Podczas ministerialnej konferencji, która odbyła się 21 i 22 maja, dyskutowano na temat stanu implementacji dyrektyw wodnych. Reprezentanci z poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej przedstawili kwestie związane ze zmianami zachodzącymi w ustawodawstwie w zakresie polityki wodnej w krajach UE.

Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa ds. zarządzania środowiskiem wodnym w PGW WP wystąpiła w ramach sesji poświęconej dyskusji na temat wyzwań i dobrych praktyk związanych z procesem implementacji dyrektyw wodnych. Zaprezentowała cele i zakres projektu Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska, realizowanego przez Wody Polskie Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników konferencji, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego.

Podczas sesji wysokiego szczebla, pn. przedstawienie ogólnych zmian zachodzących w ustawodawstwie w zakresie polityki wodnej, głos zabrała Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ. Przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła szczegóły dotyczące polityki wodnej oraz zmiany, jakie w tej dziedzinie zostaly wprowadzone w Polsce, w ubiegłym roku. Zaprezentowała również priorytetowe działania gospodarki wodnej, jakie obecnie są realizowane w naszym kraju.

Podczas konferencji omówiono poprawność działania prawa w zakresie gospodarki wodnej. Przedstawiono również wyniki oceny wdrażania dyrektywy ściekowej. Poruszono także kwestie wyzwań oraz dobrych praktyk związanych z procesem implementacji dyrektyw wodnych, a także możliwość osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód morskich i oceanicznych.

Źródło tekstu: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

1280x540

Fot. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej