Wody Polskie wyremontowały zaporę boczną Jeziora Zegrzyńskiego, co zwiększyło ochronę przeciwpowodziową na odcinku Arciechów-Kuligów.

W spotkaniu związanym z zakończeniem zadania „Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Arciechów-Kuligów” udział wzięli: Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich, Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, Poseł na Sejm RP - Piotr Uściński, Dyrektor RZGW w Warszawie – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska; Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem – Longin Jankowski.

 – Według map ryzyka i map zagrożenia powodziowego, które zostały przyjęte jesienią zeszłego roku, niestety w sytuacji ekstremalnej, czyli tzw. powodzi stulecia, mogłoby dojść do zalania okolicznych miejscowości. Z map wynikało ewidentnie, że musimy poprawić ten odcinek zapory czołowej. Podnieśliśmy ją, zrobiliśmy na 7 km zasłonę przeflitracyjną i szereg innych prac. Dzięki czemu sytuacja się tutaj zdecydowanie polepszy – powiedział Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

„Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Arciechów-Kuligów” prowadzony był na długości 9,08 km obiektu hydrotechnicznego. Celem tych prac jest znaczne poprawienie bezpieczeństwa powodziowego okolicznych mieszkańców i ich mienia poprzez podwyższenie i doszczelnienie zapory oraz odtworzenie odcinka zamykającego. Zakres prac obejmował: wykonanie doszczelnienia korpusu i podłoża zapory bocznej z poziomu istniejącej korony zapory o długości 2.200 m i głębokości 7 m, podwyższenie korony zapory na odcinku ok. 7 km, odtworzenie nasypu zapory bocznej na odcinku ok. 50 m stanowiącej zamykający odcinek zapory od strony Kuligowa (z rzędną korony 82,30 m n.p.m.), przebudowę wjazdów i zjazdów z zapory, remont rowu przywałowego, remont nawierzchni na zaporze. Prace trwały od lipca 2020 r. i zakończyły się 14 grudnia 2020 r. Koszt zadania: 4.488.699,38 PLN.

Zapora boczna Jeziora Zegrzyńskiego ma łączną długość około 59 km. Chroni wschodnią i południową część zlewni bezpośredniej, w której występują tereny położone w depresji. Obiekt zapewnia bezpieczeństwo miejscowościom: Nieporęt, Białobrzegi, Rynia i Arciechów. Zapory boczne utrzymują również zbiornik w ujściu Bugu. Na wstępnym etapie projektowania Jeziora Zegrzyńskiego rozważano eliminację części zapór bocznych, dzięki czemu zwiększyłaby się powierzchnia akwenu. Plany spotkały się jednak ze sprzeciwem miejscowej ludności, która przy takim rozwiązaniu musiałby się przeprowadzić. Ostatecznie pozostawiono zapory boczne wraz z towarzyszącymi im rowami drenażowymi z przepompowniami.

Arcniechów

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca w czasie przemówienia dotyczącego zakończenia modernizacji zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego, 21.05.2021 r. Fot. Wody Polskie

DSC03111