Wypełniając zapisy „Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (VIAKPOŚK). Przedstawiamy ankietę na potrzeby tejże aktualizacji.

VIAKPOŚK pozwoli władzom samorządowym na zgłoszenie do programu inwestycji, niezbędnych do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej lub utrzymania już osiągniętych wskaźników.
Aktualizacja będzie bazowała na najnowszych aktach prawa miejscowego, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji oraz przeglądów dokonywanych przez włodarzy gmin.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 października 2019 r.

Zapisy VIAKPOŚK decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (VI_AKPOSK.XLS)Ankieta na potrzeby VIAKPOŚK 114 kB2019-08-30 14:18
Pobierz plik (Mapa_Drogowa_VIAKPOSK.PDF)Mapa drogowa dla VIAKPOŚK 228 kB2019-08-30 14:18