Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, z dniem 31 sierpnia, powołał Krzysztofa Wosia na prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zastępcą prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą został Wojciech Skowyrski.

 

Krzysztof Woś

Kpt. ż. ś. dr Krzysztof Woś jest absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2004 r. obronił  pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 20 lat jest też pracownikiem naukowo-dydaktycznym początkowo Politechniki Szczecińskiej, obecnie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Kolegium Redakcyjnego miesięcznika naukowo-technicznego „Gospodarka Wodna”. Jest także instruktorem motorowodnym, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Transportu oraz Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej. Od 2018 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą. Od 35 lat pracuje w gospodarce wodnej.

   
Wojciech Skowyrski

Wojciech Skowyrski jest Absolwentem Politechniki Warszawskiej w specjalności budownictwo wodne. Posiada ponad 40- letnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie obiektów branży hydrotechnicznej, konstrukcyjnej i architektonicznej. Jest współautorem kilkudziesięciu projektów, w tym zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska, stopnia wodnego Libczyce, modernizacji Oczyszczalni Katowice, modernizacji stopnia wodnego Brzeg Dolny, modernizacji stopni wodnych Januszkowice, Wróblin, Zwanowice. Posiada uprawnienia projektowe hydrotechniczne i ogólnobudowlane i architektoniczne. Przez 25 lat pełnił funkcje projektanta, generalnego projektanta, kierownika pracowni i dyrektora Biura Projektów oraz przez 10 lat kierownika budowy. Był dyrektorem Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadząc nadzór nad inwestycjami w gospodarce wodnej na terenie całego kraju.

 

 

3333