Ministerstwo Infrastruktury oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie serdecznie zapraszają na konferencję nt. ochrony wód morskich. 31 sierpnia w Gdyni przedstawiciele administracji państwowej oraz eksperci omawiać będą wyniki dotychczasowych prac nad aktualizowanym programem działań. Zapraszamy także Państwa do udziału w dyskusji.

Zapraszamy do udziału w konferencji i debacie online. Rejestracja oraz agenda spotkania dostępna jest na stronie: www.chronmorze.eu/konferencje.

Program ochrony wód morskich stanowi ważny element wdrażanej, zgodnie z Ramową Dyrektywą ws. Strategii Morskiej i ustawą Prawo wodne, strategii morskiej. Podczas konferencji przedstawione zostaną kluczowe wyniki prac analitycznych i projektowych oraz propozycje działań naprawczych, służących poprawie stanu wód Bałtyku i jego ochronie. Od dnia 9 do 30 sierpnia prowadzone są konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu aPOWM. Na konferencji przedstawione zostaną także wyniki dotychczas przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aPOWM.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji oraz konsultacjach. Jednostki samorządowe, transport morski, rybołówstwo, turystyka – to tylko niektóre sektory zależne od Bałtyku, ich istnienie i rozwój nie będą możliwe bez jego należytej ochrony.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji. Chroń morze razem z nami!

banner wody gov konf II dorsz 01