W ramach inwestycji Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie” Wody Polskie zmodernizują 20 km wałów na terenie trzech dzielnic Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty. Inwestycja obejmie również część gminy Wieliczka. Jej realizacja pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krakowa, w tym bezpośrednią ochronę 40 tys. mieszkańców oraz obiektów o strategicznym znaczeniu dla całego miasta.

Zmodernizowane wały przeciwpowodziowe swoim bezpośrednim sąsiedztwem będą chronić mieszkańców oraz ich mienie na obszarze 31 km2. Mają również stanowić kluczowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla infrastruktury miejskiej oraz pobliskich obiektów przemysłowych. Zabezpieczą m.in. Elektrociepłownię Kraków w Łęgu, oczyszczalnie ścieków Płaszów oraz Kujawy, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia, część urządzeń technologicznych Zakładu Hutniczego Arcelor Mittal oraz wiele mniejszych zakładów przemysłowo-usługowych położonych przy ulicach Lipskiej, Jana Surzyckiego, Rybitwy i Christo Botewa.

- Dziś rusza inwestycja tak wyczekiwana przez mieszkańców Krakowa. Dzięki rozbudowie wałów przeciwpowodziowych bez wątpienia podniesie się poziom bezpieczeństwa. Równie ważny będzie także wzrost walorów rekreacyjnych terenów nad Wisłą – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

-  Kraków, jak i cała Małopolska, są dla Wód Polskich bardzo ważne pod względem ochrony przeciwpowodziowej. Od powstania Wód Polskich praktycznie każdego roku występują na tych terenach sytuacje kryzysowe. W 2019 roku brakowało tak naprawdę paru centymetrów do zalania Krakowa, a w roku ubiegłym woda zalała Łapanów, gdzie obecnie budujemy nowe wały. Rozpoczynamy rozbudowę i modernizację 20 km wałów Wiślanych, które będą domknięciem kompleksowego zabezpieczenia miasta -  wyjaśnił Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Minister Kraków

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas briefingu prasowego związanego z rozpoczęciem inwestycji. Fot. Wody Polskie

 

Prezes Kraków

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas swojego wystąpienia. Fot. Wody Polskie

Szczegóły dotyczące realizowanej inwestycji

Inwestycja jest realizowana w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Planowany koszt to ponad 93 mln zł. Prace rozpoczną się w 2021 roku i potrwają do czerwca 2022 roku. Projekt jest współfinansowany z funduszy Banku Światowego. 18 stycznia br. Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą, firmą Skanska S.A. na modernizację wałów przeciwpowodziowych w Krakowie. Wartość tego zadania wynosi 30 mln zł. Jest ono częścią kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej dla Krakowa i okolic, którego łączna wartość wynosi 200 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu:

  • Odcinek 1 - lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni;
  • Odcinek 2 - lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru;
  • Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz;

Poniżej mapa obszaru inwestycji z zaznaczonymi obiektami infrastruktury miejskiej, na tle obszaru potencjalnego zagrożenia powodziowego. Symulacja odnosi się do przypadku, gdyby doszło do przerwania wałów, które obecnie są w bardzo złym stanie technicznym.
Kolejne intensywne opady, o podobnym natężeniu jak w 2010 roku, mogą spowodować straty podobne do przedstawionych na poniższej mapie.

Mapa

Wypracowanie wysokich standardów realizacji inwestycji chroniącej mieszkańców przed powodzią przy maksymalnym zachowaniu miejscowych walorów przyrodniczych jest dla Wód Polskich priorytetem. Aby osiągnąć ten cel i kompensować negatywne skutki oddziaływania inwestycji na  środowisko, Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprosiły do współpracy lokalne organizacje proekologiczne.

W czerwcu 2020 roku został podpisany List Intencyjny przez przedstawicieli Komisji Kształtowania Środowiska UM Krakowa, organizacje prośrodowiskowe oraz Dyrekcję RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie. Powołano również grupę roboczą, której celem było wspólne przygotowywanie inicjatyw i wypracowywanie jednolitych stanowisk. Zadeklarowano stałą współpracę Wód Polskich z przedstawicielami organizacji społecznych w zakresie zachowania najwyższych standardów prośrodowiskowych.

Dzięki wspólnym działaniom udało się uchronić kilkaset drzew. Wody Polskie przeprowadziły również rozmowy z władzami miasta Krakowa oraz jednostkami organizacyjnymi, w tym dyrekcją Zarządu Zieleni Miejskiej, w związku z planem nasadzeń zastępczych na terenach wskazanych przez miasto.