Prace pogłębiarskie na Wiśle, modernizacja przepompowni, nowe lodołamacze i inwestycje zwiększające retencję – to najważniejsze z realizowanych przez Wody Polskie działań w regionie płockim. O gospodarce wodnej na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej mówili nad brzegiem Wisły w Płocku Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Opioła – poseł na Sejm i Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa Wód Polskich.

W ubiegłym roku Wody Polskie wykonały największe od lat prace pogłębiarskie na Wiśle i Zbiorniku Włocławskim. W sumie w czterech lokalizacjach wydobyto ok. 300 tys. m3 materiału dennego. Prace, których wartość przekroczyła 4,5 mln zł przyniosły zauważalny efekt podczas przejścia tegorocznej, czerwcowej fali wezbraniowej. Wiceminister Anna Moskwa podkreśliła, że kwota przeznaczona na te działania znacznie wzrosła. „W 2014 r. było to jedynie 0,5 mln złotych. Teraz budżet jest sześć razy większy” – powiedziała Anna Moskwa. W ubiegłym roku zakończono również modernizację zapory bocznej Zbiornika Włocławskiego Jordanów – Tokary – Radziwie. Inwestycja kosztowała 3,2 mln zł. 7,5 mln złotych kosztowała natomiast zakończona wcześniej modernizacja zapory bocznej w Nowym Duninowie oraz udrożnienie partii cofkowej Zbiornika Włocławskiego w Płocku. W zeszłym roku rozpoczęto również zabezpieczenie rzeki Słupianki, która zagraża podtopieniami. Wszystkie te działania znacząco poprawiły bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców Płocka i okolic. Jeszcze w tym roku Wody Polskie wykonają prace bagrownicze w dwóch miejscach w Zbiorniku Włocławek, Nowym Duninowie i przy bramie portowej w Płocku oraz na odcinku Wisły między Płockiem a Wyszogrodem. Inną ważną inwestycją w regionie, zaplanowaną na lata 2019 – 2021, jest modernizacja pompowni Arciechów w gminie Iłów. Wody Polskie rozpoczęły już pierwsze prace, mające na celu utrzymanie obiektu w należytym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa ludności. Wartość całego zadania wyniesie ok 10,8 mln zł.

Wody Polskie prowadzą też bieżące prace utrzymaniowe rzek i obiektów hydrotechnicznych. W powiecie Płockim na ten cel zostanie przeznaczone ponad 3 mln zł. Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa podkreśliła, że dzięki reformie gospodarki wodnej i powstaniu Wód Polskich, wprowadzono kompleksowe podejście do zarządzania zasobami wodnymi. W ubiegłym roku Wody Polskie zakupiły specjalistyczny sprzęt, który trafił do jednostek organizacyjnych we Włocławku i w Płocku. Pracownicy Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego mogą sprawniej wykonywać swoje obowiązki korzystając m.in. z dwóch midikoparek, koparko – ładowarki, dwóch koparek gąsiennicowych z wysięgnikiem, łodzi koszącej, czy trzech ciągników o mocy 120 KM.

Wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś powiedział natomiast, że ważną kwestią dla Płocka jest sprawne prowadzenie akcji lodołamania na Zbiorniku Włocławek, co niweluje zagrożenie wystąpienia powodzi zatorowej. „Wody Polskie wybudowały dwa nowe lodołamacze, które będą stacjonowały we Włocławku” – poinformował Krzysztof Woś. Zastępca prezesa Wód Polskich zwrócił też uwagę na problem występującej w regionie suszy. Przypomniał, że projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, który jest obecnie udostępniony do konsultacji społecznych, zakłada zrealizowanie trzech inwestycji dla poprawy retencji na tym obszarze. Planowane działania to:

1. kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki,

2. utworzenie rezerwy powodziowej w stawie młyńskim Piechota na rzece Skrwie Lewej,

3. odbudowa jazu na rzece Potok Zadębie.

Wiceminister Anna Moskwa dodała, że kluczową inwestycją dla regionu jest też budowa drugiego stopnia wodnego na Dolnej Wiśle - Siarzewo.

Poseł Marek Opioła powiedział, że rozwój retencji oraz ochrona przed powodzią i suszą są dla Płocka bardzo ważnymi kwestiami. Przypomniał też, że rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie na budowę urządzeń nawadniających.

 

Płock konferencja 101019 2

fot. Wody Polskie