Kończymy nasze codzienne relacje poświęcone majowym podtopieniom, spowodowanym ulewnymi deszczami na południu Polski oraz przejściem fali wezbraniowej. Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej, gdzie informujemy o ważnych wydarzeniach dotyczących gospodarki wodnej. W zakładkach Strefy Klienta codziennie publikujemy raport o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w kraju. Na bieżąco ogłaszamy również komunikaty nawigacyjne.
Jednocześnie informujemy, że wysokie stany wód na niektórych rzekach będą się utrzymywały jeszcze przez kilka kolejnych tygodni. W związku z tym pracownicy Nadzorów Wodnych Wód Polskich nadal na bieżąco monitorują stan urządzeń wodnych, w szczególności wałów przeciwpowodziowych. Wszelkie potencjalne zagrożenia, w tym przesiąki wałów przeciwpowodziowych, są natychmiast zgłaszane lokalnym zespołom zarządzania kryzysowego. Właściwe służby odpowiednio zabezpieczają newralgiczne miejsca.


podziekowania prezesa pgw wp1


Sytuacja z 1 czerwca


Publikujemy zbiorczy raport o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej

Kliknij, by pobrać informację o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w Polsce z dnia 1 czerwca 2019 r. z godz. 11.00


AKTUALIZACJA Z GODZ. 9.00

Informacje z RZGW w Gdańsku

Wodowskazy na Wiśle od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej wskazują stany ostrzegawcze, poza wodowskazem w Gdańsku Przegalinie, gdzie odnotowywane jest nieznaczne przekroczenie stany alarmowego (o 20 cm). 

Dotarcie czoła fali wezbraniowej do Gdańska prognozowane jest na niedzielę, 2 czerwca. W związku z przejściem wezbrania, ogłoszone są miejscowo stany pogotowia powodziowego wzdłuż rzek, które zaliczają się do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Ogólnie ocenia się sytuację jako stabilną. Nie odnotowano podtopień na terenach zamieszkałych.


Sytuacja z 31 maja


AKTUALIZACJA Z GODZ. 19.00

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Aktualnie nie obowiązują żadne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne.
Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i wysokich. W dolnym odcinku obserwuje się tendencję spadkową stanów wody, natomiast w górnym odcinku nieznaczne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, spowodowane spływem wód opadowych.
Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich z tendencją spadkową.
Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów głównie średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewni Baryczy.
Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie za przekrojem wodowskazowym Słubice.
W ciągu ostatnich 6 godzin odnotowano opady deszczu, maksymalnie w zlewni Odry – 10,5 mm i Nysy Kłodzkiej 7,7 mm

Informacja o zbiornikach

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe (z wyjątkiem zb.Kozielno, Otmuchów, Pilchowice, Złotnikii Leśna) orazgromadzą nadmiardopływającej wody. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji.Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Gospodarka wodna na zbiornikach i stopniach wodnych jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą, w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, a dyspozycje zrzutów ze zbiorników są na bieżąco do niej dostosowywane. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody.
Wg informacji publikowanych na czeskich portalach internetowych tj. Povodi Odry - sumaryczny odpływ ze zbiorników (Těrlicko, Žermanice, Olešná, Morávka, Šance, Kružberk, Slezská Harta) w zlewni Górnej Odry na terenie Czechzostał zmniejszony i w dniu dzisiejszym na godz. 18:30wynosi 17,24 m3/s.

Inne informacje

PGW WP RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje przy pomocy służb technicznych sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach będących w naszej administracji. W przypadku wystąpienia wezbrania RZGW we Wrocławiu współpracuje z Wojewódzkimi, Powiatowymi oraz Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, znajdującymi się w obszarze działania RZGW, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach będących na terenie tych jednostek. Służby terenowe RZGW we Wrocławiu współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą monitoring ich stanu technicznego, przepustowości urządzeń dla wód wezbraniowych. Dodatkowo informuję, że służby terenowe RZGW we Wrocławiu posiadają rozeznanie wśród lokalnych firm dysponujących sprzętem, umożliwiającym usuwanie zatorów na rzekach, na terenie działania RZGW we Wrocławiu, z którymi umowy są podpisywane doraźnie w razie wystąpienia takiej potrzeby.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 15.30

Informacje z RZGW w Gdańsku

Wzdłuż Dolnej Wisły, od Torunia do Gdańska Przegaliny na wodowskazach utrzymują się stany ostrzegawcze. Nie zanotowano poważnych podtopień na terenach zamieszkałych. Nie wyklucza się podtopień na terenach zalewowych i wystąpienia wody na międzywale. Do 1 czerwca, do  godz. 12.00, obowiązuje drugi stopień zagrożenia powodziowego Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdyni.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gdańsku monitoruje na bieżąco sytuację hydrologiczna i pozostaje w stałym kontakcie z wojewódzkimi centrami zarządzania powodziowego oraz służbami ratunkowymi. Prowadzone są też wizje lokalne z wody i lądu w miejscach szczególnie narażonych na podtopienia.

Dotarcie czoła fali wezbraniowej do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej przewidywane jest na 1 i 2 czerwca. Prognozowany jest też wzrost poziomu wody do stanów alarmowych w Chełmnie, Grudziądzu i Gdańsku Przegalinie.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 13.00

Informacje z RZGW w Warszawie

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.
Na Wiśle od Zawichostu do Annopola prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich i średnich, od Puław do Włocławka spadki stanu wody w strefie stanów wysokich. Przekroczenie stanu alarmowego w Wyszogrodzie będzie się utrzymywało do godzin wieczornych. Przekroczenie stanu alarmowego w Kępie Polskiej będą się utrzymywało do godzin nocnych.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej będzie się utrzymywało.

W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich. Na dopływach prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 11.00

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i wysokich. W dolnym odcinku obserwuje się tendencję spadkową stanów wody, natomiast w górnym odcinku nieznaczne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, spowodowane spływem wód opadowych.
Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich z tendencją spadkową.
Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów głównie średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewni Baryczy.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie za przekrojem wodowskazowym Słubice.

W minionej dobie nie odnotowano opadów deszczu. Aktualnie nie obowiązują żadne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 8.00

Dzisiaj rano stany wód w Toruniu, Fordonie i Grudziądzu nie osiągnęły poziomów alarmowych. Wodowskaz Chełmno nie osiągnął stanu alarmowego, nadal jest w ostrzegawczych. Stan obecny 610 cm (granica stanu alarmowego to 630 cm). W ciągu ostatniej doby, w województwie kujawsko-pomorskim, poziom Wisły wzrósł średnio o ok. 70 cm. Na chwilę obecną (godz. 8:00) wodowskazy na Dolnej Wiśle są w stanach ostrzegawczych.

Pomimo podwyższonych stanów wody, prognozy na najbliższe dwa dni, dotyczące dolnej Wisły, nie wskazują na zagrożenie powodziowe na terenach zamieszkanych. Nie wyklucza się podtopień na terenach zalewowych i wystąpienia wody na międzywale. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gdańsku pozostaje w stałym kontakcie z wojewódzkimi centrami zarządzania powodziowego i służbami ratunkowymi, sytuacja hydrologiczna jest monitorowana na bieżąco.

Na pozostałych wodowskazach stan wody utrzymuje się na poziomie stanów wysokich.

Bydgoszcz 61501801 425990781526211 4183869424199008256 n

Stan wody na Wiśle w Bydgoszczy. Fot. Wody Polskie 


Sytuacja z 30 maja 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 19.00

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i wysokich. W dolnym odcinku obserwuje się tendencję spadkową stanów wody, natomiast w górnym odcinku nieznaczne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, spowodowane spływem wód opadowych. Z kolei stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich z tendencją rosnącą. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewni Baryczy.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie pomiędzy przekrojami wodowskazowymi Biała Góra i Słubice.

W minionej dobie odnotowano niewielkie opady deszczu, który nie przekroczył 10 mm. Obecnie obserwuje się spływ wód opadowych w dolnych odcinkach rzek i tendencję spadkową stanów wody w górnych odcinkach dopływów Odry. Aktualnie w regionie nie obowiązują żadne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 13.30

Fala wezbraniowa zbliża się do Torunia.

W południe zebrał się sztab kryzysowy z udziałem Prezydenta Miasta Michała Zaleskiego, Wojewody Kujawski-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy. W obradach uczestniczył także Dyrektor ds. Powodzi i Suszy PGW WP Grzegorz Szymoniuk oraz Wicedyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Marian Wilmanowicz. Obecni byli także komendanci straży pożarnej, policji oraz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Miasto przygotowuje się na nadejście fali wezbraniowej. Służby zabezpieczyły wały przeciwpowodziowe. Urządzenia wodne są przez cały czas monitorowane przez pracowników Nadzorów Wodnych PGW WP. Straż miejska i policja na bieżąco informują mieszkańców o nadzwyczajnej sytuacji. Stan alarmowy w Toruniu wynosi 650 cm, prawdopodobnie zostanie osiągnięty dzisiaj w nocy.

W godzinach południowych odbyła się wizja terenowa. Służby i eksperci dokonali oględzin miejsc, które są najbardziej zagrożone podtopieniami w trakcie przejścia fali wezbraniowej.

JNOW6421

Oględziny Wisły w okolicach Torunia. Na zdjęciu od lewej: Sergiusz Kieruzel Dyrektor Biura Prezesa PGW WP, Przemysław Daca Prezes PGW WP, Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia i Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

JNOW6432Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia i Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski w trakcie wizji terenowej z Przemysławem Dacą Prezesem PGW WP oraz z przedstawicielami lokalnych slużb. Fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

IMG 20190530 123758 wodowskaz ToruńPrawdopodobnie dzisiaj w nocy Wisła w Toruniu osiągnie stan alarmowy, który wynosi 650 cm. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z GODZ. 12.45

Informacje z RZGW w Gdańsku

Fala wezbraniowa przemieszczająca się Wisłą z południa, dotarła do województwa kujawsko-pomorskiego. Zarejestrowano przekroczenie stanów ostrzegawczych (o ok. 30 cm) na wodowskazach w Toruniu, Fordonie i Grudziądzu. Prognozowane jest jutro nieznaczne (10 cm) przekroczenie stanów alarmowych na wodowskazach w Toruniu i Chełmnie. Nie przewiduje się przekroczeń stanów alarmowych w Fordonie i Grudziądzu.

W woj. pomorskim stany alarmowe zostały przekroczone na wodowskazie w Tczewie.

Pomimo podwyższonych stanów wody, prognozy na najbliższe dwa dni, dotyczące Dolnej Wisły, nie wskazują na zagrożenie powodziowe na terenach zamieszkanych. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gdańsku pozostaje w stałym kontakcie z wojewódzkimi centrami zarządzania powodziowego i służbami ratunkowymi, sytuacja hydrologiczna jest monitorowane na bieżąco. Wojewodowie ogłosili pogotowie powodziowe wzdłuż rzeki Wisły.

Obniżenie poziomu wody w Wiśle, do stanów ostrzegawczych, na wodowskazach w Toruniu i Fordonie przewidywane jest w sobotę.

W związku z prognozowanymi wzrostami stanów wody na rzece Wiśle zdjęte zostało pływające oznakowanie żeglugowe. Wrota przeciwpowodziowe na Wiśle mogą zostać zamknięte i śluzowanie na rzekę będzie niemożliwe jeszcze przed osiągnięciem stanu Wielkiej Wody Żeglownej.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 10.45

O godzinie 10.00 na Stopniu Wodnym we Włocławku odbyła się odprawa z udziałem Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawski-Pomorskiego oraz Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich. W spotkaniu uczestniczyli też dowódcy służb: policji, straży pożarnej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Omówiono bieżącą sytuację, która została oceniona jako poważna, ale stabilna. 

Prognozowane jest nieznaczne przekroczenie stanów alarmowych na Wiśle w Toruniu.

Prezes Włocławek 30 maja 2019

Briefing prasowy z udziałem Przemysława Dacy Prezesa Wód Polskich. Stopień Wodny Włocławek. Fot. Wody Polskie/Emilia Jóźwiak

IMG 20190530 100702 Włocławek

Przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku (stan z godz. 10.00). Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z GODZ.9.00

Informacje z RZGW w Warszawie

Kulminacja wezbrania przechodzi przez Płock, brama przeciwpowodziowa została zamknięta wczoraj. Dzisiaj na wodowskazie w Płocku jest 220 cm, stan ostrzegawczy to 207 cm, alarmowy 237 cm.

Poziom wody we Włocławku wynosi obecnie 522 cm, stan ostrzegawczy to 600 cm, alarmowy 650 cm. Wezbranie dopłynie do Włocławka dzisiaj w godzinach południowych.

Wczoraj o godzinie 17:00 został osiągnięty założony, maksymalny przepływ przez SW Włocławek - 3100 m3/s i rozpoczęto napełnianie zbiornika, jest przygotowany na przyjęcie wezbrania.

Prognozowany dopływ to około 4000 m3/s w momencie kulminacyjnym przejścia wezbrania. Odpływ wynosi około 3600 m3/s.

W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle od Zawichostu do Włocławka prognozuje się spadki stanu wody w strefie stanów wysokich. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych będą się utrzymywać. Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej będzie się utrzymywało. W ciągu najbliższej doby na Narwi od Orzyca po ujście prognozuje się wzrosty stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich. Na dopływach prognozuje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich. W zlewni Bugu od Liwca do ujścia prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.


Sytuacja z 29 maja 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 19.00

Obecnie praktycznie na całej długości Wisły stan wody układa się w strefie wody wysokiej z miejscowymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych. W ciągu najbliższej doby na górnej i środkowej Wiśle prognozowany jest dalszy spadek stanu wody w strefie stanów wysokich. Na dolnej Wiśle dominować będą głównie wzrosty stanu wody, spowodowane przemieszczaniem się fali wezbraniowej do Bałtyku.

Informacja z RZGW we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby
i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60).

Aktualnie nie obowiązują żadne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych z niewielką tendencją rosnącą poniżej wodowskazu Nietków. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych: Cigacice i Nietków.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich i wysokich oraz miejscami ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w pięciu przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy, Kaczawy, Baryczy. Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie w przekroju wodowskazowym Nietków. W ciągu ostatnich godzin odnotowano nieznaczne, lokalne opady deszczu nieprzekraczające 10 mm. Obecnie obserwuje się spływ wód opadowych.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 16.30

Chociaż fala wezbraniowa opada na Lubelszczyźnie i Południowym Mazowszu, mogą zdarzać się okoliczne podtopienia i cofki m.in. na Sannie w gminie Annopol oraz w gminie Solec nad Wisłą. Służby nieustannie monitorują wszystkie niebezpieczne sytuacje. 


Informacje z RZGW w Rzeszowie

Zarząd Zlewni w Przemyślu

W całej zlewni Górnego Sanu brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych. Aktualna sytuacja hydrologiczna Na terenie ZZ Przemyśl w większości rzek i potoków stan wody zmniejsza się – utrzymuje się średni stan wód za wyjątkiem:- rzeki Szkło w m. Charytany, rz. San w m. Lesko – utrzymuje się wysoki stan wody (odnotowano ciągły spadek poziomu wody).

Zarząd Zlewni w Jaśle

W całej zlewni rz. Wisłoki brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Informacja o potencjalnych zagrożeniach:

Jednostki straży pożarnej przepompowują wodę przy śluzie w km 3+707 prawego wału rzeki Stary Breń (dopływ potoku Brnik) w miejscowości Gliny Małe, brak zagrożenia, sytuacja monitorowana przez pracowników Nadzoru. W dalszym ciągu wypompowywana jest woda z terenu oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze.

Aktualna sytuacja hydrologiczna:

Na rzekach Wisłoce, Ropie oraz Jasiołce wraz z ich dopływami poziomy wód utrzymują się stanach wody średniej, sytuacja stabilna, brak zagrożenia.  Poziom wody w rzece Stary Breń i Stara Wiśnia – tendencja spadkowa. Na pozostałych potokach sytuacja wróciła do normy.

Informacja o zbiornikach 
Zbiornik Wodny w Klimkówce 
Stan na godz. 06:00 UTC - zrzut 4,00 m3/s, dopływ 3,28 m3/s, rezerwa 10,01 mln m3

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Stany 
Alarmowe – brak przekroczeń
Ostrzegawcze – brak przekroczeń
Aktualna sytuacja hydrologiczna
Sytuacja na ciekach jest stabilna, pod ciągłym monitoringiem. Poziom wody systematycznie się obniża. 
Zabezpieczone (w dniu 25.05.2019r.) miejsce przesiąków na prawym wale rz. Wisły S. III 
w miejscowości Zalesie Gorzyckie, w rejonie prowadzonej inwestycji Wisła etap II (w miejscu likwidacji wyrwy z powodzi w 2010r.) miejsce pod nadzorem OSP.

Informacja o zbiornikach 
Zbiornik Wilcza Wola - Odpływ 3,0 m3/s, Dopływ 3,0 m3/s.

Zarząd Zlewni w Krośnie

Wodowskaz Tyczyn, rzeka Strug
Poziom wody 206,29 m n.p.m., Przepływ 0,92 m3/s

Zbiornik Wodny Besko: Sytuacja jest stabilna, bez zagrożeń. Pojemność rezerwy powodziowej została całkowicie odtworzona.
Stan na godz. 06:00 UTC - zrzut 2,6 m3/s, dopływ 6,0 m3/s, rezerwa 6,51 mln m3


AKTUALIZACJA Z GODZ. 15.00

Fala wezbraniowa na Wiśle zbliża się do Płocka. Obecnie wodowskazy w Płocku wskazują180 cm (stan ostrzegawczy wynosi 207 cm, a alarmowy 237 cm). Brama przeciwpowodziowa została zamknięta przy użyciu szandorów. O godzinie 14.00 w Płocku odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem ekspertów z Wód Polskich, przedstawicieli służb ratowniczych oraz lokalnych władz administracyjnych. Podczas spotkania szczegółowo omówiono sytuację w regionie. Ubiegłoroczne prace, m.in. pogłębianie Wisły oraz zakończenie przebudowy zapory Jordanów-Tokary-Radziwie, w istotny sposób przyczyniły się do zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Płocka.

                          

Płock: zalana marina      

Płock: montaż bramy przeciwpowodziowej


W Dobrzykowie pompownie pracują 11 godzin na dobę, sytuacja jest stabilna, bezpieczna, stale monitorowana. Zapory boczne, wały przeciwpowodziowe, pompownie są sprawne i posiadają pełną obsługę. Pracownicy Wód Polskich są w terenie i na bieżąco monitorują sytuację, sprawdzają stan wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń wodnych.

Konferencja na temat sytuacji w Dobrzykowie z Arturem Standowiczem, Wicewojewodą Mazowieckim, Grzegorzem Szymoniukiem Dyrektorem Departamentu ochrony przed Powodzią i Suszą PGW Wody Polskie (po lewej), KW Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządowcami 

 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 12.00

Informacje z RZGW w Warszawie

W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle w ciągu najbliższej doby prognozuje się na Wiśle od Zawichostu do Warszawy spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, od Modlina do Włocławka wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich. W Zawichoście prognozowany spadek poniżej progu ostrzegawczego w godzinach nocnych. W Puławach prognozowany spadek poniżej progu alarmowego w godzinach południowych, w nocy poniżej ostrzegawczego. W Dęblinie w godzinach nocnych poziom wody opadnie poniżej progu ostrzegawczego. W Gusinie w godzinach południowych spadek poniżej progu ostrzegawczego.

Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w godzinach południowych przejdzie przez profil wodowskazowy Modlin. Wieczorem w Modlinie prognozowany spadek poniżej progu alarmowego. W Wyszogrodzie kulminacja prognozowana na godziny wieczorne, przekroczenie progu alarmowego będzie się utrzymywało. W Kępie Polskiej kulminacja w godzinach wieczornych i nocnych, przekroczenie progu alarmowego będzie się utrzymywało.

W Płocku na wodowskazach jest obecnie 172 cm, zamknięta została brama przeciwpowodziowa. Stan ostrzegawczy wynosi 207 cm, a alarmowy 237 cm. Fala wezbraniowa dotrze do Płocka prawdopodobnie w czwartek w nocy.

We Włocławku na wodowskazach jest obecnie 516 cm. Stan ostrzegawczy wynosi 600 cm, a alarmowy 650 cm. Wezbranie jest spodziewane we Włocławku w czwartek lub piątek.
W 2014 roku stan wody we Włocławku w kulminacyjnym momencie wynosił 641 cm.

W Dobrzykowie pompownie pracują, sytuacja jest stabilna, bezpieczna, stale monitorowana.

Rejon Płocka ma zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W grudniu ubiegłego roku zakończyło się pogłębianie Wisły w okolicach Płocka w lokalizacjach Białobrzegi, Wola Brwileńska, Nowy Duninów i Płock-Brama. Wybrano łącznie ok. 300 tys. m osadów dennych. W listopadzie 2018 roku zakończono przebudowę zapory Jordanów-Tokary-Radziwie, gdzie zakres prac objął m.in. wymianę zniszczonych płyt betonowych czy dogęszczenie wierzchniej warstwy korpusu zapory.

Przeprowadzone prace są ważne dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie Płocka, a poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest jednym z priorytetowych działań Wód Polskich.

61284648 2097725423656253 552681554199969792 o

Sytuacja na Wiśle w Warszawie o godz. 6:30


AKTUALIZACJA Z GODZ. 9.30

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje, że na terenie województwa dolnośląskiego 28.05.2019 r. od godz. 19:00 wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Jelenia Góra. Sytuacja jest stale monitorowana i stabilna, na co wpływ mają między innymi suche zbiorniki przeciwpowodziowe: Mirsk na Długim Potoku w zlewni Kwisy oraz Sobieszów na rzece Kamienna w zlewni Bobru, które już kilka dni temu weszły w strefę piętrzenia i gromadziły nadmiar dopływającej wody. Obecnie w strefie piętrzenia pozostaje tylko zbiornik Mirsk. W województwie dolnośląskim stan ostrzegawczy został przekroczony w trzynastu przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy, Kaczawy, Baryczy, Bobru, Kwisy, Bystrzycy i Nysy Łużyckiej. Przypominamy, że PGW WP RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje przy pomocy służb technicznych sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach będących w naszej administracji. W przypadku wystąpienia wezbrania RZGW we Wrocławiu współpracuje z Wojewódzkimi, Powiatowymi oraz Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, znajdującymi się w obszarze działania RZGW, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach będących na terenie tych jednostek.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 8.00

Publikujemy aktualny zbiorczy raport o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej

Kliknij, by pobrać informację o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w Polsce z dnia 29 maja 2019

Prognoza opracowana przez IMGW w oparciu o aktualną i prognozowaną pracę zbiorników retencyjnych otrzymywaną z Centrów Operacyjnych RZGW bądź bezpośrednio od zarządców zbiorników, a także o aktualny i prognozowany przebieg sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.


Informacje z RZGW w Warszawie

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na rzece Wiśle przepływ wody przez stopień Wodny we Włocławku przekroczył na godz.18:00 wartość 2400 m/s. i w ciągu następnej doby będzie wzrastał do poziomu ok 3300 m/s. Dopływająca, powyżej tej wartości ilość wody będzie magazynowana w zbiorniku.Zgodnie z aktualną prognozą IMGW maksymalny dopływ wody do Zbiornia Włocławskiego ma wynieść ok. 3700 -3800 m/s. Kulminacja fali wezbraniowej we Włocławku prognozowana jest na dzień 30.05.2019 r. w godzinach popołudniowych.

O ewentualnych zmianach wielkości przepływu przez stopień wodny będziemy informowali w kolejnych komunikatach.


Informacje z Centrum Operacyjnego PGW WP RZGW we Wrocławiu

Centrum Operacyjne PGW WP RZGW we Wrocławiu informuje o przemieszczaniu się na Odrzańskiej Drodze Wodnej fali wezbraniowej oraz o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania planów żeglugowych do obecnych warunków hydrologicznych i nawigacyjnych. Pełna treść Komunikatu nr 27/2019 znajduje się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: „aktualności”; „Komunikaty nawigacyjne” pod adresem:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne


Sytuacja z 28 maja 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 19.00

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Aktualnie na terenie województwa opolskiego od 28.05 od godz.: 13:00 do 28.05 do godz. 23:00 obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne 1-go stopnia dotyczące wystąpienia burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad. Ponadto na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2-go stopnia od 27.05 od godz. 21:00 do 28.05 do godz. 20:00, prognozowane jest wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na lewostronnych dopływach Odry. Lokalnie niewykluczone są przekroczenia stanów alarmowych szczególnie w zlewniach odcinków górnych rzek: Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru i Kaczawy.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych z tendencją rosnącą poniżej wodowskazu Nowa Sól. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych: Głogów i Cigacice.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie w przekroju wodowskazowym Nowa Sól.

Obecnie obserwuje się wzrosty stanów wód w górnych odcinkach lewostronnych dopływów Odry do strefy stanów ostrzegawczych.

Na terenie województwa dolnośląskiego 28.05 od godz. 19:00 wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Jelenia Góra.

PGW WP RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje przy pomocy służb technicznych sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach będących w naszej administracji.

Informacje z RZGW w Warszawie

Kulminacja fali wezbraniowej w Warszawie prognozowana jest między godziną 1.00 a 3.00 w nocy. W ciągu najbliższej doby prognozuje się od Zawichostu do Gusina spadki stanu wody na Wiśle w strefie stanów wysokich, od stacji Warszawa-Nadwilanówka do Włocławka wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich. W Zawichoście i Annopolu w godzinach wieczornych stan wody opadnie poniżej stanu alarmowego, w Puławach spadek poniżej stanu alarmowego w godzinach porannych, w Dęblinie spadek poniżej stanu alarmowego w godzinach wieczornych. W Modlinie prognozowane przekroczenie granicy stanów alarmowych w godzinach nocnych.

Stan w Warszawie Bulwarach o godz. 19.00 wynosił 570 cm Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w godzinach nocnych przejdzie przez profil wodowskazowy Warszawa – Bulwary przy prognozowanym stanie około 590 cm.

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną i współpracują z innymi służbami.

img 20190528 134425 1

W dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanym przez Prezydenta Warszawy uczestniczyli przedstawiciele Wód Polskich.


W dniu 28 maja 2019 r. (na godz. 19:00) obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia: – województwo mazowieckie – Wisła – od godz. 12:00 dnia 28.05 do godz. 12:00 dnia 30.05; Na mazowieckim odcinku Wisły obserwowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej wywołane przemieszczaniem się fali wezbraniowej. W ciągu najbliższej doby stan alarmowy przekroczony zostanie na wodowskazach: Modlin, Wyszogród i Kępa Polska.

Ze względu na groźną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, dużą ilością przekroczonych stanów alarmowych i zapowiadanymi opadami deszczu, w najbliższym czasie mogą wciąż mogą występować zagrożenia związane z lokalnymi powodziami.

Dorzecze Wisły*

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na górnej Wiśle, na Przemszy, Brynicy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej i Wisłoce oraz lokalnie na dolnej Wiśle, na Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Wieprzy, Bugu i Liwcu. Stan niski obserwowano na Radomce i Pisie oraz lokalnie na Pilicy, Narwi i Liwcu.

Dorzecze Odry*

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej, a lokalnie – wysokiej. Stan wysoki obserwowano na Kłodnicy, Osobłodze oraz lokalnie na Odrze, na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Kwisie i Nysie Łużyckiej. Stan niski zanotowano na Widawce i Inie oraz lokalnie na Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci.

Rzeki Przymorza*

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan niski obserwowano na Redze, Słupi i Węgorapie. 

*Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Wszystkie zbiorniki w zarządzie RZGW w Gliwicach zostały dopuszczone przez OTKZ do działania. Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Przeczyce i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia. Rezerwa powodziowa zbiorników zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach jest w pełni zachowana poza: Zbiornik Kuźnica Warężyńska (rz. Przemsza) posiada 90% rezerwy powodziowej Zbiornik Pogoria III (rz. Pogoria) posiada 74% rezerwy powodziowej.

Sytuacja w dorzeczu Odry po stronie czeskiej:

Zbiorniki:
- VD Olešná na rzece: Olešná posiada 47,9% rezerwy powodziowej.
- VD Šance na rzece: Ostravice posiada 99,3% rezerwy powodziowej.
- VD Těrlicko na rzece: Stonávka posiada 86,9% rezerwy powodziowej.
- VD Žermanice na rzece: Lučina posiada 81,4% rezerwy powodziowej.
Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodi Odry, stan na 28.05.2019 r. godz. 18:50 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie i w Rzeszowie

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie i Rzeszowie jest stabilna. Powyżej NPP utrzymują się jedynie zwierciadła na zbiornikach Dobczyce i Klimkówka. Nadal trwa odtwarzanie rezerwy powodziowej. Pozostałe zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej. Obserwuje się spadki wielkości dopływów do zbiorników. Na małych zbiornikach w administracji RZGW: Cedzyna, Borków, Bieżanów, Zesławice, Skrzyszów sytuacja jest unormowana.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ chwilowy na godz. 15:00 UTC wynosił ok. 2745 m3 /s, a odpływ 2210 m3 /s. Zbiornik Wióry posiada 94% rezerwy powodziowej.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 14.00

Fala wezbraniowa na Wiśle przechodzi przez Mazowsze. Obecnie stany ostrzegawcze przekroczone są na trzech wodowskazach na Wiśle w województwie mazowieckim – Gusinie, Wyszogrodzie oraz Kępie Polskiej. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformowali podczas briefingu prasowego w Gusinie, że mieszkańcy nie są zagrożeni. Służby są w gotowości i monitorują stan wód i wałów przeciwpowodziowych.

img 2184

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas briefingu prasowego w Gusinie przedstawił dane na temat sytuacji hydrologicznej na Mazowszu. (fot. Wody Polskie)

 

img 2172

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zapewnił, że odpowiednie służby są w stanie gotowości przez całą dobę. (fot. Wody Polskie)


 Kliknij, by pobrać informację o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w Polsce z dnia 28 maja 2019


AKTUALIZACJA Z GODZ. 12.00

Informacje z RZGW w Warszawie

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie niskich. W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle w ciągu najbliższej doby prognozuje się na Wiśle od Zawichostu do Puław spadki stanu wody w strefie stanów wysokich, od Gusina do Włocławka wzrosty stanu wody w strefie stanów wysokich. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywały. W Wyszogrodzie i Kępie Polskiej prognozowane jest przekroczenie granicy stanów alarmowych. Kulminacja fali wezbraniowej aktualnie przechodzi przez profil wodowskazowy Gusin.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się stabilizację oraz miejscowe wahania w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej będzie się utrzymywało.

Obecnie stany ostrzegawcze przekroczone są na 4 wodowskazach w województwie mazowieckim – w tym trzy na Wiśle – Gusin, Wyszogród i Kępa Polska.

Warszawa – obecnie 543 cm; prognozowana wysokości kulminacji 590 cm (spodziewana poniżej stanu ostrzegawczego);
Gusin – stan ostrzegawczy 370 cm, alarmowy 420, stan aktualny: 406 cm
Warszawa Bulwary – stan ostrzegawczy 600 cm, alarmowy 650, stan aktualny: 543 cm
Modlin – stan ostrzegawczy 650 cm, alarmowy 700, stan aktualny: 627 cm
Wyszogród – stan ostrzegawczy 500 cm, alarmowy 550, stan aktualny: 537 cm
Kępa Polska - stan ostrzegawczy 450 cm, alarmowy 500, stan aktualny: 472 cm

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Aktualnie na terenie województwa dolnośląskiego od 27.05.2019 r. od godz.: 21:00 do 28.05.2019 r. do godz. 15:00 obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana suma opadów od 15 mm do 30 mm, miejscami około 50 mm. Ponadto na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2. stopnia od 27.05.2019 r. od godz. 21:00 do 28.05.2019 r. do godz. 20:00. Prognozowane jest wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na lewostronnych dopływach Odry. Lokalnie niewykluczone są przekroczenia stanów alarmowych, szczególnie w zlewniach odcinków górnych rzek: Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru i Kaczawy.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych z tendencją rosnącą poniżej wodowskazu Głogów. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych:  Głogów i Cigacice.
Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich i wysokich.
Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich i wysokich oraz lokalnie ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w siedmiu przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy, Kaczawy, Baryczy, Bobru i Nysy Łużyckiej.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie na odcinku pomiędzy przekrojami wodowskazowymi Głogów i Nowa Sól.

Według informacji publikowanych na czeskich portalach internetowych, tj. Povodi Odry – sumaryczny odpływ ze zbiorników (Těrlicko, Žermanice, Olešná, Morávka, Šance, Kružberk, Slezská Harta) w zlewni Górnej Odry na terenie Czech został zmniejszony i w dniu dzisiejszym na godz. 10:00 wynosi 14,84 m3/s.

Regionalne zarządy gospodarki wodnej na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną na rzekach i obiektach będących w ich administracji. W przypadku wystąpienia wezbrania, współpracują z wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 10.00

Komunikat na temat sytuacji hydrologicznej na Dolnym Śląsku

W związku z intensywnymi opadami deszczu w nocy z 27 na 28 maja, służby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nadal monitorują sytuację hydrologiczną na Dolnym Śląsku. Sytuacja aktualnie jest stabilna. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu na bieżąco przekazuje komunikaty związane z aktualnymi prognozami meteorologicznymi, opadami i ich wpływem na wysokość stanów wód w regionie Polski południowo-zachodniej. Pracownicy Wód Polskich są także w stałym kontakcie z Centrami Zarządzania Kryzysowego województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Obecnie prognozowane jest wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na lewostronnych dopływach Odry. Lokalnie niewykluczone są przekroczenia stanów alarmowych szczególnie w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, Kwisy, Bobru i Kaczawy. Nie ma obecnie sygnałów o możliwych przekroczeniach stanów alarmowych w zlewni Nysy Kłodzkiej. Zbiorniki piętrzące wodę z rejonu Ziemi Kłodzkiej (Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa) posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe oraz gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji z wyjątkiem zbiornika Otmuchów, który piętrzy nieznacznie w strefie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Gospodarka wodna na zbiornikach i stopniach wodnych jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi i instrukcjami gospodarowania wodą, w oparciu o aktualną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, a dyspozycje zrzutów ze zbiorników są na bieżąco do niej dostosowywane. W dalszym ciągu utrzymywane są zwiększone odpływy ze zbiorników Otmuchów i Nysa, odpowiednio do 43 m3/s i 55 m3/s, w celu wypracowania pojemności powodziowych i dodatkowych, aby mogły przyjąć kolejną falę wezbraniową. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 8.00

Dzisiaj kulminacja wezbrania przechodzi przez Warszawę. Poziom wody na wodowskazach powinien wynieść około 600 cm. Aktualnie wodowskazy wskazują 530 cm. Pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie są w terenie i na bieżąco monitorują sytuację. Jeżeli zostaną zauważone jakieś nieprawidłowości, będą one na bieżąco usuwane przez pracowników Wód Polskich, przy współudziale służb zarządzania kryzysowego. Obecnie wysokość wezbrania jest niższa od wezbrania, które było notowane w 2014 oraz od powodzi w 1997 roku. W czwartek w nocy wezbranie dotrze do Płocka.

 poziom wezbrania na zeraniuok

Wezbranie widoczne na śluzie w Żeraniu (stan z 28 maja z godz. 8.00). Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z GODZ. 7.00

Wczoraj, na skutek przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle, w gminach Solec nad Wisłą oraz Chotcza doszło do lokalnych podtopień. W sumie w obu rejonach ewakuowano mieszkańców 5 domów. Mieszkańcy kilku innych zalanych posesji byli odcięci od świata, służby dostarczały im artykuły pierwszej potrzeby.

Teren w Solcu nad Wisłą, na którym wystąpiły lokalne podtopienia, częściowo znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Usytuowanie budynków w tym miejscu, przy każdorazowym przybraniu wód rzeki Krępianki, może powodować lokalne podtopienia gospodarstw. Z kolei w gminie Chotcza zalany obszar jest położony bezpośrednio przy rzece Iłżance, nie jest chroniony wałem przeciwpowodziowym. Wysoki stan wody rzeki Wisły (cofka na rzece Iłżance) powoduje lokalne podtopienia gruntów.

Tereny dotknięte podtopieniami są uwzględnione na mapach zagrożenia powodziowego, które są dostępne na portalu www.isok.gov.pl, w zakładce Hydroportal. W zakładce tej znajdują się m.in. mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Dane Hydroportalu są dostępne publicznie. Dzięki nim każdy mieszkaniec Polski może sprawdzić, czy mieszka na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią https://isok.gov.pl/hydroportal.html

MZP 10 mapa Solec nad Wisłą


Sytuacja z 27 maja


AKTUALIZACJA Z GODZ. 20.00

Publikujemy zbiorczy raport o aktualnej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej

Kliknij, by pobrać informację o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w Polsce z dnia 27 maja 2019  z godz. 19.00

W dniu 27 maja 2019 r. (na godz. 19:30) obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia:

– województwo lubuskie – środkowa Odra – od godz. 6.00 dnia 27.05.2019 do godz. 9.00 dnia 28.05.2019;

W wyniku przemieszczania się wezbrania na Odrze środkowej od Nowej Soli do Słubic prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w Cigacicach, a pod koniec okresu ostrzeżenia w Nietkowie.

– województwo mazowieckie – Wisła – od godz. 12:00 dnia 27.05.2019 do godz. 12:00 dnia 28.05.2019;

Na Wiśle w dalszym ciągu występować będzie wzrost stanu w strefie wody wysokiej wywołany przemieszczaniem się fali wezbraniowej z przekroczeniami stanów ostrzegawczych.

– województwo dolnośląskie – lewostronne dopływy Odry – od godz. 21:00 dnia 27.05.2019 do godz.

20:00 dnia 28.05.2019;

Prognozowane intensywne opady deszczu będą powodowały wzrosty stanów wody, zwłaszcza na rzekach górskich i podgórskich, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych. Lokalnie niewykluczone stany około alarmowe, szczególnie w zlewniach górnej Nysy Łużyckiej, górnej Kwisy, górnego Bobru i Kaczawy.


Publikujemy zbiorczy raport o aktualnej sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej

Kliknij, by pobrać informację o sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w Polsce z dnia 27 maja 2019 

Prognoza opracowana przez IMGW w oparciu o aktualną i prognozowaną pracę zbiorników retencyjnych otrzymywaną z Centrów Operacyjnych RZGW bądź bezpośrednio od zarządców zbiorników, a także o aktualny i prognozowany przebieg sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 17.00

W związku z prognozowanymi opadami deszczu w Kotlinie Kłodzkiej, Wody Polskie przygotowują zbiorniki retencyjne w tym regionie na przyjęcie wezbrań wody. Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną i stan urządzeń wodnych. Są w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo powodziowe. Przedstawiciele Wód Polskich jeszcze dzisiaj wezmą udział w naradzie służb na temat zabezpieczenia mieszkańców Kotliny Kłodzkiej przed podtopieniami.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 16.00

W związku z przejściem fali wezbraniowej w Warszawie dziś o godzinie 20.00 zostaną zamknięte Bulwary Wiślane. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wchodzenia na teren międzywala. Służby miejskie i mundurowe na bieżąco monitorują stan Wisły. Fala wezbraniowa ma się pojawić w Warszawie jutro, o 6.00 rano. Obecnie poziom wody w Wiśle sięga 430 cm, wzrośnie do 600 cm. Zamknięte są śluzy wałowe oraz wrota Portu Czerniakowskiego. Systemy przeciwpowodziowe i przepompownie zostały sprawdzone i działają sprawnie. 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 13.30

Na Podkarpaciu sytuacja na Wiśle stabilizuje się. Sekcja trzecia wału Wiślanego, na którym od marca realizowane są roboty w ramach zadania Wisła etap 2, przetrwała falę wezbraniową. Na zdjęciu z drona, w prawym dolnym roku, widoczny jest odcinek wału, z którego wykonawca zdjął warstwę darniny i zabezpieczył go doraźnie poprzez ułożenie folii.

 

zadanie wisla etap 2 1

Widok z góry na zadanie Wisła etap 2 na Podkarpaciu. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA Z GODZ. 12.45

Dęblin – fala wezbraniowa dociera do miasta, stan alarmowy na Wiśle jest obecnie przekroczony o 37 cm. Fala kulminacyjna przejdzie dziś w nocy,  poziom wody podniesie się jeszcze o 20 cm. Sytuacja jest przez cały czas monitorowana przez PGW WP Nadzór Wodny Puławy oraz Nadzór Wodny Kozienice. Jak podkreślają służby, miastu nic nie zagraża. Stan wody na Wiśle w Dęblinie jest prognozowany na 555 cm.

O godz. 12.30 odbyła się odprawa z udziałem Krzysztofa Wosia, zastępcy prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą oraz Beaty Siedleckiej, burmistrza Dęblina. W odprawie uczestniczyli także przedstawiciele policji i wojska z II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz służb liniowych PGW WP.

Pracownicy Nadzorów Wodnych PGW WP cały czas sprawdzają stan wałów i innych urządzeń wodnych. W przypadku stwierdzenia przesiąków, przekazują informacje zespołom kryzysowym. Miejsca newralgiczne wzmacniane są za pomocą worków z piaskiem i opasek. 

FOTORELACJA  Z OKOLIC MOSTU W DĘBLINIE

Zdjęcie nr 1: Odprawa z udziałem Beaty Siedleckiej, burmistrza Dęblina (z lewej), Krzysztofa Wosia zastępcy prezesa PGW WP (w środku)

Zdjęcie nr 2: Fala wezbraniowa pod mostem w Dęblinie (stan z godz. 12.30)

Zdjecie nr 3: Widok na most w Dęblinie

Zdjęcie nr 4: Wodowskaz w Stężycy

Zdjęcie nr 5: Wały przeciwpowodziowe w Stężycy


AKTUALIZACJA Z GODZ. 12.00

Informacje z RZGW w Gliwicach

ZBIORNIK WILKÓWKA – na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajdują się specjalistyczne dwie pompy wysokiej wydajności, które podejmą pracę na wypadek wystąpienia opadów. Zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż 20 cm na dobę. Rzędna zwierciadła wody w zbiorniku na dzień 27 maja br. na godz.9.00 wynosiła 478,87 m.n.p.m i stale się obniża. Odpływ ze zbiornika wynosi 0,154 m3/s, zaś ustabilizowany dopływ 0,164 m3/s.

Na miejscu pracują specjaliści gliwickich Wód Polskich, którzy pozostają w kontakcie z Państwową Służbą Geologiczną oraz Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór. Obiekt podlega całodobowemu szczegółowemu monitoringowi. Stabilizacja sytuacji pozwoliła wójtowi gminy Wilkowice na podjęcie w dniu 25 maja decyzji o zakończeniu stanu zagrożenia oraz ewakuacji mieszkańców, którzy powrócili do swoich domów.

Jednocześnie brak jest ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych. Na jednym wodowskazie przekroczony został stan alarmowy – Jawiszowice, gdzie utrzymuje się trend bez zmian. Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 11.00

Informacje z RZGW w Warszawie

Fala wezbraniowa na Wiśle zbliża się do Mazowsza. Dzisiaj spodziewana jest w Puławach w woj. lubelskim.

W Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej zostały uruchomione całodobowe dyżury. Pracownicy terenowi Wód Polskich stale monitorują sytuację na rzekach, obiektach oraz urządzeniach wodnych (w tym wałach przeciwpowodziowych). Stale współpracują ze służbami zarządzania kryzysowego. Zaobserwowane nieprawidłowości, takie jak np. zauważone przesiąki lub uszkodzenia spowodowane działalnością zwierząt, są na bieżąco zgłaszane i zabezpieczane. W miniony weekend poziom wody na wodowskazach na Wiśle na odcinku mazowieckim wzrósł od 120 do 180 cm, co jest zjawiskiem naturalnym przy przechodzeniu wezbrania.

W Warszawie fala wezbraniowa jest spodziewana we wtorek. Poziom wody prawdopodobnie będzie w stanie około ostrzegawczym, czyli około 600 cm.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 8.00

Fala wezbraniowa przemieszcza się w dół Wisły. W związku z sytuacją alert Rządowego Centru Bezpieczeństwa został wysłany do mieszkańców czterech kolejnych powiatów: puławskiego, ryckiego, zwoleńskiego i kozienickiego. W Warszawie, w punkcie Warszawa Bulwary fala wezbraniowa spodziewana jest jutro, ok. godz. 6.00 rano. Prognozuje się, że nie przekroczy pułapu alarmowego.

Na Odrze, w województwie lubuskim, od Nowej Soli do Słubic prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w Cigacicach i w Nietkowie.

Informacje z RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich. Na pozostałych wodowskazach stany wód układają się w strefie stanów lokalnie niskich, głównie średnich i wysokich oraz lokalnie ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy i Baryczy. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Baryczy – na rzece Kuroch  w Odolanowie woda mieści się w korycie i nie zaobserwowano niepokojących podtopień na gruntach przyległych. Obserwuje się tendencję spadkową w tym przekroju wodowskazowym.
Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze znajduje się obecnie w przekroju wodowskazowym Ścinawa.
W ciągu ostatnich 12 godzin nie zaobserwowano opadów deszczu.
W dalszym ciągu obserwuje się spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek. W górnych odcinkach obserwuje się tendencję spadkową stanów wód.

Czeskie zbiorniki w dorzeczu Odry

Suma zrzutów ze zbiorników czeskich na Odrę na godz. 8:00 wynosi ~19,0 m3/s i jest to wartość bezpieczna i uzgodniona ze stroną czeską.

Przygotowano jazy do przeprowadzenia wód wezbraniowych, położono jazy: Lipki, Oława (Młynówka), Oława, Malczyce i Zwanowice (powiadomiono wykonawcę robót modernizacyjnych aby zabezpieczył plac budowy). Zamknięto bramę powodziową na Kanale Miejskim i rozigliczono jaz Psie Pole.


Podtopienia na południu Polski. Fale wezbraniowe na dużych rzekach. Sytuacja w dniach 22 - 26 maja