Dzięki dofinansowaniu od Wód Polskich do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska trafi nowoczesny sprzęt umożliwiający badanie jakości wody. W tym roku nasze gospodarstwo na podstawie umowy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska przekazuje kwotę 22 818 000 zł.

- Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska pełnią bardzo ważną rolę w wykrywaniu biologicznego i chemicznego skażenia wód. Specjalistyczny sprzęt jest niezbędny do pracy w terenie. O tym jak bardzo jest potrzebny, mogliśmy się przekonać chociażby latem ubiegłego roku, gdy WIOŚ badał próbki wód po skażeniu rzeki Baryczy – powiedział Przemysław Daca Prezes PGW Wody Polskie. – To już kolejna transza dofinansowania przekazana inspektoratom ochrony środowiska przez nasze Gospodarstwo – dodał Prezes Wód Polskich.

W 2019 r. PGW Wody Polskie przekazały 21 mln zł. Tegoroczne dofinansowanie również jest przeznaczone na zakup sprzętu służącego do kontroli i monitoringu pod kątem zanieczyszczeń azotanami. W ramach dofinansowania zostaną zakupione m.in. specjalistyczne samochody, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, doposażone zostaną także laboratoria inspektoratu ochrony środowiska. W ramach kwoty 22 818 000 zł sfinansowane zostaną również szkolenia dla pracowników GIOŚ i WIOŚ. Wsparcie jest związane z realizacją zadań związanych z prowadzeniem monitoringu i kontroli wdrażania Dyrektywy Azotanowej dotyczącej ochrony wód.

Zakupiony sprzęt będzie służył inspektoratom ochrony środowiska do monitoringu i kontroli czystości wód. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska dysponują specjalistycznym sprzętem, który bada i analizuje próbki wody, jeśli jest podejrzenie jej skażenia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska są odpowiedzialne za pobieranie i badanie próbek wody oraz bezpośrednią kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

Inspektoraty Ochrony Środowiska podlegają Wojewodom oraz nadzorowi merytorycznemu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Resized 20210628 103625

 

Departament Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
PGW Wody Polskie