Intensywne opady deszczu i burze nad Polską. Centra Operacyjne Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację, pracownicy w terenie kontrolują stan rzek oraz urządzeń i obiektów hydrotechnicznych. Z początkiem lipca bieżącego roku lokalnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne oraz meteorologiczne. Szczegóły poniżej:


AKTUALIZACJA 10.07.2021, STAN NA GODZ. 8.00:

Sytuacja hydrologiczna

Stan alarmowy 1: Górna i Środkowa Odra 1

Stan ostrzegawczy 8: Narew 2, Środkowa Odra 6

W ciągu ostatniej doby opady deszczu występowały w prawie całej Polsce, z wyjątkiem wschodniej granicy. Opady powyżej 30 mm występowały w mazowieckim, łódzkim,  dolnośląskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Najwyższe dobowe sumy opadów: Majdan Królewski (Łęg) 77.4 mm, Źródła (Średzka Woda) 63.1 mm, Tylicz (Poprad) 61.8 mm, Unisław Śląski (Ścinawa) 61 mm, Kąty Wrocławskie (Bystrzyca) 60.3 mm, Sulejów (Pilica) 58.7 mm.


AKTUALIZACJA 9.07.21. GODZINA 16.00

W związku z przemieszczaniem się nad Polską frontu atmosferycznego, IMGW-PIB wydało ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. Na terenie kraju obowiązują ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu. Na rzekach możliwe są gwałtowne wzrosty stanu wody, zwłaszcza na południu kraju. IMGW-PIB wydało ostrzeżenia hydrologiczne dla zlewni Ślęzy Górnej od Borowa do ujścia, 2 stopnia  dla zlewni rzeki Orla, Polski Rów, Widawa oraz Nysy Kłodzkiej. Na pozostałym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 1 stopnia. Centra Operacyjne Wód Polskich pełnią stałe dyżury i monitorują sytuację.

Prosimy o uważne śledzenie prognoz i ostrzeżeń na: www.imgw.meteo.pl


AKTUALIZACJA 9.07.21. GODZINA 08.00

W ciągu ostatniej doby opady deszczu występowały w prawie całej Polsce, z wyjątkiem podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego. Opady powyżej 30 mm występowały w dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim (najwięcej stacji z takim opadem w dolnośląskim). Najwyższe dobowe sumy opadów: Obroniki Śląskie (Odra) 87 mm, Mikołajki 86 mm, Smolice (Barycz) 73 mm, Zieleniec (N. Kłodzka) 64 mm, Kamienna Góra (Bóbr) 63 mm, Rozogi (Szkwa) 62 mm.

raindrops 1081724 1920


AKTUALIZACJA 5.07.21

Sytuacja hydrologiczna z 5 lipca 2021 r., z godz. 8.00:

Nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na stacjach wodowskazowych w Polsce.

Stan ostrzegawczy: 6:

Wisła od Sanu do Narwi 1,

Narew 5.

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) na terenie całego kraju występowały opady burzowe, najintensywniejsze na Podlasiu i Pomorzu. Najwyższe sumy odnotowano: Miastko (Wieprza) 39,8 mm, Nowosiółki (Supraśl) 37,7 mm, Jabłonowo-Wypychy (Ślina) 35,4 mm, Narewka (Narewka) 32,5 mm, Dębowo (Biebrza) 30,8 mm, Zamosze (Narew) 30,1 mm. Na pozostałych stacjach opad poniżej 30 mm, łącznie 11 stacji z opadem powyżej 20 mm.


AKTUALIZACJA 4.07.21

Sytuacja hydrologiczna z 4 lipca 2021 r., z godz. 9.00:

Nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na stacjach wodowskazowych w Polsce.

Stan ostrzegawczy:  5

Wisła od Sanu do Narwi 1,

Narew 4

W ciągu ostatniej doby opady deszczu występowały przeważnie na obszarze Dorzecza Wisły.

Najwyższe opady, powyżej 30 mm, wystąpiły w województwach pomorskim, podkarpackim, podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim. 

Najwyższe dobowe sumy opadów na stacjach: Czarna Woda (Wda) 75 mm, Rzeszów-Jasionka (Wisłok) 57 mm, Jarczew (Wilga) 54 mm, Radostowo (Wisła) 46 mm, Prabuty (Nogat) 40 mm, Terespol (Bug) 36 mm.


AKTUALIZACJA 2.07.21. GODZINA 11.45

Dziś zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na 2 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły (1 Zlewnia Sanu – Harasiuki (Tanew), 1 Wisła od sanu do Narwi - Krasnystaw (Wieprz)). Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. 

Obecnie występują wahania stanu wody, związane z ze spływem wód opadowych w zlewniach. W ciągu ostatniej doby opady deszczu występowały w prawie całej Polsce. Najwyższe opady, powyżej 30 mm, wystąpiły w województwach zachodniopomorskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim. Najwyższe dobowe sumy opadów na stacjach: Trzcińsko Zdrój (Odra) 70 mm, Narewka (Narew) 55 mm, Białystok (Supraśl) 48 mm, Nielisz (Wieprz) 50 mm.

Wydane są ostrzeżenia hydrologiczne. Obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wód dla następujących obszarów:

 • zlewnie: zlewnie Skawy do zbiornika Świnna Poręba, Raby do zbiornika Dobczyce, Czarnej Orawy, Dunajca do zbiornika Czchów, Białej, Ropy (małopolskie);
 • zlewnia Świdra, Narwi, Bugu i Wkry (mazowieckie);
 • Województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie;
 • zlewnie Małej Wisły, Soły (śląskie);
 • zlewnia Wisły do ujścia Zgłowiączki (kujawsko-pomorskie);
 • zlewnie Wisłoki do Krajowic, Wisłoka do Krosna, Sanu do Sanoka, Strwiąża (podkarpackie).

Wydane są ostrzeżenia meteorologiczne:

 • Obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia dotyczące burz dla obszarów południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego.
 • Obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia dotyczące silnego deszczu z burzami dla obszarów na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz północnej części woj. lubelskiego i północno wschodniej części województwa mazowieckiego.

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację meteorologiczną i hydrologiczną. Nasi pracownicy w terenie oceniają sytuację na rzekach, kontrolują obiekty hydrotechniczne. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełnią stałe dyżury. Zbiorniki przeciwpowodziowe pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, posiadają rezerwy powodziowe. 


AKTUALIZACJA 1.07.21. GODZINA 11.45

W dniu 1 lipca 2021 (na godz. 09:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (1):

 • na 1 stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Odry (Trzebież Zalew Szczeciński 546 cm - stan ostrzegawczy na tym posterunku wodowskazowym wynosi 540 cm).

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Przekroczenie stanu ostrzegawczego w Trzebieży jest wynikiem wiatru z kierunku NW.

Obecnie występują wahania stanu wody, związane z ze spływem wód opadowych w zlewniach.

W ciągu ostatniej doby opady deszczu występowały w całej Polsce. Najwyższe opady powyżej 40 mm występowały miejscami w woj. małopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim. Najwyższe dobowe sumy opadów na stacjach: Gryfino (Odra) 103 mm, Szczecin (Odra) 96 mm, Słubice (Odra) 78 mm, Trzcińsko-Zdrój (Odra) 66 mm. 

Zgłoszenia z jednostek terenowych PGW WP pochodzą z terenu RZGW Szczecin: W ciągu minionej doby wystąpiły wysokie opady i w konsekwencji podtopienia na terenie Szczecina. Rzeka Bukowa nie pomieściła napływających wód z obszaru Szczecina i okolic Przecławia i obecnie nieprzejezdne są ulice: Szczawiowa, Drozdowa, Łukasińskiego.

Na pozostałym obszarze brak był zgłoszeń po wczorajszych opadach. Zbiorniki przeciwpowodziowe pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, posiadają rezerwy powodziowe. Pracownicy PGW WP monitorują sytuację w terenie.

Dziś W Rzeszowie nawalne opady deszczu spowodowały podtopienia miejskie. Pracownicy Wód Polskich od rana byli w terenie i monitorowali sytuację, szczególnie na potoku Młynówka, gdzie chwilowo przekroczony był stan alarmowy.

1 lipca wydane są ostrzeżenia hydrologiczne :

Obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

 • Zalew Szczeciński (zachodniopomorskie).

Obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wód dla następujących obszarów:

 • zlewnie: Skawy po zb. Świnna Poręba, Skawinki, Raby, Uszwicy, Dunajca, Białej, Ropy, Brenia, Wisłoki, Łęgu, Sanu, Wisłoka, Strwiąża, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie);
 • zlewnie: Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Bugu po Krzyczew (lubelskie);
 • zlewnie: Wisłoki, Łęgu, Sanu, Wisłoka, Strwiąża (podkarpackie);
 • zlewnie dopływów dolnej Odry i Iny (zachodniopomorskie);
 • zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie).

Wydane są ostrzeżenia meteorologiczne:

 • Obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia dotyczące burz z gradem dla obszarów na terenie województw: małopolskiego i podkarpackiego.
 • Obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia dotyczące burz z gradem dla obszarów na terenie województwa lubelskiego i południowo-wschodniej części woj. mazowieckiego.
 • Obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia dotyczące silnego deszczu z burzami dla obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 lightning 768800 1920


AKTUALIZACJA 27.06.21. GODZINA 11.45

Po burzach z intensywnymi opadami deszczu w kilku powiatach województwa lubelskiego doszło do podtopień. Wczoraj na terenie gminy Modlirzyborzyce lokalnie z mniejszych rowów wystąpiła woda i zalała tereny rolne. Obecnie na wodowskazach nie ma przekroczeń stanów alarmowych. 

Nadzory Wodne w Biłgoraju i Janowie Lubelskim pozostają w stałym kontakcie z Centrami Operacyjnymi. 


AKTUALIZACJA 25.06.21. GODZINA 13.00

W dniu 25 czerwca 2021 (na godz. 12:30) nie zanotowano przekroczeń stanów alarmowych. W dniu 25 czerwca 2021 (na godz. 12:30) zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych:

- na 3 stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Wisły;

- na 1 stacji wodowskasowej w obszarze Dorzecza Odry.

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i lokalnie na Wiśle oraz Przemszy. Stan niski obserwowano na Nidzie, Wisłoce, Wisłoku, Radomce, Biebrzy, Pisie, Nurcu, Wkrze i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Skawie, Rabie, Popradzie, Białej Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Bugu, Liwcu i Drwęcy.

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Kłodnicy oraz lokalnie na Odrze i Baryczy. Stan niski obserwowano na Osobłodze, Warcie, Widawce, Nerze, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Dorzecze Przymorza i dorzecze Pregoły i Niemna1 Stan wody w dorzeczach Przymorza, Pregoły i Niemna układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski zanotowano na Redze, Parsęcie, Słupi, Łebie i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie. Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany1 Poziom wody na stacjach morskich układa się głównie w strefie wody średniej.


AKTUALIZACJA 24.06.21. GODZINA 9.00

Sytuacja hydrologiczna z godziny 8.00

Stan Alarmowy 1: Górna Wisła 1.

Stan Ostrzegawczy 5: Górna Wisła 2, Narew 1, Górna Odra 1, Warta 1. 

W ciągu minionej doby (06:00-06:00 UTC) na terenie całego kraju występowały opady burzowe, lokalnie intensywne. Największe opady wystąpiły w południowej i centralnej części kraju - w woj. małopolskim, śląskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim. Najwyższe sumy odnotowano: Wronowice (Łososina) 112,9 mm, Sielec (Nidzica) 80,4 mm, Przedbórz (Pilica) 70,4 mm, Silniczka (Pilica) 67,1 mm, Miechów (Nidzica) 63,3 mm. Na pozostałych stacjach opad poniżej 60 mm, łącznie 24 stacji z opadem powyżej 40 mm.


AKTUALIZACJA 24.06.21. GODZINA 22.00

Na terenie administrowanym przez gliwickie Wody Polskie, na rzece Kłodnicy przekroczony jest stan alarmowy. Pracownicy RZGW Gliwice są w terenie. Notowane były opady nawalne, punktowe do 70 mm.

Według prognoz IMGW-PIB burze i intensywne opady deszczu w nocy prognozowane są w centralnej i wschodniej Polsce. Nadal pada też w Małopolsce.

Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią stałe dyżury i monitorują sytuację na rzekach i obiektach hydrotechnicznych.


INFORMACJA Z 24.06.21 Z GODZINY 16.00

W ostatnich dniach na terenie kraju występują gwałtowne zjawiska hydrologiczno-meteorologiczne. Z uwagi na przewidywanie dalsze opady o charakterze burzowym pracownicy Wód Polskich nadal na bieżąco kontrolują sytuację na rzekach oraz obiektach hydrotechnicznych. – Poleciłem stały monitoring przez Centra Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich, jak również bieżący kontakt ze służbami wojewodów – powiedział dziś Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Obecnie  sytuacja na głównych rzekach w kraju jest stabilna:

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

Stan wody w dorzeczach Przymorza, Pregoły i Niemna układa się w strefie wody średniej i niskiej.

Stan wody w rzekach w dn. 24.06.2021 IMGW PIBŹródło: IMGW-PIB

W ciągu ostatniej doby (od 06:00 UTC 23.06.2021 do 06:00 UTC 24.06.2021) w większości obszaru Polski występowały opady deszczu. O charakterze burzowym. Najwyższe wystąpiły na południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju. Miejscami w województwach dolnośląskim, opolskim, łódzkim, podlaskim i warmińsko-mazurskim opady przekraczały 20 mm lub 30 mm. Najwyższe dobowe sumy opadów zaobserwowano na stacjach: Kamienica i Międzylesie (63 mm) w zlewni Nysy Kłodzkiej, Janów (48 mm) w zlewni Biebrzy, Jastrzygowice (36,3 mm) w zlewni Prosny. W ciągu dnia opady o charakterze burzowymi miały miejsce w centralnej części Polski. Najwyższe za ostatnie 6h obserwowano w Warszawie.

Zbiorniki przeciwpowodziowe pozostające w administracji PGW WP pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Zbiornik Pogoria III na Pogorii posiada 78%, rezerwy powodziowej, Tresna na Sole – 99%, Wióry na Świślinie – 99%. Pozostałe zbiorniki posiadają zachowane rezerwy powodziowe.

Lokalnie z uwagi na charakter opadu występują gwałtowne wahania stanu wody na mniejszych ciekach.

W ostatnich dniach nie było podtopień od strony rzek, nawalne opady powodowały występowanie podtopień od strony systemów kanalizacji deszczowej szczególnie na obszarach silnie zurbanizowanych.

Jak prognozuje IMGW-PIB w najbliższych dniach nadal spodziewane są burze i opady deszczu. Fala burz, związana z tzw. wielkoskalowym układem konwekcyjnym, wkroczyła już o świcie nad Śląsk, około godziny 9:00 dotarła do centrum, a w południe przesunie się nad Podlasie. Kulminacji niebezpiecznej pogody spodziewamy się na wieczór. Wówczas ponownie może wykształcić się wielkoskalowy układ konwekcyjny który obejmie znaczny obszar południa, centrum, a potem wschodu Polski. Burze przyniosą liczne wyładowania, ulewny deszcz, grad i silny wiatr, w porywach do 110 km/h.

IMGW-PIB zaleca bieżące śledzenie prognoz i komunikatów, ponieważ prognozowanie tak rozległych i intensywnych zjawisk burzowych jest obarczone dużą niepewnością, zasięg burz wieczorno-nocnych może ulegać zmianie.

W czwartek niebezpieczna pogoda na Polską będzie utrzymywać się do rana, choć największego natężenia zjawisk spodziewamy się do godzin 2:00 w nocy. W piątek ponownie możliwe są silne burze w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej. Będą im towarzyszyć silne porywy wiatru, do 90-100 km/h, oraz opady deszczu (do 30-40 mm) i gradu.

W sobotę spokojniej – upały ustąpią, a lokalne burze będą zdecydowanie słabsze. W niedzielę już burze nie powinny występować.

Więcej informacji, w tym aktualne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne są dostępne na:

https://meteo.imgw.pl/