O współpracy przy wdrażaniu programu małej retencji dla gospodarstw rolnych rozmawiali dzisiaj Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Przemysław Daca Prezes PGW Wody Polskie.

Susza rolnicza już drugi rok z rzędu dotknęła ponad 70 % gospodarstw rolnych we wszystkich regionach Polski. Dlatego ważne jest kompleksowe, obejmujące wszystkie aspekty gospodarki i ochrony środowiska przeciwdziałanie skutkom niedoboru wody. Podczas spotkania poruszono aspekty gospodarki rolnej w założeniach inwestycji prowadzonych przez PGW Wody Polskie. Ważną kwestią była także merytoryczna obsługa prawna spółek wodnych, zajmujących się melioracją i rolników chcących uzyskać pozwolenia wodnoprawne. Pomocne w tym zakresie mogą być specjalistyczne broszury opracowane przez PGW Wody Polskie:
MinisterArdanowskiPrezesDaca

broszury bezwodkan


Wydział Komunikacji Społecznej

KZGW