Gospodarka wodna, racjonalne wykorzystanie wody, rozwój żeglugi śródlądowej, przeciwdziałania suszy – to główne tematy tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Water Expo 2019. Wody Polskie są głównym partnerem tego wydarzenia.

Tegoroczna edycja Targów i Konferencji Water Expo Poland odbędzie się już 10 i 11 kwietnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W poszczególnych panelach dyskusyjnych będą uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, eksperci, naukowcy i przedsiębiorcy. Wśród nich będą licznie przedstawiciele naszego Gospodarstwa, m.in. Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Joanna Kopczyńska.

Podczas konferencji omawiane będą innowacyjne rozwiązania oraz modele finansowania inwestycji w gospodarce wodnej. Poruszona zostanie problematyka przeciwdziałania powodzi i suszy. Jedna z sesji będzie poświęcona opracowywanemu przez Wody Polskie Planowi przeciwdziałania skutkom suszy.

Udział w wydarzeniu jest okazją do wymiany doświadczeń. Stwarza również możliwość włączenia małych i średnich przedsiębiorców w działania na rzecz rozbudowy sieci komunalnej, żeglugi śródlądowej oraz budownictwa wodnego.