Za nami kilka deszczowych dni. W kolejnych dobach również spodziewamy się lokalnych burz z obfitymi opadami. Jak wynika z danych IMGW-PIB, niestabilna aura z upałami i deszczami nawalnymi będzie nam towarzyszyć w najbliższych tygodniach. Dotychczas nawałnice spowodowały szkody głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną we wszystkich regionach kraju. Dyżurni pracownicy PGW WP są w ciągłej gotowości i zgodnie z procedurami, regularnie kontrolują stan urządzeń oraz zbiorników wodnych, w tym infrastruktury przeciwpowodziowej. Poniżej przedstawiamy relację na temat szkód oraz sytuacji w regionach, gdzie w ostatnich dobach odnotowano najgwałtowniejsze burze i opady. Na końcu tekstu podajemy, gdzie sprawdzić sytuację hydrometeorologiczną.


 Od czwartku 11 czerwca zanotowano maksymalną ilość opadów w Luboniu Wielkim – zlewnia rzeki Raby, wielkości 63,5 mm. Opady powyżej 20 mm notowano punktowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. W piętek 12 czerwca opady burzowe występowały niemal w całym kraju. Najwięcej na Pomorzu, Wielkopolsce i Małopolsce i Podkarpaciu. Dobowe sumy opadów wynosiły do 15 mm, podczas burz opady lokalnie sięgały nawet powyżej 40 mm. W sobotę deszcze przelotne i burze wystąpiły na zachodzie i południu kraju, w pasie od Pomorza Zachodniego, przez Wielkopolskę, Dolny Śląsk, po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Dobowe sumy opadów dochodziły do 20 mm, jednak podczas burz miejscami przekraczały 40 mm. Rekord padł w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie w ciągu 2 godzin spadło 66,7 mm. W nocy z 13 na 14 czerwca intensywne opady deszczu wystąpiły na terenie powiatu bieszczadzkiego, co wywołało lokalne podtopienia.


SYTUACJA Z 13-14 CZERWCA


PODKARPACIE

W nocy z 13 na 14 czerwca na terenie powiatu bieszczadzkiego wystąpiły intensywne opady deszczu z burzami. Tzw. „oberwanie chmury" spowodowało podtopienia domów, uszkodzenie dróg oraz zagrożenie podtopieniemi budynków użyteczności publicznej. Podtopione przede wszystkim były podpiwniczenia budynków oraz posesje i pojedyncze budynki mieszkalne w miejscowościach: Hoszowczyk, Równia i Jałowe oraz w Ustrzykach Dolnych. W Ustrzykach Dolnych podtopieniem zagrożone były również budynki szpitala oraz liceum i urzędu miasta – obiekty zabezpieczono poprzez ułożenie wału wzdłuż rzeki Strwiąż, odcięto też do nich dopływ gazu. W miejscowości Krościenko przed wodą zostało zabezpieczonych 10 domów. Zadysponowano jednostki OSP oraz jednostki KSRG z sąsiednich powiatów (sanocki, leski, przemyski, brzozowski). Łącznie na terenie powiatu bieszczadzkiego straż pożarna odnotowała 20 zdarzeń. Na pozostałej części województwa podkarpackiego nie odnotowano zdarzeń czy sytuacji kryzysowych w związku z przejściem frontu burzowego. Nie było też przerw w dostawie energii elektrycznej. Obecnie sytuacja na terenie powiatu bieszczadzkiego stabilizuje się, gdyż opady nie występują. Trwa usuwanie skutków nawałnicy oraz szacowanie strat.

 Szpital Ustrzyki ok

Budynek szpitala w Ustrzykach Dolnych zabezpieczony workami z piaskiem od strony rzeki Strwiąż. Fot. Wody Polskie

Strwiąż Ustrzyki

Wezbrane wody rzeki Strwiąż w powiecie bieszczadzkim. Fot. Wody Polskie


SYTUACJA Z 11-12 CZERWCA

MAŁOPOLSKA

Po opadach z czwartku na piątek największe uszkodzenia zanotowano na potoku Tenczynka w zlewni Lubieńki. Woda zerwała dwie kładki piesze oraz drewnianą kładkę pieszo-jezdną poniżej boiska sportowego, gdzie woda zniszczyła umocnienie prawego brzegu, w wyniku czego nastąpiło rozmycie brzegu i zniszczenie ogrodzenia, krzesełek oraz oświetlenia. W wyniku tego w korycie stwierdzono zniszczone konstrukcje stalowe kładek, słup oświetleniowy, krzesełka i wiele powalonych drzew. Trwa inwentaryzacja stanu koryt potoków, pozyskanie informacji o zniszczeniach i uszkodzeniach obiektów regulacyjnych, komunikacyjnych, po przejściu wezbrania na ciekach w zlewni Lubieńki. Pracownicy Wód Polskich przeprowadzili oględziny. Specjaliści prowadzą prace w zakresie identyfikacji szkód w zlewni Lubieńki.

W czasie wezbrania w zlewni Lubieńki w dniu 11 czerwca 2020 r., erozji uległy koryta cieków, sygnalizowane są uszkodzenia, bądź zniszczenia obiektów komunikacyjnych. W regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły w ciągu minionej doby wystąpiły opady burzowe o natężeniu do 63,8 mm. Opady o największym natężeniu w czasie wczorajszych burz zarejestrowano w zlewni Lubieńki (lewobrzeżny dopływ Raby). Na stacji Luboń Wielki w ciągu 2 godzin spadło prawie 61 mm opadu (opad rejestrowany pomiędzy godziną 14:00 i 15:00 UTC). Opad ten odznaczał się lokalną koncentracją w górnych partiach Beskidu Wyspowego. Zlokalizowana w niżej położonej części zlewni, na wysokości około 530 m n.p.m., stacja Krzeczów zarejestrowała w tym czasie opad o wielkości niespełna 25 mm. Reakcja zlewni na tak dużą sumę opadu była gwałtowna. Wody opadowe wypełniły w krótkim czasie koryta potoków w zlewni Lubieńki. Ocenę sytuacji na potokach utrudniał brak osłony hydrologicznej. W opisywanej zlewni IMGW-PIB prowadzi pomiary jedynie w ujściowym odcinku Lubieńki, w profilu Lubień. Duże spadki koryt cieków i prędkości przepływu sprzyjały szybkiemu przemieszczaniu się fali wezbraniowej w zlewni. Zarejestrowany w profilu Lubień wzrost stanu wody w ciągu godziny wyniósł 68 cm (O godz. 14:00 UTC zwierciadło wody układało się na poziomie 74 cm, natomiast godzinę później wzrosło do poziomu 142 cm). O godzinie 16:00 UTC zarejestrowano kulminację fali o wielkości 22,80 m3/s. Zwierciadło wody przed opadem burzowym układało się w strefie stanu niskiego, a rejestrowany przepływ wynosił 0,30 m3/s. Gwałtowny wzrost pomiędzy godziną 14:00 UTC a 15:00 UTC wywołał krótkotrwałe przekroczenie stanu alarmowego, w kulminacji fali o 5 cm.  Przekroczenie stanu alarmowego trwało około 1,5 h. Opadanie stanu wody również było szybkie. Już po północy dzisiejszego dnia zwierciadło wody obniżyło się do poziomu strefy stanu średniego. Obecnie obserwuje się dalszy jego spadek. Wezbranie o takim przebiegu było lokalne, rejestrowane w jednej zlewni, a jego cechą był krótki czas koncentracji.

Spływ wód opadowych i przemieszczanie się fali widoczne były również we wzroście stanu wody na Rabie. Pomiędzy godz. 15:00 a 17:00 UTC odnotowano w poszczególnych profilach następujące wielkości: w  Mszanie Dolnej wzrost do 89 cm, Kasince Małej wzrost do 84 cm, Stróży do 63 cm.

Na pozostałych rzekach i potokach regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły (stan na godz. 6.00 UTC) zwierciadła wód układają się głównie w strefie stanów średnich. Stany wysokie odnotowano na Stryszawce w przekroju wodowskazowym Sucha Beskidzka (ze zmianą dobową do 31 cm), na Białce w przekroju wodowskazowym Łysa Polana oraz na Dunajcu w przekroju wodowskazowym Czchów.

Po gwałtownych i intensywnych opadach, aktualnie na rzekach i potokach obserwuje się spadki stanów wody.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje wystąpienie opadów deszczu w całym regionie Górnej-Zachodniej Wisły od 3 mm do 7 mm. Prognozuje się też możliwość wystąpienia burz z opadem gradu i deszczu na obszarze woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego o intensywności od 20 mm do 30 mm.

 Tenczynka 1

Uszkodzenia na potoku Tenczynka w Małopolsce. Fot. Wody Polskie


PODKARPACIE

Przewiduje się, że dziś (12.06) od godzin południowych do soboty na terenie Podkarpacia wystąpią burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h.

W ciągu ostatnich dwóch dni największe opady w wysokości około 20 mm/dobę wystąpiły w zlewni Sanu. W rejonie Bieszczad po przejściu burz z gradem w ciągu ostatniej doby w zlewniach potoku Wołosaty oraz Solinki i Osławy miały miejsce opady w wysokości około 30 mm/dobę. Natomiast w zlewni Wisłoki i jej dopływów średni opad wynosił od 4 do 10 mm/dobę. W chwili obecnej w zlewni Sanu stany wód układają się w strefie stanów średnich oraz lokalnie wysokich.

Punktowe dość intensywnych opadów deszczu w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego spowodowały kilka lokalnych podtopień i wystąpienia wody z koryt.

W dniu 07.06. w godz. 16-17 na terenie Nadzoru Wodnego w Lesku straż pożarna udrożniła zatamowany przepust drogowy na potoku Wujski w Załużu. Woda wystąpiła również w Łobozewie Górnym na potoku Łobozew. Aktualnie pracownicy terenowi NW w Lesku realizują prace udrożnieniowe oraz usuwają przetamowania powstałe w trakcie spływu wód wezbraniowych.

W dniu 08.06. w godz. 12-15 na terenie działania NW Ustrzyki Dolne doszło do gwałtownych opadów deszczu i burzy, w wyniku której z koryta wystąpił potok Królówka w miejscowości Bandrów Narodowy oraz potoku Stebnik w ujściowym odcinku do rzeki Strwiąż podtapiając domostwa w Krościenku.

Pracownicy Nadzorów Wodnych dokonują na bieżąco przeglądów w terenie.

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Rzeszowie jest na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki dysponują wymaganą rezerwą powodziową.

pot. Stebnik m. Krościenko 3

 Potok Stebnik w Krościenku na Podkarpaciu. Fot. Wody Polskie


DOLNOŚLĄSKIE

Zwiększone przepływy w rzekach wywołane opadami w ostatnich dniach nie spowodowały bezpośrednio niepokojących zjawisk na obiektach i ciekach będących w administracji Zarządu Zlewni w Nysie. Pojawiło się kilka lokalnych podtopień. W wyniku wizji terenowych stwierdzono jedno miejsce wymagające interwencji i podjęcia działań zabezpieczających. Uszkodzony wcześniej przez bobry brzeg rzeki Ścinawy Niemodlińskiej w miejscowości Niemodlin wymagał zabezpieczenia workami przed dalszymi uszakodzeniami związanymi z przepływem wody. Zabezpieczenie doraźne zostało wykonane przez pracowników Zarządu Zlewni w  Nysie. Obecnie została już zawarta przez ZZ Nysa umowa z wykonawcą na naprawę uszkodzeń w trybie awaryjnym. Zadanie ma zostać wykonane do 30 czerwca 2020. W piątek 12 czerwca, w godzinach popołudniowych, mieszkaniec Gminy Kamieniec Ząbkowicki zgłosił, że w miejscowości Chałupki wezbrane wody Lubnowskiego Potoku uszkodziły mur oporowy w pobliżu którego znajduje się słup energetyczny. ZZ Nysa wystąpił o zabezpieczenie środków finansowych na naprawę. Uszkodzony mur zostanie wyremontwany w trybie awaryjnym.

Zbiorniki retencyjne na terenie ZZ Nysa posiadają wolne rezerwy powodziowe. Gospodarką wodną na zbiornikach kieruje Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu.

Chałupki 19 potok 4

Uszkodzony mur oporowy w miejscowości Chałupki na Dolnym Śląsku. Fot. Marcin Marzec


LUBELSKIE

Aktualnie nie zaobserwowano przekroczeń stanu ostrzegawczego i alarmowego, nie obowiązują pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe. W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na skutek nawałnic, które przeszły przez całe województwo lubelskie w dniu 11 czerwca br. strażacy odnotowali ok 554 wezwań do usuwania skutków burz i silnego wiatru. Największe skutki dotyczą gospodarstw w powiatach: zamojskim (139 interwencji), tomaszowskim, hrubieszowskim i krasnostawskim. Odnotowano 43 przypadki uszkodzonych domów w trakcie nawałnicy – najwięcej powiat tomaszowski i hrubieszowski;  wiatr zniszczył 80 budynków gospodarczych, 61 razy strażacy interweniowali w związku z uszkodzonymi liniami energetycznymi, w powiecie świdnickim doszło do pożaru od wyładowania atmosferycznego.


ŚLĄSK

Największy odnotowany dobowy opad w regionie wyniósł 12,4 mm i wystąpił w zlewni rzeki Malinki. Stany wód utrzymują się granicach stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich. Dla województwa śląskiego zostały wydane ostrzeżenia na dzień 12.06.2020 r. dotyczące możliwości wystąpienia burz z gradem. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację.


 BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ I METEOROLOGICZNEJ

Aktualne prognozy hydrometeorologiczne można sprawdzić na: https://meteo.imgw.pl/ 

Prognoza na najbliższe dni: http://www.pogodynka.pl/przewidywanie

Ostrzeżenia hydrologiczne: https://meteo.imgw.pl/dyn/?oshyd=true

Ostrzeżenia meteorologiczne: https://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=true