12 sierpnia Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podpisał umowę na zaprojektowanie nowego stopnia wodnego Lubiąż na Odrze w rejonie wsi Gliniany w województwie dolnośląskim. W uroczystości zorganizowanej w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wzięli udział między innymi Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski.

Zakres inwestycji obejmie przede wszystkim budowę nowego stopnia wodnego o konstrukcji modułowej, który ma na celu ochronę przeciwpowodziową, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych, produkcję ekologicznej energii elektrycznej oraz poprawę warunków żeglugowych do klasy Va drogi wodnej. W ramach obiektu mają powstać między innymi minimum czteroprzęsłowy jaz, dwukomorowa śluza żeglugowa, przepławka dla ryb oraz elektrownia wodna.

- Dziś po raz kolejny możemy mówić o Odrze, rzece ważnej w skali całego kraju. Rozpoczynająca się procedura projektowa nowego stopnia wodnego w Lubiążu pokazuje, że w naszym regionie wzorcowo realizowane są zadania związane z gospodarką wodną, żeglugą, ochroną przed powodzią oraz zabezpieczaniem się i zapobieganiem skutkom suszy - mówił gospodarz spotkania Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski.

Szczegółowym przedmiotem jest zadanie pod nazwą: „Projekt budowlany i projekt wykonawczy na budowę stopnia wodnego „Lubiąż” na rzece Odrze w rejonie wsi Gliniany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji”. W wyniku postępowania przetargowego do realizacji wyłoniono konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy - jako lider - wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa SA i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., które zaoferowały za wykonanie prac ponad 13 mln złotych.

- Świętujemy bardzo ważny dzień dla gospodarki wodnej w Polsce. Od 4 lat systematycznie realizujemy nasze zapowiedzi i wdrażamy zaplanowane strategie. Kolejnym etapem jest właśnie dzisiejsze podpisanie umowy na projekt stopnia wodnego Lubiąż na Odrze wraz z pozwoleniem na realizację inwestycji. Nasze działania wpisują się w programy rozwoju dróg śródlądowych i rozwoju retencji, renaturyzacji oraz inwestycji. Zakładamy, że inwestycja w Lubiążu zostanie zrealizowana zgodnie z perspektywami unijnego budżetu w ciągu najbliższych 7 lat - zaznaczał Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podpisy pod umową w obecności przedstawicieli mediów złożyli Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ze strony wykonawcy Sławomir Gappa – członek zarządu firmy DHV Hydroprojekt.

- To zaszczyt, że mogę podpisać umowę na przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej, która pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych na stopniu wodnym Lubiąż. Tym bardziej, że w krótkiej historii funkcjonowania Wód Polskich udało nam się dokończyć budowę stopnia wodnego Malczyce, gdzie w przygotowaniu jest już uruchomienie tamtejszej elektrowni wodnej. To kolejne kroki przełomowe w inwestycjach w gospodarkę wodną, które w końcu, po kilkudziesięciu latach zaniedbań, zapewniają prawidłowy rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej - podkreślał Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy i przesuszenie terenów przyległych do rzeki.

Projektowany stopień wodny Lubiąż umożliwi także zabezpieczenie stopnia wodnego w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności; przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych; zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów (w szczególności ochroni lasy łęgowe); powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia; produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu; przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.

Od wykonawcy projektu oczekuje się zrealizowania zamówienia w terminie 43 miesięcy od daty podpisania umowy. To oznacza, że prace projektowe wykonawca powinien zakończyć najpóźniej do końca I kwartału 2023 roku. Koszt budowy szacowany jest na ponad 400 mln złotych, a koniec budowy planowany jest na 2027 rok.

Relacja z podpisania umowy na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż na Odrze


Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu