W ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministra Infrastruktury, rozpoczyna się cykl 28 spotkań poświęconych aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym aPZRP. Debatom poddane będą konkretne działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych powodzią. Tylko w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły, gdzie rozpoczynają się pierwsze spotkania konsultacyjne, zaplanowano blisko 380 takich działań. Niemal połowa z nich dotyczy bezpośrednio Krakowa i najbliższych okolic. Konsultacje społeczne aPZRP są najważniejszym etapem realizowanego przez Wody Polskie projektu Stop powodzi. 

Rozpoczęciu spotkań konsultacyjnych, które będą się odbywały w różnych regionach Polski, towarzyszy kampania informacyjna. Na jej potrzeby powstał spot "Twój przyjaciel". Historią uroczego psa imieniem Szczęściarz zwracamy uwagę na ważną kwestię bezpieczeństwa powodziowego. Film stanowi zaproszenie dla wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne projektu Stop powodzi. Więcej o projekcie na stoppowodzi.pl

Formuła konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne - z uwagi na sytuację epidemiczną - są obecnie realizowane drogą online. Jeżeli zalecenia Sanepidu dotyczące obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa ulegną zmianie, spotkania będą prowadzone w formie hybrydowej, bądź w formie debat bezpośrednich. Na konsultacje zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Konsultacje projektu trwają 6 miesięcy, od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. Zostały ogłoszone na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art.173 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2020r. poz.310 z póżn. zm.)  prowadzone są przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Przewiduje się kilka możliwości przekazania uwag do projektów aPZRP:

− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje

− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

− pisemnie w miejscu udostepnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;

− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie projektu.

28 spotkań w całej Polsce

Serię spotkań konsultacyjnych otworzy 9 lutego 2021 r. debata w Krakowie, a zakończy 27 maja 2021 r. spotkanie w Słupsku. Miejsca oraz terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych są opublikowane TUTAJ Ze względu na obostrzenia związane z pandemią spotkania w lutym i marcu tj. Kraków, Nowy Sącz, Lublin, Dęblin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Kalisz, Bydgoszcz, Piła, Rzeszów, Jasło, Stalowa Wola, zorganizowane będą w trybie online poprzez platformę Webex. W zależności od decyzji służb sanitarnych istnieje możliwość zmiany formuły kolejnych debat na stacjonarną.  Informacje dotyczące szczegółów organizacyjnych spotkań będą publikowane na stronie www.stoppowodzi.pl

Wody Polskie systematyzują gospodarkę wodną w Polsce

Powódź, obok suszy, jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W przeciwieństwie do susz, które rozwijają się długotrwale, powodzie powstają w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin. Oba te zjawiska nasilają się, także w naszym kraju, pod wpływem zmian klimatu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja tych planów. To ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r. Wraz z planami gospodarowania wodami (PGW) i planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) PZRP przyczynią się do realizowanej przez Wody Polskie, kompleksowej systematyzacji gospodarki wodnej w Polsce.

Aktualizacja PZRP realizowana jest w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

stop powodzi banner PGWWP 1920x540 Obszar roboczy 1