Rozwiązania projektowe budowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug na odcinku Rostki Wielkie-Klukowo w gminie Małkinia Górna były tematem dzisiejszego spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego przez Wójta gminy Małkinia Górna, w którym uczestniczyły Wody Polskie.

Wykonawca dokumentacji projektowej zadania – przedstawiciel firmy WTU, omówił proponowane rozwiązania, obejmujące łącznie wykonanie obwałowania rzeki Bug na odcinku 8,050 km.

mapa malkinia 2

Fot. Rozwiązania wariantowe oraz planowane etapy budowy wałów p. powodziowych rzeki Bug w gminie Małkinia Górna.

W trakcie spotkania omawiano warianty inwestycji. Preferowany przebieg trasy budowli przeciwpowodziowej w ramach realizacji obiektu I i II został oznaczony na mapie kolorem jasnozielonym, a obiektu III – kolorem czerwonym. Wskazywana do realizacji przez wykonawcę i inwestora – Wody Polskie – lokalizacja wałów przeciwpowodziowych została wybrana tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców przy maksymalnym możliwym pozostawieniu istniejących terenów zalewowych Bugu.

Ze względu na bliskość zabudowań i istniejące ciągi komunikacyjne, na obiekcie I planowane jest zaprojektowanie mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych w postaci rozbieralnych parapetów na ściance szczelnej z oczepami. Odsunięcie wałów przeciwpowodziowych od koryta rzeki będzie skutkować też koniecznością mobilnego zabezpieczenia pierścieniowego kilku zabudowań mieszkalnych. Na pozostałym obszarze przewidziany jest wał przeciwpowodziowy w postaci nasypu.

Spotkanie konsultacyjne cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Małkini Górnej i okolic. Mieszkańcy uczestniczący w dzisiejszym spotkaniu opowiadali się za potrzebą budowy wałów na terenie gminy Małkinia Górna, których realizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, z maksymalizacją zachowania istniejących terenów zalewowych i starorzeczy.

W dzisiejszym spotkaniu konsultacyjnym w Małkini Górnej uczestniczyli m.in.: Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Poseł na Sejm Daniel Milewski, Bożena Kordek – Wójt Gminy Małkinia Górna, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Szymula, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – Piotr Woźniak, Starosta Ostrowski – Zbigniew Chrupek,  a także licznie przybyli przedstawiciele lokalnej społeczności i ekolodzy.

spotkanie malkinia 2

Fot. Wody Polskie