Wody Polskie zakończyły trzeci etap rozbudowy wału przeciwpowodziowego w Dolinie Stężyckiej nad Wisłą. Całość pięcioetapowej inwestycji obejmie modernizację wiślanego wału przeciwpowodziowego na długości 5,5 km. Zadaniem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców miasta Dęblin i gminy Stężyca na obszarze blisko 23 km2. Całkowity koszt inwestycji wynosi 32 mln zł.

Inwestycja „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej ma 5 etapów. Jej realizacja została zaplanowana na lata 2019- 2022. W grudniu 2020 roku zakończono prace  modernizacyjne i umocnieniowe obwałowania na odcinku 1,338 km, w ramach etapu 3. W 1 i 2 etapie inwestycji przeprowadzono prace na odcinku 4,162 km wału przeciwpowodziowego.

Celem modernizacji wału jest kompleksowe zabezpieczenie mieszkańców Doliny Stężyckiej przed powodzią. Dolinę zamieszkuje ponad 1500 osób. Ochrona przeciwpowodziowa stanowi priorytetowe działanie PGW Wody Polskie i jest kluczowa dla lokalnej społeczności.

Odbudowa budowli hydrotechnicznych poprawi warunki przepływu wód, zmniejszając prawdopodobieństwo tworzenia się zatorów lodowych i ograniczając proces erozji brzegów Wisły. Dolina Stężycka zyska skuteczniejszą ochronę przeciwpowodziową i lepszy bilans wodny, a mieszkańcy tych rolniczych terenów uzyskają dogodne warunki do gospodarowania ziemią i użytkowania zbiorników wodnych położonych na terenie zawala.

stezyca etapy prac

Obwałowania Stężyca

Droga serwisowa w korpusie zmodernizowanego wału przeciwpowodziowego w Dolinie Stężyckiej. Fot. Wody Polskie