11 kwietnia zakończyła się dwudniowa konferencja, połączona z międzynarodowymi targami Water Expo, zorganizowana w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To wydarzenie poświęcone gospodarce wodnej i żegludze śródlądowej, skupiające przedstawicieli nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz branżowych przedsiębiorstw i instytucji.

Eksperci Wód Polskich przedstawili najnowsze programy w zakresie retencji i ochrony przed powodzią i suszą. Zaprezentowali również inwestycje zaplanowane przez PGW WP. W otwarciu konferencji uczestniczyła Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa PGW WP do spraw Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Panel dyskusyjny na temat bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprowadził Wojciech Skowyrski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Wodach Polskich. Przedstawił m.in. programy inwestycyjne w  dziedzinie retencji. Podkreślił, że szerokie podejście w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa wodnego jest niezbędne, ponieważ w Polsce nasilają się ekstremalne zjawiska pogodowe. Zbiorniki retencyjne skutecznie zatrzymują fale powodziowe. Umożliwiają również korzystanie ze zmagazynowanej wody podczas suszy.

O konieczności podjęcia długofalowych działań zapobiegających skutkom suszy mówił Rafał Jakimiak, specjalista w Wydziale Planowania Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Ekspert Wód Polskich kieruje projektem związanym z opracowaniem pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy. Zdradził, że jednym z priorytetowych działań jest zapewnienie wody dla rolnictwa i energetyki.

Krzysztof Wrzosek, Dyrektor Biura Projektów Strategicznych. Kierownik Projektu Stopień Wodny Siarzewo, przedstawił szczegóły związane z planowaniem, finansowaniem i realizacją jednej z kluczowych inwestycji Wód Polskich. Stopień Wodny Siarzewo ma zapewnić kompleksową ochronę przeciwpowodziową odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej. Realizacja przyniesie korzyści w zakresie ochrony przed powodzią oraz łagodzenia skutków suszy. Umożliwi również żeglugę śródlądową i rozwój turystyki. Plany dotyczące inwestycji przewidują powstanie elektrowni wodnej na Stopniu Wodnym Siarzewo.


water expo 57113074Inauguracja międzynarodowych targów i konferencji Water Expo Poland 2019.
Na zdjęciu od prawej: Małgorzata Zielińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
Joanna Kopczyńska - Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym
oraz Grażyna Karłowska – Prezes Zarządu Targów Warszawskich.

water expo 56462400

Sesja inauguracyjna międzynarodowych targów i konferencji Water Expo Poland 2019
„Żegluga, gospodarka wodna i racjonalne wykorzystanie wody – czy Polska będzie największym placem budowy?”

water expo 56541892
Sesja inauguracyjna międzynarodowych targów i konferencji Water Expo Poland 2019
„Żegluga, gospodarka wodna i racjonalne wykorzystanie wody – czy Polska będzie największym placem budowy?”