomiast pokrywa lodowa na Bugu pozostaje bez zmian. Na Bugu w rejonie Wyszkowa obserwujemy wahania stanu wody w okolicy stanu ostrzegawczego. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację - w chwili obecnej brak zagrożenia powodziowego.

Na Pilicy stany wód utrzymują się w strefie stanów średnich, tylko w Sulejowie w strefie  stanów wysokich. Dzisiaj stan wody na wodowskazie Sulejów-Kopalnia opadł poniżej stanu ostrzegawczego i w dalszym ciągu opada. W chwili obecnej nie ma zagrożenia występowania dalszych podpiętrzeń.


Informacja z 2.02.2021 r. z godz. 13.00

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie 3. stopnia o wzroście stanu wody powyżej alarmowego na Pilicy w rejonie Sulejowa. Aktualnie stan wody ustabilizował się 7 cm poniżej granicy stanu alarmowego. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację.


Informacja z 2.02.2021 r. z godz. 12.00

W rejonie Zbiornika Wodnego Włocławek i jego cofki nadal występuje lód brzegowy i śryż. Wciąż utrzymuje się nieregularna pokrywa lodowa na Zbiorniku. Poprawiły się warunki do prowadzenia akcji lodołamania, zatem została ona dzisiaj wznowiona. Cztery lodołamacze kruszą lód w rejonie Dobrzynia, 2 lodołamacze pracują przy jazie i usprawnienia spływ kry. Decyzje dotyczące szczegółów prowadzonej akcji lodołamania podejmowane są na bieżąco w zależności od aktualnych warunków. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa. Zwiększyła się ilość śryżu dopływającego Narwią, natomiast na Bugu utrzymuje się pokrywa lodowa. W chwili obecnej sytuacja w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego pozostaje stabilna, na Narwi brak niepokojących zjawisk. Na Bugu w rejonie Wyszkowa stan wody opadł poniżej stanu ostrzegawczego. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację - w chwili obecnej nie występuje zagrożenie powodziowe.


Informacja z 1.02.2021 r. z godz. 9.00

Obecnie akcja lodołamania na Wiśle i Zbiorniku Wodnym Włocławek nie jest prowadzona ze względu na panujące niskie temperatury. Sytuacja jest ustabilizowana, a lodołamanie będzie kontynuowane, gdy wystąpią sprzyjające warunki meteorologiczne. Służby Wód Polskich pozostają w gotowości, pracownicy na bieżąco monitorują sytuację na Wiśle oraz ZW Włocławek.


Informacja z 31.01.2021 r. z godz. 12.30

Na terenie administrowanym przez RZGW w Warszawie na Wiśle zjawiska lodowe występują jedynie w rejonie Zbiornika Wodnego Włocławek,  odcinek Kępa Polska – Włocławek. Akcja lodołamania na Wiśle prowadzona jest w rejonie Nowa Wieś – Dobrzyń, gdzie lodołamacze kruszą zabitkę śryżową. 

Na Jeziorze Zegrzyńskim w dalszym ciągu utrzymuje się pokrywa lodowa. Na Narwi powyżej zbiornika pojawiły się dziś nieznaczne ilości lodu brzegowego i śryżu, natomiast na Bugu wciąż utrzymuje się pokrywa lodowa.

Dziś (na godz. 12:00) obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Bugu w rejonie Wyszkowa (woj. mazowieckie). Ostrzeżenie zostało wydane o godz. 18:00 29.01.2021 r. i obowiązuje do godz. 18:00 31.01.2020 r. W tym rejonie przewidywany jest wzrost stanu wody w rzece powyżej stanu ostrzegawczego, spowodowany piętrzeniem lodowym. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację.


Informacja z 31.01.2021 r. z godz. 9.00

Dziś akcja lodołamania na Wiśle będzie kontynuowana, pracować będzie 6 jednostek. Planowane jest spławianie kry przez jaz na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Działania są podejmowane z uwagi na panujące oraz prognozowane niskie temperatury, które sprzyjają tworzeniu się zjawisk lodowych. Zamarzający na rzekach i zbiornikach śryż i lód mogą lokalnie powodować zagrożenie zatorowe, czego konsekwencją są powodzie zimowe. Obecnie takie ryzyko nie występuje, stan wody w Wiśle w rejonie wodowskazu Kępa Polska o 6.00 rano wskazywał 338 cm, we Włocławku 300 cm (pomiar z 8.00 rano). Jednak z uwagi na panujące warunki meteorologiczne, sytuacja może ulec zmianie. Dlatego pracownicy Wód Polskich stale monitorują Wisłę i rejon Zbiornika Wodnego Włocławek.

Lodołamacz Sokół

Lodołamacz liniowy "Sokół" jest jedną z sześciu nowych jednostek Wód Polskich biorących udział w akcji lodołamania na Wiśle. Rolą jednostki liniowej jest odpowiednie spławianie lodu połamanego przez lodołamacz czołowy. Fot. Wody Polskie


Informacja z 30.01.2021 r. z godz. 17.00

Dziś kontynuowana była akcja lodołamania na Zbiorniku Wodnym Włoclawek. Lodołamacze udrażniały rejon Zbiornika, aby ułatwić spływu kry do Stopnia i polepszyć warunki spływu z cofkowych partii Wisły do Zbiornika. Sytuacja na rzece i oraz Zbiorniku jest stale monitorowana przez pracowników Wód Polskich.


Informacja z 30.01.2021 r. z godz. 9.00

Akcja lodołamania na Wiśle jest kontynuowana i będzie prowadzona przez cały weekend. Obecnie działania koncentrują się na wysokości miejscowości Nowa Wieś w gminie Nowe Duninowo, gdzie utrzymuje się pokrywa śryżowo-lodowa. Celem pracy lodołamaczy jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego, które mogą powodować zjawiska lodowe. Pracownicy Wód Polskich stale monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach wodnych. Dziś o godzinie 8.10 dane wodowskazowe wskazywały pomiary w strefie stanów średnich – wodowskaz we Włocławku wskazał 309 cm, natomiast na wodowskazie Kępa Polska odnotowano 352 cm.


Informacja z 29.01.2021 r. z godz. 14.00

Na terenie zarządzanym przez RZGW w Warszawie na Wiśle zjawiska lodowe praktycznie nie występują, poza rejonem Zbiornika Wodnego Włocławek. Na zbiorniku i w obszarze jego cofki intensywność zjawisk lodowych uległa znacznemu zmniejszeniu.

Trwa akcja lodołamania na ZW Włocławek. W dniu dzisiejszym lodołamacze udrażniają rejon zbiornika w celu ułatwienia spływu kry do stopnia oraz spływu z cofkowych partii Wisły do zbiornika.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa, formuje się również wolna od lodu rynna. Na Narwi powyżej zbiornika obserwuje się stopniowy zanik zjawisk lodowych, natomiast na Bugu wciąż utrzymuje się pokrywa lodowa.


Informacja z 29.01.2021 r. z godz. 8.00

Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację na Wiśle oraz Zbiorniku Wodnym Włocławek. Poziom wody na wodowskazie we Włocławku utrzymuje się w strefie stanów średnich (na godzinę 7.10 wynosił 293 cm). Wodowskaz Kępa Polska również wskazuje strefę stanów średnich z trendem malejącym - pomiar z godz. 7.50 wynosi 367 cm. 

Akcja lodołamania na Zbiorniku Wodnym Włocławek dziś będzie kontynuowana. Dalsze decyzje w sprawie działań związanych z pracą lodołamaczy są uzależnione od sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

Wisła Płock zestawienie

Wisła na wysokości Płocka, od lewej: zdjęcie z wizji w dniu 27.01.2020 r. i zdjęcie z 28.01.2020 r. Fot. Wody Polskie/Tomasz Wujek


 Informacja z 28.01.2021 r. z godz. 17.00

Po akcji lodołamania trwa przepuszczanie kry przez Stopień Wodny Włocławek. Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację na Zbiorniku Włocławek oraz na Wiśle. Poziom wody na wodowskazie Kępa Polska opada - obecnie utrzymuje się w strefie stanów wysokich. Jutro przewidywana jest kontynuacja akcji lodołamania.


Informacja z 28.01.2021 r. z godz. 15.00

Trwa akcja zrzutu kry ze Stopnia Wodnego Włocławek. Jest to kolejny, zaplanowany etap działań, którego celem jest ochrona przeciwpowodziowa. Celem jest zmniejszenie zagrożenia powyżej SW Włocławek. Działania koordynują eksperci Wód Polskich, a prace idą zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Miejsce prowadzenia działań wizytował Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Akcja lodołamania będzie kontynuowana jutro.

Resized 20210128 122725

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas wizytacji na Stopniu Wodnym Włocławek w dn. 28.01.201 r. Fot. Wody Polskie

Resized 20210128 124530

Nowoczesny lodołamacz "Sokół" jest jedną z nowo zakupionych jednostek Wód Polskich, które biorą udział w akcji na Wiśle. Fot. Wody Polskie


Informacja z 28.01.2021 r. z godz. 9.00

Dziś kontynuowana jest akcja lodołamania na Wiśle. Lodołamacze Wód Polskich znajdują się na wysokości Płocka, gdzie utworzyły rynnę spływową, która pozwoli na spławianie nagromadzonego materiału lodowego z wyżej położonych rejonów Zbiornika Włocławek i jego cofki. Pracownicy Wód Polskich prowadzą obecnie monitoring w terenie, m.in. oceniają zmiany w zjawiskach lodowych. Dziś w nocy kra przemieściła się, dzięki czemu poziom wody w Wiśle obniżył się poniżej stanu alarmowego. Stan wodowskazu Kępa Polska na Wiśle dziś o godzinie 8.20 wskazywał poziom 454 cm.


Informacja z 27.01.2021 r. z godz. 15.00

Rozpoczęta dziś rano akcja lodołamania na Wiśle, będzie kontynuowana jutro. Lodołamacze dopłynęły do Płocka, utworzyły rynnę spływową, która pozwoli na spławianie nagromadzonego materiału lodowego z wyżej położonych rejonów Zbiornika Włocławek i jego cofki.


Informacja z 27.01.2021 r. z godz. 10.00

Ruszyło lodołamanie na Wiśle. Lodołamacze pozostające w pogotowiu w porcie we Włocławku rozpoczęły pracę. Do akcji lodołamania wyruszyło 6 jednostek, w razie konieczności kolejne dwie pozostają w gotowości. Lodołamanie jest najlepszym sposobem zapewnienia zimowej osłony przeciwpowodziowej poprzez przygotowanie rzeki do bezzatorowego przejścia lodu. Sytuacja na rzece jest stale monitorowana przez pracowników Wód Polskich i na bieżąco są podejmowane decyzje związane ze szczegółami akcji.

Lodołamanie polega na wycięciu przez lodołamacze w pokrywie lodowej zbiornika rynny spływowej, sprowadzeniu kry w pobliże zapory i po jej pokruszeniu bezpieczny zrzut przez stopień. Akcja może zostać wstrzymana, gdy ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne lub meteorologiczne jej dalsze prowadzenie może być nieefektywne, kiedy może zagrażać bezpieczeństwu urządzeń Stopnia Wodnego, obsłudze lodołamaczy lub prowadzić do pogorszenia warunków odpływu kry ze zbiornika. Nie bez znaczenia są aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna (w tym stany wód) i ujemne temperatury, które powodują ponowne zamarzanie rynny spływowej i wiatr utrudniający spływ kry w kierunku zapory.

 

Lodołamacz

Lodołamacze Wód Polskich pozostające w gotowości na Zbiorniku Włocławek. Fot. Wody Polskie


Informacja z 26.01.2021 r. z godz. 13.00

Na terenie administrowanym przez RZGW w Warszawie na Wiśle aż do rejonu Wyszogród-Włocławek zjawiska lodowe praktycznie nie występują.

Zamarznięty jest Zbiornik Wodny Włocławek, a powyżej niego, w rejonie między Płockiem a Wyszogrodem, ze względu na nagromadzoną podbitkę śryżową, na wodowskazie Kępa Polska utrzymuje się stan ostrzegawczy. Sytuacja w korycie i na wałach przeciwpowodziowych jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich i straż pożarną. W dalszym ciągu wzrastają dopływy do Stopnia Wodnego we Włocławku, wzrósł również o 2 cm stan wody na bramie przeciwpowodziowej w Płocku, jednak sytuacja na samym Zbiorniku pozostaje stabilna.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa. Na Narwi grubość lodu bez zmian, Bug pozostaje zamarznięty. W chwili obecnej sytuacja pozostaje stabilna i na tych dwóch rzekach brak niepokojących zjawisk.


Informacja z 25.01.2021 r. z godz. 13.00

W dniu 25 stycznia 2021 r. (na godz. 12:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych: dla województwo podlaskiego i mazowieckiego (Bug w rejonie Frankopola) – od godz. 14:45 dnia 21.01.2021 do godz. 14:45 dnia 22.01.2021 r. W związku ze spływem wód z górnej części zlewni, na Bugu we Frankopolu przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Z danych IMGW-PIB, sytuacja hydrologiczna w Dorzeczach układa się następująco:

- 1Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Krznie, Bzurze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sanie, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Bugu i Wkrze. Stan niski zanotowano lokalnie na Wiśle, Dunajcu, Kamiennej i Biebrzy.

- Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Osobłodze, Małej Panwi, Widawie i Prośnie oraz lokalnie na Odrze, Ślęzie, Kaczawie i Baryczy. Stan niski obserwowano lokalnie na Bystrzycy, Warcie i Noteci.

- Stan wody w dorzeczach Przymorza, Pregoły i Niemna układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Gubrze oraz lokalnie na Łynie. Stan niski obserwowano lokalnie na Łynie.


Informacja z 25.01.2021 r. z godz. 12.00

Na terenie administrowanym przez RZGW w Warszawie, na Wiśle do rejonu Wyszogród-Włocławek zjawiska lodowe praktycznie nie występują, jedynie pomiędzy Płockiem a Wyszogrodem gromadzi się podbitka śryżowa. Na wodowskazie Kępa Polska utrzymuje się stan ostrzegawczy. Sytuacja w korycie i na wałach przeciwpowodziowych jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich i straż pożarną.

W dalszym ciągu wzrastają dopływy do Stopnia Wodnego Włocławek, o 4 cm wzrósł stan wód na bramie przeciwpowodziowej w Płocku, sytuacja na samym Zbiorniku pozostaje stabilna. Zbiornik Wodny Włocławek jest zamarznięty.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa. Na Narwi wciąż zmniejsza się grubość lodu, Bug pozostaje zamarznięty. W chwili obecnej sytuacja pozostaje stabilna i na tych dwóch rzekach nie odnotowano niepokojących zjawisk.


Informacja z 24.01.2021 r. z godz. 12.00

Na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW w Warszawie, pokrywa lodowa nadal utrzymuje się na odcinku Wisły za Wyszogrodem do samego Stopnia Wodnego Włocławek, na pozostałej większości odcinków Wisły nie ma zjawisk lodowych. Nieco wzrosły dopływy do SW Włocławek, na bramie przeciwpowodziowej w Płocku stan wzrósł o 4 cm – sytuacja jest stabilna.

Dzisiaj o 11:10 na wodowskazie Kępa Polska zanotowano stan alarmowy, czyli 500 cm. Sytuacja w korycie rzeki i na wałach przeciwpowodziowych jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich i straż pożarną.

Na Jeziorze Zegrzyńskim utrzymuje się pokrywa lodowa. Na Narwi zmniejsza się grubość lodu, Bug pozostaje zamarznięty. Na tych dwóch rzekach nie występują niepokojące zjawiska.

Komunikat hydrologiczny z dnia 24 stycznia 2021 r. (na godz. 11:00) informuje, iż obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych:

– województwo mazowieckie (Wisła w rejonie Kępy Polskiej) – od godz. 18:00 dnia 23.01.2021 do godz. 15:00 dnia 24.01.2021; Na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanu alarmowego spowodowany piętrzeniem lodowym.
W dniu 24 stycznia 2021 r. (na godz. 11:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:
– województwo małopolskie, województwo podkarpackie (górne części zlewni: Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki, Wisłoka i Sanu oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach Państwa) – od godz. 16:00 dnia 23.01.2021 do godz. 15:00 dnia 24.01.2021;
W wyniku spływu wód z topniejącej pokrywy śnieżnej oraz punktowo podpiętrzona wody przez ustępujące zjawiska lodowe na mniejszych ciekach spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczego w miejscu wystąpienia zjawiska. Na Sękówce w Gorlicach w wyniku utrzymującego się zatoru lodowego poziom wody będzie wzrastał z możliwością osiągnięcia stanu alarmowego do momentu ustąpienia zatoru.
– województwo śląskie (zlewnia Małej Wisły, Przemszy, Soły po kaskadę zbiorników) – od godz. 16:30 dnia 23.01.2021 do godz. 12:00 dnia 24.01.2021;
W wyniku spływu wód z topniejącej pokrywy śnieżnej, a punktowo podpiętrzania wody przez ustępujące zjawiska lodowe oraz w związku z prognozowanymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem w drugiej części nocy, na rzekach woj. śląskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia kolejnych stanów ostrzegawczych. Punktowo na Pszczynce w profilu Mizerów-Borki oraz na Brynicy w Brynicy może zostać przekroczony stan alarmowy.
– województwo warmińsko-mazurskie (zlewnie rzek wpadających do Zalewu Wiślanego) – od godz. 10:21 dnia 24.01.2021 do godz. 08:00 dnia 26.01.2021;
W związku ze spływem wód opadowych oraz topnieniem pokrywy śnieżnej na rzece Bauda przewiduje się utrzymanie poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych.

Według danych IMGW-PIB sytuacja hydrologiczna dla dorzeczy układa się następująco:

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Krznie i Bzurze oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Wisłoce, Wisłoku, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Bugu i Wkrze. Stan niski zanotowano na Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Kamiennej, Biebrzy i Pisie.

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Małej Panwi, Ślęzie i Prośnie oraz lokalnie na Odrze, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Baryczy, Bobrze i Nysie Łużyckiej. Stan niski obserwowano na Widawce oraz lokalnie na Bystrzycy, Warcie i Noteci.

Stan wody w dorzeczach Przymorza, Pregoły i Niemna układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Gubrze oraz lokalnie na Łynie. Stan niski obserwowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany - poziom wody na stacjach morskich układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej.


Informacja z 23.01.2021 r. z godz. 14.00

Na Wiśle obserwujemy znaczne zmniejszenie intensywności zjawisk lodowych, dzięki czemu mniej śryżu dopływa do pokrywy lodowej zaczynającej się za Wyszogrodem. Sytuacja na Wiśle na odcinku Płock – Włocławek poprawia się. Świadczy o tym wzrost dopływów do Stopnia Wodnego Włocławek przy jednoczesnym spadku stanu wody na bramie przeciwpowodziowej w Płocku. Polepszyły się warunki przepływu z Płocka do Włocławka. Na wodowskazie Kępa Polska mamy stan ostrzegawczy, ale sytuacja się stabilizuje – poziom wody nie wzrasta.

Wisła Wyszogród

Wisła na wysokości Wyszogrodu, zdjęcie z 23.01.21 r. Fot. Wody Polskie

Wisła Płock

Wisła na wysokości Płocka, zdjęcie z 23.01.21 r. Fot. Wody Polskie


Informacja z 23.01.2021 r. z godz. 12.00

W dniu 23 stycznia 2021 r. (na godz. 11:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

– województwo małopolskie i podkarpackie (górne części zlewni: Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki, Wisłoka i Sanu oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach Państwa) – od godz. 12:25 dnia 22.01.2021 do godz. 15:00 dnia 23.01.2021;

Ze względu na stopniowe ustępowanie zjawisk lodowych, które następnie przemieszczają się w dół rzeki, na mniejszych ciekach (szczególnie w południowej części województwa małopolskiego oraz podkarpackiego) istnieje ryzyko utworzenia się zatorów lodowych oraz gwałtownego wzrostu poziomu wody do strefy stanów wysokich także z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

– województwo dolnośląskie (dopływy Odry środkowej) – od godz. 15:52 dnia 22.01.2021 do godz. 16:00 dnia 23.01.2021;

W związku z utrzymywaniem się dodatniej temperatury powietrza i trwającym spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej, stany wody lokalnie utrzymują się powyżej stanów ostrzegawczych. Prognozowane są dalsze wahania z tendencją wzrostową, szczególnie w zlewni Oławy, Ślęzy, Baryczy, Kaczawy, górnego Bobru, górnej Kwisy, górnej Nysy Łużyckiej.

– województwo opolskie (zlewnia Stobrawy) – od godz. 15:59 dnia 22.01.2021 do godz. 16:00 dnia 23.01.2021;

W związku z utrzymywaniem się dodatniej temperatury powietrza i trwającym spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej, w zlewni Stobrawy stany wody lokalnie utrzymują się powyżej stanów ostrzegawczych. Prognozowane są dalsze wahania z tendencją wzrostową.

– województwo wielkopolskie (zlewnia Baryczy) – od godz. 15:52 dnia 22.01.2021 do godz. 16:00 dnia 23.01.2021;

W związku z utrzymywaniem się dodatniej temperatury powietrza i trwającym spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej, w zlewni Baryczy stany wody lokalnie utrzymują się powyżej stanów ostrzegawczych. Prognozowane są dalsze wahania z tendencją wzrostową.

IMGW-PIB informuje, że w dniu dzisiejszym stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Krznie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Brynicy, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Bugu, Wkrze i Bzurze. Stan niski zanotowano na Nurcu oraz lokalnie na środkowej i dolnej Wiśle, Kamiennej, Biebrzy i Pisie.

W dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Małej Panwi i Ślęzie oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Widawie, Strzegomce, Kaczawie, Baryczy, Nysie Łużyckiej i Prośnie. Stan niski obserwowano na Widawce oraz lokalnie na dolnej Odrze, na Bystrzycy, Warcie i Noteci.

Stan wody w dorzeczach Przymorza, Pregoły i Niemna układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Gubrze oraz lokalnie na Łynie. Stan niski obserwowano lokalnie na Łynie.


Informacja z 22.01.2021 r. z godz. 17.00

Z uwagi na obecną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną obserwowane są zmiany stanu wody na rzekach. Stany wód na większości rzek są w strefie stanów wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Wzrost temperatury powietrza powoduje zanikanie pokrywy śnieżnej oraz roztopy, co przekłada się na wzrosty stanu wód.

Zjawiska lodowe nadal występują na rzekach, najwięcej obserwowanych jest w Regionie Wodnym Wisły Środkowej (m.in. na Wiśle, Narwi, Bugu) obecnie ich zasięg i rodzaj się zmienia ponieważ ulegają przemieszczaniu się oraz stopniowemu zanikowi.

Lokalne odnotowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych związane są przeważnie z przemieszczaniem się wód roztopowych w zlewniach.

Pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację w terenie. Komunikaty hydrologiczne, w tym aktualne komunikaty o zjawiskach lodowych znajdują się na stronie Wód Polskich w zakładce SYTUACJA HYDROLOGICZNA: https://www.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna


Informacja z 22.01.2021 r. z godz. 15.00

W dniu 22 stycznia 2021 r. obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:
- województwo mazowieckie (Wisła od Wyszogrodu do Kępy Polskiej) – od godz. 14:45 dnia 21.01.2021 do godz.14:45 dnia 22.01.2021;
- Na Wiśle na odcinku od Wyszogrodu do Kępy Polskiej przewiduje się wzrost stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych spowodowany piętrzeniem lodowym.

Służby Wód Polskich nadzorują sytuację.


Informacja z 22.01.2021 r. z godz. 10.30

Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w RZGW Warszawa, Lublin i Białystok pracują całodobowo. Sytuacja na rzekach i zbiornikach jest na bieżąco monitorowana przez zespoły Wód Polskich. Obecnie na Wiśle w rejonie Kępy Polskiej sytuacja jest ustabilizowana, podobnie na Bugu. Pokrywa lodowa na Zbiorniku Włocławek zmniejsza się.

Na terenie RZGW we Wrocławiu, na niewielkich ciekach po roztopach odnotowano wysokie stany wody. Służby Wód Polskich nadzorują sytuację.

fot. Rafał Gołąbek

Zjawiska lodowe na rzece Bug na wysokości gminy Brańszczyk, w 22.01.2021 r. Fot. Jarek Błaszczak


Informacja z 21.01.2021 r. z godz. 21.00

Zmiany stanów wody na wodowskazach wskazują na tworzenie się zatorów na Bugu, na całej długości rzeki. W dolinie rzeki, na obszarze gmin Brok oraz Małkinia Górna, może dojść do wzrostu stanu wody i wystąpienia lokalnych podtopień. Na środkowej Wiśle w rejonie Kępy Polskiej tworzy się spiętrzenie w związku z przemieszczeniem kry i śryżu.

Ze względu na zjawiska lodowe i piętrzenie się kry Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w RZGW Warszawa, Lublin i Białystok przechodzą w tryb pracy całodobowej.

Aktualnie zjawiska lodowe występują przede wszystkim na środkowej Wiśle i Bugu. Obserwowane były również na Warcie i Noteci, ale na dzień dzisiejszy nie stwarzają niebezpieczeństwa.

Płock2

Fot. Zjawiska lodowe w Płocku, zdjęcie z monitoringu w dn. 21.01.2021 r. Fot. Wody Polskie


Informacja z 21.01.2021 r. z godz. 12.00

Zjawiska lodowe występują obecnie na  Zbiorniku Włocławek. Jeżeli będą powodowały zagrożenie, do akcji ruszą lodołamacze. Ich praca wymaga odpowiednich warunków, jak również właściwego działania wykwalifikowanych ekip.

- Akcji lodołamania nie można prowadzić za wcześnie ani za późno, gdyż może nastąpić zwielokrotnienie zlodowacenia i powódź zatorowa, która miała miejsce w 1982 roku, właśnie przez przedwczesne uruchomienie akcji - wyjaśnia Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Więcej informacji na temat powodzi zatorowych w publikacji: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1607-ida-mrozy-lodolamacze-w-gotowosci

Pełna akcja lodołamania będzie przeprowadzona na Zbiorniku Włocławek w sprzyjających warunkach hydrologiczno-meteorologicznych.

Wody Polskie posiadają flotę 25 lodołamaczy, przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach, gotowych do podjęcia akcji lodołamania. Miejsce pracy lodołamaczy to rejon Dolnej Wisły, zbiornik Włocławek oraz Górna i Dolna Odra.

Lodołamacze Orkan, Jaguar, Niedźwiedź, Lew, Sokół i Bawół stacjonują w porcie przy SW Włocławek, są w gotowości wyruszając na akcje lodołamania w czasie pogotowia zimowego. W razie konieczności do akcji mogą zostać włączone dwa dodatkowe lodołamacze Gepard i Mors. Lodołamanie ma na celu poprawę warunków spływu kry i lodu w okresie zimowym z Wisły powyżej zbiornika, a także przeciwdziałanie tworzeniu się na nim zatorów lodowych Dziś można było zobaczyć pracujące dwa nowe lodołamacze: Orkan i Sokół w akcji.


Ważne!

Komunikaty hydrologiczne znajdują się na stronie www.wody.gov.pl w zakładce SYTUACJA HYDROLOGICZNA: https://www.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna