Grudniowe mrozy spowodowały rozwój zjawisk lodowych, na zbiornikach wodnych utworzyła się pokrywa lodowa, a na rzekach lokalnie pojawił się śryż i lód brzegowy. Ze względu na nagłą odwilż i ryzyko pojawienia się podtopień, na Odrze z końcem grudnia przeprowadzona została akcja lodołamania, natomiast na Dolnej Wiśle odbyły się rejsy patrolowe lodołamaczy.

Obecnie na rzekach obserwowane są lokalne wahania stanów wody, co jest związane z przemieszczaniem się zjawisk lodowych. Zjawisko to w szczególności obserwowane jest obecnie na Bugu oraz w zlewni Narwii. Ekipy Wód Polskich prowadzą stały monitoring sytuacji na rzekach. Poniżej prezentujemy chronologiczne wpisy od 27 grudnia 2021 r., z relacjami dzień po dniu.


Aktualizacja z 5 stycznia 2022

Na rzekach, zwłaszcza w południowych i północno-wschodnich rejonach kraju obserwowane są wahania stanu wód, spowodowane napływem wód roztopowych, na wodowskazach wskazania osiągają stan ostrzegawczy. Taka sytuacja panuje m.in. w zlewni Narwii oraz na rzece Sidra w woj. Podlaskim. Ekipy Wsparcia Technicznego Wód Polskich prowadzą codzienny monitoring w terenie. Obecnie nie ma zagrożenia powodziowego. Lokalnie na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku, woda występuje na łąki i nieużytki na naturalnych terenach zalewowych.

Sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna jest stale monitorowana przez służby Wód Polskich oraz Centra Operacyjne. 

part000001007 DSCF1830

Rzeka Sidra w woj. podlaskim – zdjęcie z wizji terenowej Wód Polskich w dniu 4.02.2022 r.

Rzeka Narew - zdjęcie z wizji terenowej Wód Polskich w dniu 4.02.2022 r.

 


Aktualizacja z 4 stycznia 2022

Po wczorajszym rejsie patrolowym lodołamaczy na Wiśle i ocenie sytuacji, dziś nie ma konieczności takiego rejsu, jednostki pozostaną w porcie. Obecnie na patrolowanym odcinku Wisły tylko lokalnie widoczne są zjawiska lodowe, które sukcesywnie topnieją, dzięki utrzymującym się - również w nocy - dodatnim temeraturom oraz opadom deszczu. Obecnie w rejonie nie ma zagrożenia powodziami i podtopieniami.

Zjawiska lodowe przemieszczają się również innymi rzekami. Lokalnie, zwłaszcza w zlewni Narwii oraz na Bugu, obserwowane są wahania stanu wody, do poziomu stanu ostrzegawczego. Na Bugu w Rejonie Wyszkowa sytuacja obecnie się stabilizuje. Ekipy Wod Polskich prowadzą bieżący monitoring sytuacji na rzekach. Centra Operacyjne analizują aktualną sytuacje hydrologiczną i meteorologiczną oraz prognozy.


Aktualizacja z 3 stycznia 2022

Dwa lodołamacze o 7.00 wypłynęły w rejs patrolowy po Wiśle. Orkan i Sokół z Włocławka dotarły w okolice Popłacina, a następnie mostu w Płocku, gdzie rozbiły nagromadzoną krę, co ułatwia spływanie lodu w dół rzeki.

Załogi jednostek przez cały dzień, do zmroku monitorowały sytuację na tym odcinku Wisły, zwłaszcza przemieszczanie się zjawisk lodowych. Obecnie nie występuje związane z tym zjawiskiem zagrożenie powodziowe. Dziś rano wodowskaz Brama Płock wskazywał 138 cm.

Celem rejsu patrolowego lodołamaczy była ocena warunków, jakie panują na newralgicznych odcinkach Wisły, gdzie topniejąca kra ma tendencję do gromadzenia się. Jednostki zakończą rejs patrolowy około godz. 16.00, powróciły do bazy we Włocławku. Na rzece lokalnie widoczny jest lód brzegowy, miejscami widoczna jest kra, do 30%. Rzeka jest wolna i obecnie nie występuje zagrożenie powodziowe. Centra Operacyjne Wód Polskich na bieżąco monitorują prognozy, sytuację na wodowskazach oraz pracę zbiorników i urządzeń hydrotechnicznych. 

IMG 17021 IMG 1705

Orkan i Sokół dopłynęły do Płocka, jednostki wykonują rejs patrolowy, załogi oceniają warunki na Wiśle. Fot. Wody Polskie

 Lodołamacze Orkan i Sokół Płock 3.01.22

Lodołamacze operujące w okolicy mostu w Płocku. Fot. Wody Polskie

 

Monitoring zjawisk lodowych na Wiśle w dn. 3.01.2022 r., okolice Kępy Polskiej

image000000006 image000002002
image000001004 image000003001

Dokumentacja z wizji terenowej przeprowadzonej przez Zespół Wsparcia Technicznego w dniu 3.01.2022 r. w rejonie Kępy Polskiej. Fot. Wody Polskie


Aktualizacja z 2 stycznia 2022

Na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 na rzekach, zwłaszcza na małych ciekach, lokalnie obserwowane były wahania stanów wody, które nadal występują. Jest to spowodowane nagłą odwilżą i związanym z nią przemieszczaniem się zjawisk lodowych.

Lokalne wahania poziomu wody na rzekach w dalszym ciągu są obserwowane, utrzymują się w strefie stanów średnich, obecnie nie ma zagrożenia powodziowego. 

Centra Operacyjne Wód Polskich pełnią stałe dyżury, na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, Ekipy Wsparcia Technicznego Wód Polskich codziennie prowadzą monitoring w terenie. Gospodarowanie wodami na zbiornikach uwzględnia aktualne prognozy. 

PART 1641036904732

Monitoring terenowy Wód Polskich, Wisła na wysokości Starego Duninowa, 1.01.2022. Fot. Wody Polskie

Resized 20220102 102025 4802001

Zdjęcia z wizji terenowej 2.01.2022 r., Wisła na wysokości Nowego Duninowa. Fot. Wody Polskie

Resized 20220102 104745 4928001

Wisła w Płocku, zdjęcie z wizji terenowej 2.01.2022 r. Wodowskaz Brama Płock w tym dniu wskazuje 128 cm. Fot. Wody Polskie

 


Aktualizacja z 30 grudnia 2021

Dziś przeprowadzona została akcja lodołamania na Odrze. Do pracy ruszyło 5 polskich i dwie niemieckie jednostki. Lodołamacze utworzyły rynnę i zlikwidowały istniejące zatory, zapewniając swobodny przepływ wody. Poniżej informacje z przebiegu akcji.

270309889 473146017573273 6690864632692818688 n

Lodołamanie w rejonie Odry. 30.12.21. Fot. Wody Polskie

Lodołamacze wyruszyły z Gryfina i płynęły w kierunku Widuchowej. Na wysokości Ognicy lód zaczął się ruszać i wystąpił niewielki zator, zaś w Bielinku poziom wody wzrósł o ponad 120 centymetrów. Na Odrze jest ok. 60 kilometrów zjawisk lodowych - od 50 centymetrowego zalodzenia śryżowego po taflę lodu biegnącą do okolic Widuchowej. Dzięki lodołamaniu zapewniony zostanie swobodny przepływ wody, co umożliwi obniżenie jej poziomu powyżej zatoru i zmniejszenie zagrożenia powodziowego.

270747297 473145947573280 7313316158722407111 n 270355798 473146060906602 1290841676893738727 n
 Występujące zjawiska lodowe w rejonie Odry uzasadniają potrzebę lodołamania. Fot. Wody Polskie

Akcję lodołamania na Odrze, Odrze Granicznej oraz Regalicy zaaingurował briefing prasowy z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy. Zgodnie z planem pięć jednostek ma w czwartek 30 grudnia i w piątek kruszyć lód, by uniknąć powodzi zatorowych i obniżyć poziom wody szczególnie na odcinkach przy granicy polsko-niemieckiej. W akcji lodołamania biorą udział także zupełnie nowe jednostki Ocelot i Tarpan dla których jest to pierwsza akcja operacyjna.

– Nowe jednostki mają okazję sprawdzić się w akcji. Dzisiaj mamy pięć lodołamaczy polskich i dwa niemieckie, jest odwilż, lód, a prognozy meteorologiczne zwiastują, że poziom wody może wzrosnąć. Musimy trochę na Odrze posprzątać – powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich. – Warto przy tej okazji wspomnieć, że po raz pierwszy od 16 lat w grudniu wystąpiły tak duże mrozy, które doprowadzily do uworzenia się lodu na Odrze. To pokazuje, jak ważna jest gotowość lodołamaczy – wyjaśnił Prezes Wód Polskich.

– Nie ma obecnie zagrożenia powodziowego, nasze działanie to przede wszystkim prewencja. Przy szybko rosnących temperaturach może dochodzić do wychodzenia wody ze swojego koryta, co w niektórych miejscach regionu byłoby bardzo problematyczne. Lodołamanie zapobiegnie wzrostowi poziomu wody, pokazujemy, że jesteśmy gotowi do działania w każdej sytuacji – podkreślił Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

Resized 20211230 075313 30 12 wody2
Briefing prasowy rozpoczynający akcję lodołamania na Odrze, Odrze Granicznej i Regalicy. 30.12.2021. Fot. Wody Polskie

Dolna Wisła

Na Wiśle, zgodnie z wcześniejszym planem, rejs patrolowy przeprowadziły Orkan i Sokół. Załogi lodołamaczy prowadziły monitoring pomiędzy Stopniem Wodnym Włocławek a Dobrzyniem.

Akcję lodołamania na rzece prowadzi się zawsze podczas odwilży, a nie podczas mrozów, żeby nie było ryzyka powtórnego zamarzania połamanego lodu.

Orkan i Sokół grudzień 2021

Lodołamacze Organ i Sokół podczas rejsu patrolowego na Wiśle, 30.12.2021. Fot. Wody Polskie

 


 

Aktualizacja z 29 grudnia 2021

 

Aktualnie nie występuje zagrożenie powodziami zatorowymi. Ze względu na odwilż i korzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne dziś odbył się rejs patrolowy dwóch lodołamaczy na Dolnej Wiśle, kolejne dwie jednostki wyruszą jutro z portu we Włocławku. Planowany jest rejs patrolowy, w trakcie którego wycięta zostanie rynna umożliwiająca swobodne odpływanie lodu w trakcie nadchodzącej odwilży. Dziś odbyła się kolejna odprawa z udziałem Prezesa Wód Polskich i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, pracowników Centrów Operacyjnych, poświęcona sytuacji na rzekach i zbiornikach wodnych. Poniżej przedstawiamy aktualne informacje:

Rejon Dolnej Odry

Jutro o godz. 8.00 rozpocznie się akcja lodołamania na Dolnej Odrze. Według prognoz w najbliższych godzinach temperatura będzie dodatnia, co spowoduje pochód lodu na Odrze, Regalicy i Odrze Granicznej. Na piątek i sobotę zapowiadana jest temperatura na poziomie powyżej 10 °C. Dotychczasowe mrozy doprowadziły do powstania ponad 30 km pokrywy lodowej od okolic Gryfina w górę Odry. Powyżej od okolic Zatoni Dolnej do Osinowa Dolnego, tj. na odcinku ok 20 km śryż na poziomie 40-90%. Od Szczecina do Kostrzyna nad Odrą występują niskie lub średnie stany wody.

Sytuacja nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców regionu, ale Wody Polskie zdecydowały o prewencyjnym wypłynięciu lodołamaczy. Pierwsze wypłynięcie jednostek na Odrę w tym sezonie będzie mieć miejsce w najbliższy czwartek, 30 grudnia. Akcja lodołamania powinna potrwać maksymalnie trzy dni. Operacja pomoże w sprawniejszym spływie lodu. W akcji lodołamania weźmie udział 5 jednostek, w tym dwa nowe lodołamacze – Ocelot i Tarpan.

Dolna Wisła

Ze względu na korzystne warunki hydrologiczno-meteorologiczne zespół lodołamaczy wyruszył na rejs patrolowy na Dolnej Wiśle. Dzisiaj rano, 29 grudnia 2021 r., nowoczesne lodołamacze, czołowy Puma i liniowy Manat, wypłynęły z przystani przy śluzie Przegalina w Gdańskim Węźle Wodnym. Jednostki płyną do ujścia Wisły, następnie zawrócą w górę rzeki do Tczewa i na końcu powrócą do Przegaliny.

Patrolowanie nie jest akcją lodołamania, tylko służy ocenie sytuacji w korycie rzeki oraz sprawdzeniu w ruchu lodołamaczy. Tor wodny Wisły często ulega zmianie, dlatego jest sprawdzany na wypadek ewentualnej akcji lodołamania. Ponadto przewidziane są próby manewrowe jednostek i testy systemów nawigacyjnych oraz łączności. Sytuacja na Dolnej Wiśle jest szczególnie istotna z uwagi na konieczność sprawnego i skutecznego odprowadzania kry ze Zbiornika Wodnego Włocławek.

Obecna sytuacja hydrologiczna na Dolnej Wiśle nie stwarza podstaw do pogotowia lodowego ani akcji lodołamania. Od ujścia Wisły do Tczewa występuje śryż na poziomie 30%. Powyżej śryż i lód brzegowy na poziomie 30 i 10%. Od ujścia Wisły do Tczewa występują stany średnie wody. Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Zbiornik Włocławski

Aktualnie na Zbiorniku Wodnym Włocławek występuje pokrywa lodowa o grubości do 9 cm, rozciągając się na ok. 50 km w górę Wisły od Stopnia Wodnego Włocławek. Na Wiśle powyżej obserwuje się dopływ śryżu, który w zależności od lokalizacji zajmuje do 80% koryta, w miejscu dobijania śryżu do istniejącej pokrywy lodowej. Lokalnie tworzy się lód brzegowy. Stan na wodowskazie Brama Płock – 108 cm (alarmowy – 237 cm). Stan na wodowskazie Kępa Polska – 377 cm (stan alarmowy 500 cm). Stany Wisły między Wyszogrodem, a Włocławkiem – niskie lub średnie. Stan wody na wysokości Kępy Polskiej podniósł się, co jest zjawiskiem naturalnym wywołanym piętrzeniem lodowym. Sytuacja jest ustabilizowana. Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Jutro, 30 grudnia 2021 r., dwa lodołamacze z portu we Włocławku ruszą na rejs patrolowy.

IMG 1614

Odprawa z udziałem Prezesa Wód Polskich i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, pracowników Centrów Operacyjnych. 29.12.21. Fot. Wody Polskie

 

Akcję lodołamania na rzece prowadzi się zawsze podczas odwilży, nie podczas mrozów.

Szczegółowe warunki prowadzenia akcji lodołamania określają instrukcje lodołamania – opracowane dla konkretnych odcinków rzek gdzie możliwe jest jej prowadzenie. Lodołamanie na rzekach i zbiornikach wodnych prowadzi się podczas sprzyjających warunków hydrologiczno-metorologicznych, ze względu na to, że w udrożnionej rynnie lód może swobodnie spłynąć w dół rzeki, nie stwarzając przy tym zagrożenia zbicia się i stworzenia zatoru lodowego, co mogłoby mieć miejsce przy ujemnych temperaturach. Lodołamanie prowadzi się w górę rzeki, tak aby połamany lód mógł swobodnie spłynąć w dół, w kierunku docelowego odbiornika, tj. na Dolnej Wiśle oraz Zbiorniku Włocławskim w przypadku Wisły, oraz Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego w wypadku Odry.

Pracownicy Centrów Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej oraz Pracownicy terenowi Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczno-meteorologiczną.


Ze względu na utrzymujące się ujemne temperatury, pokrywa lodowa na Zbiorniku Wodnym Włocławek uległa rozbudowie i aktualnie rozciąga się na 72 km w górę Wisły od Stopnia Wodnego Włocławek. Na całym administrowanym odcinku Wisły występuje śryż, a lokalnie także lód brzegowy. Wczoraj pokrywa lodowa zwiększyła się, dlatego też ubiegłej nocy zaobserwowano wzrost stanu wody na stacji wodowskazowej Kępa Polska. Stan wody wzrósł o ok. 1.2 m, aktualnie ustabilizował się na poziomie ok. 370 cm, co odpowiada granicy między wodą średnią a wysoką. Taki stan wody (ok. 80 cm poniżej stanu ostrzegawczego) nie stwarza zagrożenia powodziowego.

Lodołamacze pozostają w gotowości, obecnie panujące warunki hydrologiczne, meteorologiczne i glacjalne nie wskazują na konieczność podjęcia akcji lodołamania. Jej prowadzenie uzależnione jest od wielu czynników, codziennie analizowanych przez pracowników Wód Polskich (stan zlodzenia, temperatury, wiatru, stanów i przepływów w rzece oraz prognozowanych warunków hydrologicznych i meteorologicznych). Rozpoczęcie lodołamania w niewłaściwym momencie obarczone jest ryzykiem pogorszenia warunków przepływu wody w rzece. Planowany jest krótki rejs patrolowy dwóch lodołamaczy na ZW Włocławek.

Aktualnie zjawiska lodowe na administrowanych ciekach nie stwarzają zagrożenia powodziowego, nie występują niebezpieczne podbitki śryżowe czy zatory. Aktualnie prognozy pogody na najbliższe dni są korzystne. Niezmiennie, jak każdej zimy, będzie prowadzony codzienny monitoring zjawisk lodowych, aby móc podejmować właściwe działania w ramach zimowej ochrony przeciwpowodziowej.


Resized 20211229 091852 Resized 20211229 092040
Lodołamacze gdańskie na patrolu. Fot. Wody Polskie

 

Dyrektor RZGW w Gdańsku podjął decyzję o rozpoczęciu patrolowania Dolnej Wisły przez zespół lodołamaczy. Dzisiaj rano nowoczesne lodołamacze, czołowy Puma i liniowy Manat, wyruszyły z przystani w gdańskim Węźle Wodnym Przegalina. Jednostki płyną do ujścia Wisły, następnie zawracają w górę rzeki do Tczewa i na końcu powracają do Przegaliny. Patrolowanie nie jest akcją lodołamania, tylko służy ocenie sytuacji w korycie rzeki oraz sprawdzeniu w ruchu lodołamaczy. Tor wodny Wisły często ulega zmianie, dlatego jest sprawdzany na wypadek ewentualnej akcji lodołamania. Ponadto przewidziane są próby manewrowe jednostek i testy systemów nawigacyjnych oraz łączności. Sytuacja na Dolnej Wiśle jest szczególnie istotna z uwagi na konieczność sprawnego i skutecznego odprowadzania kry ze Zbiornika Wodnego Włocławek.

Resized 20211229 094338 Resized 20211229 091936 Resized 20211229 094350
Lodołamacze gdańskie na patrolu. Fot. Wody Polskie

 


Aktualizacja z 27 grudnia 2021

 

W związku z pojawieniem się zjawisk lodowych na rzekach i zbiornikach wodnych, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwołał naradę z udziałem Zastępcy ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz dyrektorami RZGW w Szczecinie, RZGW w Gdańsku i RZGW w Warszawie. Podczas spotkania omówiona została obecna sytuacja hydrologiczna, w tym potencjalne zagrożenia. Lodołamacze Wód Polskich pozostają w pogotowiu. Ze względu na spodziewaną odwilż, przewidziane są rejsy patrolowe lodołamaczy oraz lokalnie prowadzona akcja lodołamania na Odrze. Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pełnią dyżury i monitorują sytuację.

IMG 1527a

Prezes PGW WP Przemyslaw Daca oraz Dyrektor Departamentu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Grzegorz Szymoniuk podczs narady Wód Polskich dotyczącej bieżącej sytuacji hydrologicznej. Fot. Wody Polskie
 

Sytuacja hydrologiczna w dn. 27.12.2021 r.

 

RZGW w Szczecinie
Stany wód w dorzeczu Odry układają się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Baryczy. O godz. 9:30 stan ostrzegawczy był przekroczony na Budkowiczance w Krzywej Górze. W zachodnich rejonach kraju od jutra spodziewane jest ocieplenie. W czwartek planowane jest prowadzenie akcji lodołamania w okolicy Jez. Dąbie.

2021 12 27 Ognica km 697 rz Odry

Odra na wysokości Ognicy. 27.12.2021. Fot. UŻŚ w Szczecinie. 

RZGW w Gdańsku

Stany wód na w Regione Wodnym Dolnej Wisły układają się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Poziom wody na stacjach morskich układa się głównie w strefie wody średniej.  Planowane są rejsy patrolowe lodołamaczy. Sytuacja na Dolnej Wiśle jest szczególnie istotna z uwagi na możliwość sprawnego i skutecznego przeprowadzenia akcji lodołamania na Zbiorniku Wodnym Włocławek, dlatego jednostki Wód Polskich będą również monitorowały ten odcinek rzeki.  


RZGW w Warszawie

Stan wód w Regionie Wodnym Środkowej Wisły układają się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Na Zbiorniku Włocławskim utworzyła się  pokrywa lodowa, która sięga Kępy Ośnickiej. Powyżej, do rejonu Wykowo-Troszyn na rzece występuje śryż – 90% i lód brzegowy – 10%. Powyżej aż do ujścia Narwi utrzymuje się śryż – 60%. Pracownicy Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziwej stale monitorują warunki hydrologiczne i meteorologiczne.

image0000000011 IMG 20211227 WA0005
Po lewej: Wisła na wysokości Popłacina. Po prawej: Śryż na Wiśle, 26.12.2021. Fot. Wody Polskie

RZGW w Lublinie
Na Bugu utworzyła się pokrywa lodowa. Z uwagi na prognozowane w tym rejonie w najbliższych dobach utrzymywanie się ujemnej temperatury powietrza, sytuacja na rzece jest stale monitorowana przez pracowników Wód Polskich.