Informujemy, że na rurociągach należących do MPWIK m. st. Warszawy odprowadzających ścieki z lewego brzegu Warszawy do Zakładu Oczyszczalni Ścieków Czajka w stolicy doszło do awarii. Głównym kolektorem znajdującym się na lewym brzegu Wisły, przy Moście M. Skłodowskiej-Curie, do rzeki wpływają ścieki. Do Wisły dostaje się 3000 litrów nieoczyszczonych ścieków na sekundę.

Obecnie 1,2 % przepływu Wisły na północ od Warszawy stanowią ścieki. Pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska we współpracy z Wodami Polskimi instalują punkty kontroli jakości wody na odcinku od Warszawy do Gdańska.

Wody Polskie oferują władzom samorządowym i MPWIK w Warszawie pełną pomoc w jak najszybszym usunięciu awarii. Centrum operacyjne Wód Polskich będzie monitorowało sytuację na bieżąco przez całą dobę.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zwrócił się do wszystkich samorządów, podmiotów eksploatujących ujęcia wody pitnej z Wisły od Warszawy do ujścia o wdrożenie działań kryzysowych w związku z niebezpieczeństwem zanieczyszczenia rzeki surowymi ściekami z lewobrzeżnej Warszawy. 

Według informacji ze sztabu kryzysowego, do Wisły dostaje się ok. 3 m sześciennych surowych ścieków na sekundę, co w ciągu doby może powodować zagrożenie zanieczyszczeniem Wisły ilością 260 tys. m sześciennych ścieków. GIOŚ ostrzega wszystkich użytkowników wody w Wiśle, kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt, czy też do nawadniania upraw o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody. Na bieżąco przydatność wody do picia z ujęć zasilanych z Wisły monitoruje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Będziemy informowali o rozwoju sytuacji.

fot. Wody Polskie

Czajka awaria 1 2019

Ścieki, które w wyniku awarii trafiają do Wisły w Warszawie