Proces zatwierdzania stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, funkcjonwanie gospodark wodno-ściekowej, inwestycje Wód Polskich w żeglugę śródlądową - to tematy, które zostały poruszone podczas Forum Wizja Rozwoju w panelu - Gospodarowanie wodami, jak robić to mądrze?, z udziałem Przemysława Daca – Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Krzyszofa Wosia – Wiceprezesa ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

W panelu wzięli również udział: Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Dąbrowski – Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Zygmunt Babiński – Geograf, hydroklimatolog, potamolog oraz Czesław Błocki – Kapitan żeglugi. Prezes Przemysław Daca opowiedział o historii powstania Wód Polskich i zarządzania gospodarką wodną w Polsce, która przed 2018 rokiem była bardzo rozporoszona i nieefektywnie zarządzana..

- Wody Polskie zajęły się całościowo gospodarką wodną, a według Banku Światowego to największa reforma gospodarki wodnej nie tylko w Europie ale i Euroazji w ciągu ostatnich lat – powiedział Prezes Daca.

Prezes podkreślił, że Wody Polskie  są regulatorem cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dlatego tak ważna jest współpraca Wód z samorządami  i spółkami wodociągowymi, które nie powinny zarabiać na wodzie, oferując swoim mieszkańcom znaczące podwyżki. Prezes wspomniał także, o zakończonym drugim etapie ustalania cen na najbliższe 3 lata, który w 90 procentach został zakończony brakiem lub symbolicznymi podwyżkami.

2
 

Wiceprezes Krzysztof Woś w trakcie panelu opowiedział o infrastrukturze hydrotechnicznej na naszych rzekach, która przez zaszłości historyczne potrzebuje czasu na odbudowę bardzo złożonych i trudnych elementów infrastruktury. Oznajmił również, że obecnie Wody Polskie realizują ponad 300 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 20 mld zł, które mają wyjść naprzeciw wieloletnim zaniedbaniom wskazując, że Wody Polskie patrzą na system gospodarki wodnej, jako na organizm, który może przynosić Polsce wiele korzyści, poprzez odpowiednie gospodarowanie tym systemem. 

Forum Wizja Rozwoju, to 5 edycja wydarzenia które odbywa się pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego w dniach 20-21.06.2022 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas Forum poruszane są najważniejsze zagadnienia związane z wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, MEW, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Zapraszamy do obejrzenia całego panelu z udziałem ekspertów Wód Polskich, który jest dostępny na stronie: https://wizjarozwoju.pl/event/wody-polskie-gospodarowanie-wodami-jak-robic-to-madrze/

287089742 1463827384069171 465595913005048494 n 286899431 715761622838197 9044735929684121739 n
Fot. Konrad Falęcki