Poprawa drożności szlaku wodnego oraz infrastruktury służącej do jego obsługi, to główny cel projektu przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Zmodernizowane zostaną następujące kanały na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich:

  1. Kanał Szymoński - przebudowa obejmie 2,36 km kanału.

  2. Kanał Łuczański. Prace remontowe obejmą 2,13 km kanału.

  3. Kanał Mioduński. Przebudowa obejmie 1,92 km kanału.

  4. Kanał Grunwaldzki. Przebudowa obejmie 0,47 km kanału.

  5. Kanał Tałcki. Przebudowa obejmie 1,6 km kanału.

Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

- "Na czas remontu kanały nie będą zamknięte dla ruchu. Dla nas jest to bardzo ważne. Nie wyobrażamy sobie, żeby można było zamknąć szlaki żeglowne na trzy lata. Będą one drożne i będzie można uprawiać żeglarstwo" – mówił prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Wartość całkowita zadania: 163 510 253 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE 98 mln zł, a wkład własny PGW Wody Polskie to 48 mln zł. Inwestycja jest niezbędna ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mostów, kładek itp.).

Konf. Gizycko inwestycje WJM 18.12.2019

- "Udrożnienie szlaków żeglugowych z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie i tak naprawdę udostępnienie jak największej liczbie użytkowników tego cudu natury jest dla nas priorytetem. Mamy wiele priorytetów: szkolnictwo morskie, porty, stocznie, żegluga śródlądowa, rybołówstwo, rybołówstwo wędkarskie, ale też nie zapominamy o tej podstawowej bardzo prorozwojowej części gałęzi gospodarski morskiej, jaką jest turystyka i rekreacja"- powiedział Grzegorz Witkowski - wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Termin realizacji robót budowlanych: lata 2020-2023. Z początkiem stycznia 2020 r. planowane jest wszczęcie postępowań przetargowych na roboty budowlane dla pierwszych trzech kanałów - Tałckiego, Grunwaldzkiego i Mioduńskiego. Kolejne dwa przetargi dot. Kanałów Szymońskiego i Giżyckiego planowane są do ogłoszenia w drugiej połowie 2020 roku. Roboty budowlane na Kanale Grunwaldzkim powinny zostać zakończone w 2021 roku, na dwóch pozostałych – w 2022 roku. Natomiast na kanałach Szymońskim i Giżyckim do 2023 r.

Konf. Gizycko inwestycje WJM 18.12.2019 2

- "O tym jak ważna jest turystyka, jak ważni są turyści na naszych terenach wszyscy wiedzą. Mazury cud natury, z tego słyniemy, to jest naszą gałęzią gospodarki i cieszę się, cieszę z tego dnia" - mówił Wojciech Kossakowski poseł na Sejm RP.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najpopularniejszym i najpiękniejszym szlakiem żeglugowym północno-wschodniej części Polski. Tak rozległego ciągu jezior, umożliwiającego uprawianie wszystkich rodzajów turystyki wodnej, a równocześnie tak urozmaiconego, nie ma w żadnym z państw Europy. Główny szlak Wielkich Jezior Mazurskich zaczyna się na jeziorze Brzozolasek w pobliżu miasta Pisz, natomiast kończy się na kanale w Węgorzewie. Długość szlaku w linii prostej to 111 km.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 
rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.