Na terenie kraju rzez kika kolejnych dni utrzymywały się intensywne opady deszczu. W prespektywnie kolejnych dni również zapowiadane są lokalnie burze i opady deszczu, ale według prognoz nie tak intensywne, jak do tej pory. Największe opady w ostatnich dniach zanotowano na południu kraju, w związku z tym w dorzeczu Odry i w rejonie Górnej Wisły na rzekach lokalnie pojawiły się przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo również stanów alarmowych. Obecnie fala wezbraniowa przemieszcza się Odrą oraz Wisłą, w tych rejonach nie występuje jednak zagrożenie powodziowe. Służby Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację meteorologiczną i hydrologiczną, zbiorniki przeciwpowodziowe pracują i posiadają rezerwę. Centra Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią stałe dyżury.


INFORMACJA Z 24 MAJA 2021

Podsumowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej

W dniu 24 maja 2021 (na godz. 13:00)  zanotowano przekroczenie stanu alarmowego (1):

  • na 1 stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Odry.

W dniu 24 maja 2021 (na godz. 13:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (4):

  • na 3 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry,
  • na 1 stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Wisły

Sytuacja hydrologiczna po opadach występujących w ostatnich tygodniach ulega stabilizacji. Stany wód zarówno w dorzeczu Odry jak i dorzeczu Wisły przeważnie układają się w strefie stanu wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej.

W wyniku spływu wód opadowych górnych części zlewni na Wiśle i Odrze utworzyły się wezbrania.

Obecnie kulminacja fali na Wiśle znajduje się w okolicach profilu Wyszogród - stan 457 cm (strefa stanu wody wysokiej).

Kulminacja fali na Odrze znajduje się w okolicach profilu Połęcko przy stanie max. 322 cm (stan ostrzegawczy przekroczony był o 12 cm) obecnie 317 cm.

Zbiorniki administrowane przez PGW Wody Polskie pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Większość zbiorników posiada pełne rezerwy powodziowe, pozostałe które najbardziej przyczyniły się do retencjonowania wód opadowych pracują nad odbudowaniem rezerw powodziowych.

Pracownicy PGW Wody Polskie monitorują stan urządzeń hydrotechnicznych, podejmują interwencje i usuwają powstałe na rzekach i innych ciekach zatory.


INFORMACJA Z 21 MAJA 2021

W dniu 21 maja 2021 r. obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

– województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie (Wisła od ujścia Wisłoki po ujście Kamiennej) – od godz. 18:00 dnia 19.05.2021 do godz. 18:00 dnia 21.05.2021;

Na Wiśle w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w profilach: Koło, Sandomierz oraz Zawichost.

– województwo dolnośląskie (rzeka Odra) – od godz. 22:00 dnia 20.05.2021 do godz. 09:00 dnia 22.05.2021; W związku z przemieszczaniem się wezbrania na Odrze środkowej, stany wody na odcinku od ujścia Baryczy do ujścia Bobru będą miały tendencję wzrostową powyżej stanu ostrzegawczego, lokalnie w Głogowie z możliwością osiągnięcia stanu alarmowego.

– województwo lubuskie (rzeka Odra) – od godz. 12:00 dnia 21.05.2021 do godz. 12:00 dnia 23.05.2021; W związku z przemieszczaniem się wezbrania na Odrze środkowej, stany wody na odcinku od ujścia Baryczy do ujścia Bobru będą miały tendencję wzrostową, lokalnie powyżej powyżej stanów ostrzegawczych, z możliwością przekroczenia stanu alarmowego w Nietkowie.

W dniu 21 maja 2021 (na godz. 12:00) zanotowano przekroczenie stanu alarmowego:

• na 1 stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Odry. W dniu 21 maja 2021 (na godz. 12:00) zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

• na 3 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry,

• na 5 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły.


INFORMACJA Z 20 MAJA 2021

W dniu 20 maja 2021 r. (na godz. 12:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

:– województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie (Wisła od ujścia Wisłoki po ujście Kamiennej) – od godz. 18:00 dnia 19.05.2021 do godz. 18:00 dnia 21.05.2021;

Na Wiśle w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych w profilach: Koło, Sandomierz oraz Zawichost.

– województwo dolnośląskie (rzeka Odra) – od godz. 16:43 dnia 19.05.2021 do godz. 08:00 dnia 21.05.2021;Stany wody na Odrze poniżej Trestna wzrastają w strefie wody wysokiej. W Brzegu Dolnym prognozowany jest wzrost stanu wody nieznacznie powyżej stanu ostrzegawczego. W Ścinawie prognozowane są dalsze wzrosty powyżej stanu ostrzegawczego, z możliwością osiągnięcia lub niewielkiego przekroczenia stanu alarmowego.

SYTUACJA HYDROLOGICZNA:

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Przemszy i Popradzie oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Pilicy, Pisie i Drwęcy. Stan niski obserwowano na Tyśmienicy, Radomce i Nurcu oraz lokalnie na Kamiennej, Narwi i Liwcu.

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Bobrze, Warcie i Noteci. Stan niski obserwowano na Inie oraz lokalnie na Kaczawie, Kwisie, Warcie i Noteci.


INFORMACJA Z 19 MAJA 2021

Zgodnie z prognozami IMGW-PIB charakter opadów zaczął zmieniać swój charakter: z wielkopowierzchniowych i intensywnych opadów do deszczu występującego lokalnie o mniejszym, umiarkowanym natężeniu. Nasycenie wodą gleby w zlewni zarówno Górnej Odry, jak i Małej Wisły spotęgowało spływ powierzchniowy i mimo ustępującym opadom – notowany jest dalszy wzrost stanów wód. Wczoraj, w godzinach wieczornych w regionie wodnym Małej Wisły odnotowano stany alarmowe na wodowskazach rzek: Przemszy – stacja Piwoń, Brynicy – stacja Brynica, Wisły – stacja Jawiszowice. Stany ostrzegawcze wskazywały posterunki wodowskazowe na rzekach: Brynica w Kozłowej Górze, Pszczynka w Mizerowie-Borkach, Gostynia w Bojszowach, Wisła w Bieruniu Nowym, Goczałkowicach, Skoczowie, Ustroniu Obłaziec, Wiśle i Wiśle Czarne. Spokojniej sytuacja na wodowskazach przedstawia się w regionie wodnym Górnej Odry, gdzie odnotowano stany ostrzegawcze na rzekach Odrze w Chałupkach, Raciborzu Miedoni, Krzyżanowicach, Bierwce w Grabówce oraz Ruda w Rudzie Kozielskiej. Pozostały stany wód kształtują się w strefach wysokich i średnich. Do tej pory na terenie Śląska i Małopolski nie odnotowano wystąpienia wód z koryt rzek, nie doszło do podtopień od strony cieków. Jednak służby Wód Polskich podejmują interwencje na ciekach, gdzie występują zatory i monitorują sytuację.

SYTUACJA HYDROLOGICZNA

W ciągu ostatniej doby opady w całym kraju. Zwykle do 5-10 mm. Opady wyższe głównie w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, gdzie w wielu miejscach wynosiły 10-20 mm, punktowo ponad 20 mm. Najwyższa dobowa suma opadów na Hali Gąsienicowej w zlewni Dunajca 39 mm, w Dynowie w zlewni Wisłoka 22 mm. Dziś opady będą wygasać. 

Stan alarmowy 3:

Górna Wisła 3

Stan ostrzegawczy: 26

Dorzecze Odry 10: Górna i Środkowa Odra 10

Dorzecze Wisły 16:  Górna Wisła 15, Wisła od Stanu do Narwi 1. 


INFORMACJA Z 18 MAJA 2021

Na terenie Śląska w dorzeczu Odry prognozowany opad wielkopowierzchniowy zanika, opady występują lokalnie i nie są na tyle intensywne, by obecnie powodować gwałtowne wezbrania i podtopienia. W rzekach i potokach utrzymuje się średni oraz wysoki poziom wody. Służby Wód Polskich są w terenie, monitorują sytuację oraz usuwają zatory, jakie są naniesione przez wodę w okolicach przepustów i innych obiektów hydrologicznych.

SYTUACJA HYDROLOGICZNA

Na godzinę 8:30 obowiązują:

Stan alarmowy: 1.

Dorzecze Wisły 1, Górna Wisła 1

Stan ostrzegawczy 36.

Dorzecze Odry 11, Górna i Środkowa Odra 10, Warta do Wełny 1. Dorzecze Wisły 25, Górna Wisła 25.

W ciągu minionej doby intensywne opady występowały na południu kraju w województwach małopolskim i śląskim. Maksymalnie: Ochotnica Górna (Dunajec) 96,9 mm, Polana Chochołowska (Dunajec) 73,7 mm, Hala Ornak (Dunajec) 67,9 mm, Kościelisko-Kiry (Kirowa Woda) 60,1 mm). Wysokie opady również na obszarze zlewni Soły, Malinki, Skwy, Białki oraz Olzy - powyżej 50 mm.


INFORMACJA Z 17 MAJA 2021

Dziś po południu nad Polską pojawi się front, który przyniesie intensywne wielkopowierzchniowe opady deszczu do 50 mm. W związku z tym w dorzeczu Odry oraz Małej Wisły spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a lokalnie również stanów alarmowych na rzekach. W szczególności dotyczy to powiatów: bielskiego, gliwickiego i raciborskiego.

Zbiorniki administrowane przez Wody Polskie posiadają pełną rezerwę powodziową. Gotowy na przyjęcie ewentualnej fali wezbraniowej jest również Zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków. Z uwagi na to, że zagrożenie dotyczy zlewni Górnej Odry, Wody Polskie pozostają również w ścisłym kontakcie ze służbami hydrologicznymi z Czech. Na bieżąco są przekazywane raporty o sytuacji. Poniżej podajemy uzupełniane codziennie informacje z jednostek Wód Polskich.

Potok Kromparek Bielsko Biała

Wizja terenowa Wód Polskich w dn. 17 maja 2021 r. Potok Kromparek w Bielsku-Białej to przykład jednego z wielu potoków i rzek na południu Polski, które podczas intensywnych opadów gwałtownie wbierają i powodują podtopienia położonych w pobliżu posesji. Fot. Wody Polskie


SYTUACJA HYDROLOGICZNA

W dniu 17 maja 2021 (na godz. 13:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (5):

na 5 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry (zlewnia górnej i środkowej Odry).

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Białce, Przemszy, Utracie, Narwi, Pisie. Stan niski obserwowano na Brynicy, Tyśmienicy, Radomce i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Kamiennej, Pilicy, Narwi i Liwcu.

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Stan wysoki zanotowano na Odrze, Ślęzie, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Noteci.

W ciągu ostatniej doby opady przelotne opady występowały prawie w całym kraju. Na większości stacji sumy opadów nie przekraczały 10 mm. Maksymalne sumy dobowe opadów wyniosły: Cisów (Czarna) 21,2 mm; Łysa Polana (Białka) 19,4 mm; Borzęcin (Uszwica) 18,7 mm.

W dorzeczu Wisły wystąpiła głównie stabilizacja oraz lokalne wzrosty i spadki spowodowane dalszym spływem i przemieszczaniem się wód opadowych.

Na Odrze przemieszcza się fala wezbraniowa, której kulminacja znajduje się obecnie w Ścinawie. Na dopływach górnej i środkowej Odry odnotowuje się głównie stabilizację i spadki stanów wody.

Dzisiaj opady deszczu prognozowane są na terenie całego kraju z wyjątkiem wschodu. Największe sumy opadów prognozowane są w pasie od Śląska i Małopolski po wschodnie Pomorze. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce prognozowane sumy opadów wynoszą 30-50 mm, w Polsce centralnej do 30 mm. W zachodniej części Polski opady ok 10 mm. Większość opadów w ciągu doby przypadnie na godziny wieczorne i nocne.

Na górnej i środkowej Wiśle oraz jej dopływach prognozowane są wzrosty w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. W zlewni dolnej Wisły nie prognozuje się wzrostów stanów wody.

Na górnej Odrze oraz dopływach prognozowane są wzrosty stanów wody w strefie stanów ostrzegawczych i lokalnie alarmowych.

Na Odrze w wyniku trwających i prognozowanych opadów w Zlewni Górnej Odry (po stronie czeskiej i polskiej) będzie następował wzrost stanu wody na rzekach, możliwe jest wytworzenie się fali wezbraniowej na Odrze.

W najbliższych dniach niezbędne będzie prowadzenie wzmożonego monitoringu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej szczególnie na południu kraju.

Wydane są ostrzeżenia hydrologiczne – dla rzek południowej i centralnej Polski w obu dorzeczach.

Wydane są ostrzeżenia meteorologiczne dla Polski centralnej i południowej o opadach deszczu, dla północy i północnego zachodu o możliwych burzach.

Aktualne ostrzeżenia metorologiczne na stronie IMGW – PIB https://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=true


INFORMACJA Z 16 MAJA 2021


W dniu 17 maja 2021 (na godz. 13:00)  zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (5):

  • na 5 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Odry (zlewnia górnej i środkowej Odry).

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Białce, Przemszy, Utracie, Narwi, Pisie. Stan niski obserwowano na Brynicy, Tyśmienicy, Radomce i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Kamiennej, Pilicy, Narwi i Liwcu.

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Stan wysoki zanotowano na Odrze, Ślęzie, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Noteci.

W ciągu ostatniej doby opady przelotne opady występowały prawie w całym kraju. Na większości stacji sumy opadów nie przekraczały 10 mm. Maksymalne sumy dobowe opadów wyniosły: Cisów (Czarna) 21,2 mm; Łysa Polana (Białka) 19,4 mm; Borzęcin (Uszwica) 18,7 mm.

W dorzeczu Wisły wystąpiła głównie stabilizacja oraz lokalne wzrosty i spadki spowodowane dalszym spływem i przemieszczaniem się wód opadowych.

Na Odrze przemieszcza się fala wezbraniowa, której kulminacja znajduje się obecnie w Ścinawie. Na dopływach górnej i środkowej Odry odnotowuje się głównie stabilizację i spadki stanów wody.

Dzisiaj opady deszczu prognozowane są na terenie całego kraju z wyjątkiem wschodu. Największe sumy opadów prognozowane są w pasie od Śląska i Małopolski po wschodnie Pomorze. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce prognozowane sumy opadów wynoszą 30-50 mm, w Polsce centralnej do 30 mm. W zachodniej części Polski opady ok 10 mm. Większość opadów w ciągu doby przypadnie na godziny wieczorne i nocne.

Na górnej i środkowej Wiśle oraz jej dopływach prognozowane są wzrosty w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. W zlewni dolnej Wisły nie prognozuje się wzrostów stanów wody.

Na górnej Odrze oraz dopływach prognozowane są wzrosty stanów wody w strefie stanów ostrzegawczych i lokalnie alarmowych.

Na Odrze w wyniku trwających i prognozowanych opadów w Zlewni Górnej Odry (po stronie czeskiej i polskiej) będzie następował wzrost stanu wody na rzekach, możliwe jest wytworzenie się fali wezbraniowej na Odrze.

W najbliższych dniach niezbędne będzie prowadzenie wzmożonego monitoringu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej szczególnie na południu kraju.

Wydane są ostrzeżenia hydrologiczne – dla rzek Południowej i Centralnej Polski w obu dorzeczach.

Wydane są ostrzeżenia meteorologiczne dla Polski Centralnej i południowej o opadach deszczu, dla Północy i północnego zachodu o możliwych burzach.

Aktualne ostrzeżenia na stronie IMGW – PIB https://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=true

 


INFORMACJA Z 16 MAJA 2021


SYTUACJA HYDROLOGICZNA

W ciągu minionej doby opady występowały niemal na całym terenie kraju. Maksymalne dobowe sumy opadów wyniosły: Kudowa Zdrój (Klikawa 22.9 mm), Lewin Kłodzki (Klikawa 18.9 mm), Polanica Zdrój (Bystrzyca Dusznicka 18.2 mm), Szczecin (Odra 18.2 mm).

Stan alarmowy 1

Dorzecze Odry 1 Ślęza Białobrzezie

Stan ostrzegawczy 5

Dorzecze Odry 5: Górna i Środkowa Odra 5


INFORMACJA Z 15 MAJA 2021


SYTUACJA HYDROLOGICZNA

W ciągu minionej doby opady występowały głównie na terenie województwa świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego, jednak na pozostałym obszarze kraju również lokalnie pojawił się intensywny deszcz. Maksymalne sumy dobowe opadów wyniosły: Drawno (Drawa) 82,8 mm; Nowa Słupia ( Pokrzywianka) 48,4 mm, Rycerka Górna (Soła) 41,8 mm; Raba Wyżna (Raba) 41,2 mm, Istebna-Stecówka (Olza) 38,9 mm.

Na godzinę 9:00 obowiązują:

Stan ostrzegawczy 11

Dorzecze Odry 10: Górna i Środkowa Odra 10;

Dorzecze Wisły 1: Narew: 1.


SYTUACJA W REGIONACH

Na Dolnym Śląsku lokalnie przekroczone są stany ostrzegawcze na rzekach i sytuacja będzie się utrzymywać. Nie są jednak prognozowane tak intensywne opady deszczu, jak wystąpiły w ostatnich dobach. W powiecie kłodzkim nadal obowiązuje alarm powodziowy. W województwie śląskim sytuacja jest stabilna, jednak poziom wody w rzekach utrzymuje się w strefie stanów wysokich, więc ponowne pojawienie się intensywnych opadów może spowodować, że małe cieki nie będą w stanie przyjąć ogromnych ilości wody, wówczas mogą wystąpić z brzegów. Sytuacja hydrologiczna jest stale monitorowana przez służby Wód Polskich. Na Podkarpaciu spodziewane są opady w wysokości 20 mm w zlewniach Dolnej Wisłoki i Dolnego Sanu, 16 mm w zlewni Górnej Wisłoki. Zbiorniki przeciwpowodziowe funkcjonują w normalnym trybie pracy i posiadają rezerwy zgodne z instrukcjami gospodarowania wodą. Stabilna sytuacja panuje również w Małopolsce. Dziś lokalnie możliwe są burze, jednak front atmosferyczny będzie się przemieszczał w stronę centrum kraju, gdzie opady są spodziewane w niedzielę.


INFORMACJA Z 14 MAJA 2021

Po intensywnych opadach deszczu na południu kraju lokalnie doszło do podtopień. W województwie śląskim woda spływająca z pól oraz z wezbranych rzek i potoków zalała drogi i posesje w okolicznych miejscowościach. Obecnie woda opada. Na Dolnym Śląsku na rzekach notowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, sytuacja utrzymuje się. Służby Wód Polskich są w terenie, a Centra Ochrony Przeciwpowodziowej monitorują sytuację meteorologiczną i hydrologiczną. Wody Polskie pozostają w stałym kontakcie ze służbami wojewodów w woj.opolskim, śląskim, dolnośląskim i małopolskim.


SYTUACJA HYDROLOGICZNA

W ciągu minionej doby zostały zanotowane:

Stan alarmowy: Dorzecze Odry: Górna i  Środkowa Odra 2; Dorzecze Wisły: brak.

Stan ostrzegawczy: 12

Dorzecze Odry 10: Górna i Środkowa Odra 10;

Dorzecze Wisły 2: Górna Wisła 1, Narew: 1

Maksymalne sumy opadów: Borzęcin (Uszwica) 56,8 mm, Czantoria (Wisła) 46,7 mm, Rybnik Stodoły (Ruda) 41,5 mm, Rozdziele (Raba) 41,5 mm; Łazy k. Bochni (Gróbka) 37,1 mm


SYTUACJA W REGIONACH

Województwo śląskie
W powiecie raciborskim wczoraj w ciągu trzech godzin spadło tyle wody, ile zwykle spada w ciągu 24 godzin miarowego opadu. Intensywny deszcz, który towarzyszył nawałnicy zmienił spokojne lokalne potoki w rwące rzeki. Skutki ulewy odczuli mieszkańcy powiatu raciborskiego, choć niespokojnie było także w okolicach Wodzisławia Śląskiego. Wezbrały rzeki takie jak m.in. Lubomka czy Syrynka. Ich wąskie koryta nie były w stanie przyjąć takiej ilości nagłego, punktowego opadu. Dodatkowo spływ wód, utrzymujących się w strefie wody brzegowej utrudniały mostki drogowe, które tamowały przepływ. W ciągu 3 godzin spadło ok 40 mm deszczu na m2 – to tak jakby wylać cztery duże wiadra na powierzchnię 1 m2. Wydajnym odbiornikiem takiego opadu są duże rzeki w zlewniach, jednak małe, lokalne potoki w takich sytuacjach występują z brzegów, nie mogąc przyjąć takiego spływu powierzchniowego. Dodatkowo w powiecie raciborskim, gdzie starosta ogłosił wczoraj alarm przeciwpowodziowy, sytuacji nie poprawiły masy błota niesione przez spływającą wodę z pól. Przepompownie Lubomia i Buków podjęły pracę, przerzucając wodę ze zbiorników posadowionych w sąsiedztwie polderu Racibórz Dolny do jego czaszy i koryta rzeki Odry, jednak zbiornik Lubomia nie wypełnił się nawet w połowie. Świadczy to o intensywności punktowego opadu.

Dziś służby Wód Polskich, które wczorajszej nocy pracowały w terenie, rozpoczną przegląd szkód na rzekach i usuwanie zatorów, które zwykle powstają z niesionych przez wodę gałęzi, połamanych drzew czy śmieci. Przed godz. 22.00 wczoraj w miejscowościach dotkniętych podtopieniami wody zaczęły opadać.

Wszystkie zbiorniki administrowane przez RZGW Gliwice posiadają 100% rezerwy powodziowej. W gotowości do pracy pozostają również zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry oraz Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano jedynie na posterunkach wodowskazowych Racibórz-Miedonia (z trendem malejącym) oraz Grabówka (trend niezmienny). Brak stanów alarmowych. W związku z intensywnymi opadami deszczu Starosta Raciborski oraz Starosta Wodzisławski ogłosili alarm przeciwpowodziowy.

Prognoza meteorologiczna:

Piątek – sobota: W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Zanikające przelotne opady deszczu.

Sobota – niedziela: W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na kierunki południowe. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

Jeżeli prognoza hydrologiczno – meteorologiczna nie ulegnie zmianie to w ciągu najbliższych 72 godzin na terenie RZGW Gliwice nie występuje zagrożenie powodziowe.

IMG 20210513 WA0012 IMG 20210513 WA0007
Zatory na rzece Prudnik, które powstały po opadach i burzach w nocy z 12.05 na 13.05.2021 r. Fot. Wody Polskie
 

Województwo dolnośląskie i opolskie

Obecnie sytuacja na południowych krańcach województwa dolnośląskiego i części opolskiego, które zwłaszcza we środę i w nocy ze środy na czwartek były dotknięte bardzo intensywnymi opadami deszczu jest stabilna. Najtrudniej było w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie lokalnie doszło do podtopień. W czwartek stany  alarmowe były  przekroczone  w  4  przekrojach wodowskazowych  w  zlewniach:  Ślęzy  (Białobrzezie,  Borów),  Baryczy  (Korzeńsko)  oraz  Nysy  Kłodzkiej (Szalejów  Dolny).  Stany  ostrzegawcze  były  przekroczone  w  7  przekrojach  wodowskazowych  w zlewniach:  Nysy  Kłodzkiej  (Kłodzko,  Gorzuchów,  Bardo),  Bystrzycy  (Krasków),  Kaczawy  (Świerzawa), Baryczy (Osetno) oraz Bobru (Jelenia Góra). Po intensywnych opadach o charakterze burzowym, które miały miejsce w ostatniej dobie, obserwuje się spadki lub stabilizację stanów wód w górnych odcinkach rzek oraz spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek

W czwartek i w nocy z czwartku na piątek nie zanotowano silnych opadów, jedynie miejscami były one minimalne. Dzięki temu sytuacja wróciła do normy. Obecnie trwa szacowanie strat – napływają informacje z poszczególnych gmin, nasi pracownicy są również w terenie, gdzie na bieżąco analizują i monitorują sytuację. W przypadku konieczności podejmowane są konkretne działania doraźne i prace awaryjne zabezpieczające ludność i infrastrukturę we współpracy z lokalnymi służbami i samorządami.

potok Sarnowicki Otmuchów min potok Sarnowicki Otmuchów 2 min
Potok Sarnowicki. Fot. Wody Polskie