Dziś w Szczecinie rozpoczął się 8 Międzynarodowy Kongres Morski. Wydarzenie jest miejscem eksperckiej debaty poświęconej rozwojowi żeglugi, transportu wodnego, innowacyjnym technologiom, a także ekologii i ochronie ekosystemów morskich. Kongres otworzył Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk, który podziękował Wodom Polskim za wkład wniesiony w modernizację krajowej gospodarki wodnej. Nasze Gospodarstwo, oprócz działań przeciwpowodziowych i przeciwsuszowych prowadzi również inwestycje związane z rozwojem dróg wodnych oraz program ochrony wód Bałtyku. Działalność Wód Polskich jest więc powiązana także z kwestiami morskimi. 

- Kongres Morski to intensywny czas dla ludzi morza. Panele dyskusyjne stanowią okazję do spotkań z ekspertami oraz wymiany doświadczeń – powiedział Wicemnister Gróbarczyk.

 

E O6YmRXMAEsw9C IMG 1382
Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk podczas mowy otwierającej Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie. Panel dyskusyjny z udziałem Zastępcy Prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia. Fot. Wody Polskie

 

Międzynarodowy Kongres Morski jest podzielony na bloki tematyczne: Porty i żegluga; Edukacja, Rozwój i innowacje; Ekologia; Bezpieczeństwo, prawo i finanse. Istotnym tematem międzynarodowej debaty będą: przemysł offshore jako impuls rozwoju portów, ale też transport wodny jako alians biznesu i ekologii, czy działania w gospodarce morskiej na rzecz klimatu. Planowane są również dyskusje o transporcie globalnym, cyberbezpieczeństwie, transporcie autonomicznym, automatyzacji i digitalizacji usług portowych, rozwiązaniach technologicznych dotyczących ekologicznych napędów statków. Będą debaty w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

W dyskusji aktywny udział biorą przedstawiciele Wód Polskich. Pierwszego dnia, w panelu „Transport intermodalny kluczem do gospodarczej integracji międzynarodowej na przykładzie inicjatywy Trójmorza i instrumentu TEN-T” głos zabrał Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś, który mówił o roli Wód Polskich w modernizacji infrastruktury hydrotechnicznej dla rozwoju gospodarczego kraju:

- Polska jest na skrzyżowaniu najważniejszych dróg śródlądowych w Europie. Mamy 3682 km śródlądowych dróg wodnych. To nie jest mało, jednak liczy się jakość. Naszym celem jest usprawnienie infrastruktury, dlatego podnosimy jakość dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, do czego zobowiązuje nas ratyfikowana w 2017 r. Konwencja AGN – podkreślił Wiceprezes Woś.

Drugiego dnia Kongresu, odbyły się dwa panele dyskusyjne - "Wodny punkt widzenia - edukacja a gospodarowanie wodami w Polsce" oraz "Synergia działań na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego na przykładzie współpracy instytucji rządowych".

Bałtyk stanowi ważny element krajowej gospodarki wodnej, a troska o rozwój gospodarczy obszaru Morza Bałtyckiego jest równie ważny jak ochrona jego morskiego ekosystemu. Dlatego też, Wody Polskie oprócz prowadzenia inwestycji na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej, które wpływają na ożywienie handlowo-transportowe polskich portów morskich, dbają o dobry stan wód morskich, co ma swoje odzwierciedlenie w planistyce. Obecnie trwa aktualizacja Krajowego programu ochrony wód morskich, którego opracowaniem i aktualizacją zajmują się Wody Polskie. Jest to podstawowy dokument regulujący kwestie związane z ochroną polskiej strefy morskiej, którego celem jest dążenie do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód Bałtyku. Więcej na: https://chronmorze.eu/