Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest na półmetku prac modernizacyjnych na śluzach Kanału Gliwickiego. Zakończono remont śluz Łabędy i Dzierżno, a przed otwarciem kolejnego sezonu żeglugowego planuje się oddanie śluzy Sławięcice i Nowa Wieś. Łączna wartość projektu to 175 mln złotych, z czego blisko 114 mln złotych stanowi koszt prac remontowych. Zmodernizowane obiekty będą przystosowane do III klasy drogi wodnej, a prace wpłyną na poprawę warunków transportu towarowego tą unikatową w skali kraju drogą wodną.

Zakończenie prac na śluzach Łabędy i Dzierżno kończy I etap modernizacji obiektów na Kanale Gliwickim, na kwotę ok. 53 mln zł. W ramach drugiego etapu Wody Polskie remontują śluzy w Sławięcicach i Nowej Wsi, na kwotę blisko 61 mln zł. Zgodnie z planem, prace mają zakończyć się przed rozpoczęciem najbliższego sezonu nawigacyjnego wieńcząc wieloletni proces inwestycyjny. Łączna wartość projektu realizowana przez RZGW w Gliwicach opiewa na 175 mln złotych, ze wsparciem funduszy unijnych (POIiŚ 2014-2020) z czego niemal 114 mln złotych to koszt prac remontowych.

Kanal Gliwicki 2020 na wody gov pl

Zakres prac na śluzie Łabędy i Dzierżno objął między innymi remont obu komór - ścian stalowych, betonów głów i dna komór, wymianę wrót wraz z napędami, wzmocnienie gruntu wokół nich, wykonanie remontów ścian awanportów i dalb oraz budowę nowych pomostów umożliwiających zejście na ląd załóg jednostek towarowych oczekujących na śluzowanie. Wyremontowano też obiekty, w których znajdują się maszynownie oraz sterownie, unowocześniono układy sterowania i automatyki oraz wymieniono sieci elektryczne i stare oświetlenie śluz na nowoczesne lampy LED. Uporządkowano również gospodarkę wodno-ściekową, otoczenie obiektów oraz wybudowano budynki socjalne dla pracowników. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego harmonogramu robót udało się zachować ciągłość żeglugi, dzięki czemu śluzowania na Kanale Gliwickim mogły odbywać się jedną komorą każdej z remontowanych śluz, bez konieczności zamknięcia drogi wodnej dla ruchu towarowego i rekreacyjnego.

Dzierno final abdy

 Zmodernizowane śluzy Dzierżno i Łabędy. Fot. Wody Polskie. Więcej zdjęć tutaj.

 

Modernizacja śluzy Łabędy, Dzierżno, Sławięcice i Nowa Wieś stanowi kontynuację prac remontowych na zabytkowych obiektach hydrotechnicznych Kanału Gliwickiego, realizowanych przez RZGW w Gliwicach, dzięki którym za kwotę ok. 54 mln złotych wyremontowana została śluza Rudziniec i śluza Kłodnica. w 2015 roku. Inwestycję zrealizowano ze wsparciem środków unijnych (POIiŚ 2007-2013).

Rudziniec02 Kodnica

 Wyremontowane śluzy Rudziniec i Kłodnica. Fot. Wody Polskie. Więcej zdjęć tutaj.

 

Dzięki inwestycjom gliwickich Wód Polskich zwiększy się przepustowość śluz, skróci czas śluzowań i poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz poziom niezawodności urządzeń pracujących na śluzach. Nowoczesny system oszczędnościowego śluzowania pozwoli zmniejszyć zapotrzebowania na wodę niezbędną do prawidłowego użytkowania obiektów, co jest istotne szczególnie w okresie niżówek. Z kolei w czasie wezbrań, nowe rurociągi obiegowe pozwolą przeprowadzić nadmiar wód z pominięciem komór śluz.

Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego ma kluczowe znaczenie dla regionu, gdyż od momentu ich budowy w latach 30-stych ubiegłego wieku, nie były na nich prowadzone gruntowne prace remontowe. Z uwagi na wartość historyczną obiektów i unikatowy w skali kraju charakter drogi wodnej, prace prowadzono w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne rozwoju dróg wodnych przyczyniły się m.in. do zamknięcia, ze względu na zły stan techniczny, komory południowej śluzy Łabędy na niemal 24 lata. 

slawiecice dron 3 nowa wies dron raw 12

 Modernizowane śluzy Sławięcice i Nowa Wieś. Fot. Wody Polskie. Więcej zdjęć tutaj.

 

Kanał Gliwicki to nie tylko symbol miasta Gliwice, ale także istotny punkt integracji województwa śląskiego i opolskiego. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom, ten jedyny w Polsce kanał o funkcji transportowej powróci do lat swojej świetności stając się istotnym w skali regionu szlakiem żeglugi śródlądowej. W ostatnich latach obserwujemy intensyfikację przewozu towarów, dlatego przebudowa wysłużonych obiektów była nieodzowna, również ze względu na ich awaryjność. Gruntowny remont zdecydowanie poprawił poziom bezpieczeństwa tak użytkowników drogi wodnej, jak i obsługi pracującej na śluzach. Przede wszystkim to inwestycja wieloletnia, która przywraca funkcjonalność i daje możliwość lepszego wykorzystania infrastruktury ważnej drogi wodnej na południu kraju.