Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Multiconsult Polska sp. z o.o. zapraszają do udziału w warsztatach merytorycznych realizowanych w ramach zamówienia  pn. „Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00.0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem spotkania jest przedstawienie wstępnego projektu krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych oraz dyskusja nt. potrzeb i możliwości wdrażania programu.

Z uwagi na warsztatowy charakter spotkania prosimy uczestników o dysponowanie smartfonem lub tabletem z możliwością podłączenia do Internetu.

Warsztaty odbędą się 9 stycznia 2020 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 51,

w budynku Golden Floor Tower w godzinach 9.00 – 16.30.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Celem zgłoszenia udziału, wymagana jest rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza elektronicznego: https://form.jotform.com/193563999545378 do dnia 7 stycznia 2020 r do godziny 12:00. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich instytucji i osób zainteresowanych. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegółowy plan spotkania przedstawiono w załączniku.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Program warsztatów - fin (1).pdf)Program warsztatów - fin (1).pdf 244 kB2020-01-02 09:46