Wody Polskie w ciągu 3 najbliższych lat wybudują dwa odcinki nadodrzańskich wałów w rejonie Nowej Soli oraz Krosna Odrzańskiego. Prace budowlane obejmą również obwałowania rzeki Czarna Struga, która jest dopływem Odry. Inwestycje zapewnią jeszcze lepszy poziom ochrony przeciwpowodziowej dla okolicznych mieszkańców oraz ich mienia. Informacje dotyczące wymienionych przedsięwzięć, podczas briefingu w Nowej Soli osobiście przekazali: Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu z Ministertwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna dwie inwestycje związane z rozbudową wałów nad Odrą w województwie lubuskim. Oba przedsięwzięcia, realizowane przez chińską firmę Sinohydro Corporation Limited z siedzibą w Pekinie, mają się zakończyć w pierwszym półroczu 2023 roku. Projekty będą współfinansowane z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa, a nadzorowane przez Jednostkę Realizującą Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w Wodach Polskich. Kontrakt pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Kontrakt nr 1B.6/1 Nowa Sól etap I i II” szacowany jest na około 144 mln złotych. Roboty będą prowadzone na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, na terenie gmin Nowa Sól i Otyń.

Kontrakt pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Kontrakt nr 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo” oszacowano na około 100 mln złotych. Teren inwestycji znajduje się w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim w gminach Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin.

Pierwszy kontrakt podzielono na dwa etapy:

Etap I:

 • rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości 2,737 km, na odcinku rzeki km 429,85 – 432,40 wraz z budowlami z nim związanymi
 • budowa obiektów związanych funkcjonalnie z lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki Odry
 • rozbudowa lewobrzeżnego oraz prawobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi wraz z budowlami z nim związanymi
 • regulacja koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,000 – 3,330 rzeki

Etap II:

 • budowa wału rzeki Odry w km rzeki 432,5 – 432,7 przegradzającego dolinę Czarnej Strugi o długości 0,30 km wraz z budową zjazdów i przejazdów przez wał
 • regulacja ujściowego odcinka Czarnej Strugi oraz na odcinku 3+330 – 7+618
 • rozbudowa obustronnych obwałowań rzeki Czarnej Strugi na odcinku 3+705 – 7+618 o łącznej długości 7,05 km wraz z budowlami z nimi związanymi
 • rozbudowa obwałowania kanału energetycznego na długości ok. 75 metrów
 • przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanymi obiektami i roboty rozbiórkowe

W ramach drugiego kontraktu wykonane zostaną:

 • budowa nowego wału klasy II o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi i przebudową obiektów melioracyjnych
 • częściowa rozbiórka istniejącego wału na odcinkach o długości 1,76 km i 1,88 km
 • rozbudowa istniejącej drogi gminnej
 • budowa rowów przywałowych i drogowych wraz przepustami
 • rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 relacji Gubin – Połęcko
 • przebudowa napowietrznej linii energetycznej WN-110 kV relacji GPZ Dychów – GPZ Cybinka

  Zespół Komunikacji Społecznej
  Wody Polskie

 80A7565

Przemysław Daca Prezes Wód Polskich opowiada o szczegółach inwestycji. Fot. Jerzy Malicki/Wody Polskie

 80A7585

Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyjaśnia, dlaczego budowa nowych wałów przeciwpowodziowych ma znaczenie dla regionu. Fot. Jerzy Malicki/Wody Polskie

80a7583

Podczas spotkania przedstawione zostały szczegółowe plany inwestycji. Fot. Jerzy Malicki/Wody Polskie

mapa obwalowanie odry

 Mapa lokalizacji głównych elementów zadania 1B.6/1 Nowa Sól-Pleszówek-budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi

 material informacyjny Wezyska v2

Mapa lokalizacji inwestycji 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo-budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry