Bezpieczeństwo wody przeznaczonej do spożycia w związku z wybuchem epidemii COVID-19 oraz występowanie wirusa w ściekach. KOMUNIKAT z 27.03.2020 r.


Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmujące również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19.

Wytyczne Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief dostępne są na stronie https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1271257/retrieve.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi


Poniżej najważniejsze informacje zawarte w wytycznych:

WHO uważa, że proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację (utratę akywności) wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych”. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie, jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Ponadto, wirusy tego rodzaju, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych. Tego typu procesy stosują zakłady uzdatniania wody w Polsce, o czym informują w komunikatach przedstawionych na swoich stronach internetowych.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana przez system zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i celów gospodarczych.

COVID-19, podobnie jak wiele innych wirusów, może występować w ściekach. Tu również  standardowe metody dezynfekcji nieczystości wystarczą, aby wyeliminować wirusa.

Konieczne jest podkreślenie, że ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne. Warto podkreślić, że każdy wirus obecny w ściekach jest w znacznym stopniu usuwany przez oczyszczanie ścieków. Należy też podkreślić, że procedury dezynfekcyjne oraz chlorowanie standardowo stosowane w oczyszczalniach ścieków wystarczą, aby wyeliminować wirusa.

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/jakosc-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-w-zawiazku-z-wybuchem-epidemii-covid-19-oraz-wystepowania-wirusa-covid-19-w-sciekach?fbclid=IwAR2DO-Qolu67XKqtcorfho0o4EIjtCz2_1YWzDsy6khkHhzWrUtkuIBJTl4

tap 791172 640

Fot. Pixsabay