Nowoczesny budynek przy ulicy Gdańskiej 4 to idealne miejsce do pracy. Zarząd Zlewni w Stargardzie rozpoczął właśnie działalność w swojej nowej siedzibie. To wygodne pomieszczenia, w których swoje miejsce znajdą pracownicy zarówno Zarządu Zlewni jak i Nadzoru Wodnego. Powstała także nowa sala do obsługi klientów. – Wody Polskie się rozwijają, nasi pracownicy poprawiają swoje warunki pracy, zostało zwiększone zatrudnienie w Stargardzie, po to by realizować wszystkie zadania powierzone Wodom Polskim w tym mieście, a jest ich mnóstwo. Potwierdzają to słowa Przemysława Dacy, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego, obecnego na wydarzeniu – Zarząd ten realizuje inwestycje zapewniające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców  Stargardu, Goleniowa i okolicznych miejscowości.

Zarządy Zlewni czyli „oczy i uszy” Wód Polskich

Zarząd Zlewni w Stargardzie gospodaruje terenem o powierzchni 450 tysięcy hektarów i ponad 1700 kilometrów cieków wodnych. Jest jednym z czterech Zarządów znajdujących się pod administracją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nowa siedziba to odpowiedź na realną potrzebę, wynikającą z rozwoju tego miasta i ilości powierzonych zadań. Podczas wtorkowych uroczystości Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca poinformował o priorytetach dla Wód Polskich na najbliższe miesiące. Prezes odniósł się także do tego jak ważne jest to by dynamicznie rozwijały się Zarządy Zlewni czyli „Oczy i uszy” Wód Polskich w terenie: - Dla naszej instytucji priorytetem poza zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i realizowaniem inwestycji jest temat roku klienta czyli poprawy spraw związanych z wydawaniem decyzji i zgód wodnoprawnych. Wody Polskie zatrudniają na bieżąco osoby, które zajmują się obsługą mieszkańców. Zwiększone zatrudnienie wymaga przenosin do większych i bardziej przestronnych siedzib takich jak ta w Stargardzie. Kupiliśmy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 20 samochodów. Cztery z nich trafią do Zarządu Zlewni w Stargardzie, a następnie do Nadzorów Wodnych – mówi Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

Inwestycje w Zarządy Zlewni to nie tylko poprawa warunków pracy zatrudnionych i zakup nowego sprzętu, ale i rozpoczęcie nowych inwestycji, które często na realizację czekały długie lata. W Stargardzie za przykład może służyć zadanie „Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Rzeki Iny”, które zabezpieczy okoliczne miejscowości przed powodziami wezbraniowymi, które w ostatnich latach były uciążliwe szczególnie dla rolników.

Plany dla Pomorza Zachodniego. Lodołamacze i zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Podczas otwarcia siedziby przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zdradzili także jakie są plany inwestycyjne dla województwa zachodniopomorskiego na najbliższe miesiące: - Na tym obszarze przede wszystkim mamy zagrożenia wynikające z cofek odmorskich oraz powodzi zatorowych. Przeciwdziałamy im prowadząc skoordynowaną akcję lodołamania. W obrębie województwa zachodniopomorskiego jest Odra Graniczna i to z nią wiążą się nasze plany inwestycyjne – mówi Krzysztof Woś, Wiceprezes PGW Wody Polskie. – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie buduje także dwa lodołamacze, które zasilą flotylle naszych jednostek. Wzmacniamy się, działamy tak, żeby dbać o infrastrukturę wodną Pomorza Zachodniego. Nie zapominamy również, że woda to wielki potencjał gospodarczy – dodał Wiceprezes Krzysztof Woś.

- Stargard jest moim miastem i cieszę się, że w Stargardzie funkcjonuje Zarząd Zlewni, który ma poważne zadania. W Średniowieczu Stargard zbudował swoją potęgę na wodach, stąd eksportowano zboże z całego rejonu pyrzyckiego na teren całej Europy. Mam nadzieję, że Wody Polskie w naszym mieście dadzą impuls rozwojowy. Wiemy, że Ina na obecnym poziomie techniki nie jest ciekiem transportowym, ale to wielki potencjał turystyczny. Dziękuję Państwu za obecność, za zaangażowanie, cieszę się, że mamy w Stargardzie kolejny istotny urząd – dodał Poseł na Sejm Michał Jach.

 

Stargard Siedziba ZZ

Na zdj: Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca, podczas udzielania wywiadu