Wody Polskie prowadzą w Polsce południowo-zachodniej szereg inwestycji mających na celu ochronę i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz zapobieganie skutkom suszy. Jedną z nich jest remont zbiornika Przeworno na rzece Krynka w województwie dolnośląskim. Obiekt w ciągu najbliższych dwóch lat znów ma zostać przystosowany do stałego piętrzenia wody, co znacznie poprawi retencję w dolinie o powierzchni zlewni 162 kilometrów kwadratowych.

Remont zbiornika Przeworno w powiecie strzelińskim w województwie dolnośląskim rozpoczął się na przełomie 2018 i 2019 roku. Głównym celem pierwszego etapu inwestycji jest doszczelnienie zapory pionową przeciwfiltracyjną przesłoną bentonitowo-cementową na odcinku 500 metrów, która będzie zapobiegać przesiąkaniu wody przez podłoże. Koszt prac prowadzonych przez spółkę Keller Polska z Ożarowa Mazowieckiego sięga blisko 4 mln złotych. Główne roboty już się zakończyły, a zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada tego roku.

Aby zbiornik Przeworno znów pełnił swoją retencyjną funkcję niezbędne będzie przeprowadzenie również drugiego etapu modernizacji. Zadanie pod nazwą "Remont zbiornika polderowego Przeworno, zlokalizowanego w km 15+350 rzeki Krynki, gmina Przeworno - remont wieży i pozostałego zakresu wynikającego z nakazu DWINB" jest do zrealizowania w planach przez PGW Wody Polskie do grudnia 2020 roku. Koszt tych prac szacowany jest na około 5 milionów złotych.

Cały projekt pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne i nie zmieni zagospodarowania terenu w rejonie budowli. Powierzchnie trawiaste i drogi eksploatacyjne pozostaną umocnione w ten sam sposób. Zapora czołowa zbiornika polderowego Przeworno została oddana do użytku na rzece Krynka w 2006 roku, niestety podczas pierwszych lat jej eksploatacji powstał problem z podtapianiem przedpola i znaczną filtracją przez podłoże zapory. Mimo remontu przeprowadzonego w 2009 roku w zbiorniku nie była utrzymywana stała retencja.

Cały projekt pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne i nie zmieni zagospodarowania terenu w rejonie budowli. Powierzchnie trawiaste i drogi eksploatacyjne pozostaną umocnione w ten sam sposób. Zapora czołowa zbiornika polderowego Przeworno została oddana do użytku na rzece Krynka w 2006 roku, niestety podczas pierwszych lat jej eksploatacji powstał problem z podtapianiem przedpola i znaczną filtracją przez podłoże zapory. Mimo remontu przeprowadzonego w 2009 roku w zbiorniku nie była utrzymywana stała retencja.


Zbiornik Przeworno powstał w 2006 roku. Fot. Ireneusz Kowalski.


Wykonawcą remontu jest spółka Keller Polska. Fot. Ireneusz Kowalski.


Roboty budowlane podzielone zostały na dwa etapy. Fot. Ireneusz Kowalski.


Pierwszy etap zadania zakończy się pod koniec listopada tego roku. Fot. Ireneusz Kowalski.

 

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie