Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisały umowę na „Ubezpieczenie prawego erodowanego brzegu rz. Wisły km 434-435”. Postępująca w tym miejscu erozja zagrażała stateczności wału przeciwpowodziowego chroniącego Dolinę Maciejowicką o powierzchni ok. 5.590 ha.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach Podwierzbie i Kępa Powierzbiańska (gm. Maciejowice, pow. garwoliński, woj. mazowieckie). Jej celem jest zabezpieczenie przed zniszczeniem przyległego wału i poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych obwałowaniem. W ramach zadania planowane jest wykonanie ubezpieczenia prawego, erodowanego brzegu Wisły w km 434+600 - 435+600 w postaci opaski brzegowej faszynowo-kamiennej o długości 1.032 m. Dokumentacja projektowa została opracowana w listopadzie 2020 r. Prace potrwają do 20 grudnia br. Ich wartość wynosi 8.471.498,57 PLN. Zadanie jest finansowane z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa. Obecnie na tym odcinku trwają prace budowlane w ramach zadania „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900 - 30+900”.

DSC04125

Podpisanie umowy na „Ubezpieczenie prawego erodowanego brzegu rz. Wisły km 434-435” .Fot. Wody Polskie