Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarły porozumienie z PKP PLK, związane z prowadzeniem prac budowlanych przy zwiększeniu prześwitu mostu kolejowego nad rzeką Regalicą w 733,7 km. Wartość prac, które będziemy prowadzić w imieniu PKP PLK jest szacowana obecnie na 301 mln złotych, a środki pochodzić będą z pożyczki Banku Światowego, instrumentu CEF oraz budżetu państwa. To jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez Wody Polskie. Podpisanie umowy jest kolejnym krokiem w realizacji tego zadania.

Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności (online) Wiceministra Marka Gróbarczyka z Ministerstwa Infrastruktury, Wiceministra Andrzeja Bittela z Ministerstwa Infrastruktury, Krzysztofa Wosia – Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz Zbigniewa Boguckiego – Wojewody Zachodniopomorskiego. Ze strony Wód Polskich umowę podpisał Marek Duklanowski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, PKP PLK reprezentował Prezes Zarządu Ireneusz Merchel.

Spotkanie otworzył Wiceminister Marek Gróbarczyk, który powiedział:

 – Zawarte dziś porozumienie otwiera możliwość przystąpienia do postępowania przetargowego, którego realizacja pomoże nam otworzyć pierwszą w Polsce drogę wodną w ramach korytarza: Morze Bałtyckie - Morze Północne. Dzięki przebudowie mostu nad Regalicą zostanie otwarta droga wodna dla Szczecina i Świnoujścia. Oznacza to szeroki dostęp i nowy sposób transportu, rozwój żeglugi śródlądowej. Podniesienie klasy żeglowności do 5a wg. nowej nomenklatury, pozwala nie tylko na realizowanie transportu. Da to również możliwość skorzystania – już w pełni – ze środków europejskich w ramach TNT (Traseuropejska Sieć Transportowa), do których nie byliśmy dopuszczeni ze względu na to, że Polska nie posiadała dróg tej kategorii, przynajmniej nie w takim obszarze. Dla nas jest najistotniejsze, aby do roku 2023 zakończyć tę inwestycję – czyli przebudować most, który obecnie stanowi miejsce limitujące.

Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą powiedział:

 – Porozumienie to jest pewnym symbolem, który potwierdza, że infrastruktura potrafi łączyć – zarówno służby kolejowe, jak i służby Wód Polskich. Jednak mosty wbrew pozorom stanowią pewne przeszkody nawigacyjne, z którymi musimy sobie radzić. Dzisiejsze porozumienie jest o tyle ważne, że - tak jak powiedział Pan Minister Marek Gróbarczyk - ten most blokuje nam dostęp do portów Ujścia Odry. Podniesienie mostu do rzędnej 6,20 spowoduje, że udrożni się odcinek, bardzo ważny, drogi wodnej dla transportu zaplecza portów Szczecina i Świnoujścia. Podniesienie mostu daje też możliwość bezpiecznego prowadzenia akcji lodołamania, ponieważ Regalicą, w kierunku Jeziora Dąbie spływa cała kra lodowa, która jest łamana w trakcie akcji lodołamania zarówno na Odrze Ujściowej, jak i na Warcie i na Noteci. Most jest więc bardzo ważnym, wręcz kluczowym elementem infrastruktury. Poprawiając jego parametry usprawniamy zarówno żeglugę jak i podnosimy bezpieczeństwo powodziowe.

Porozumienie

Moment podpisania porozumienia, od lewej: Prezes Zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel i Marek Duklanowski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fot. Wody Polskie

Budowa nowego mostu kolejowego w 733,7 km rzeki Regalicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) ‒ finansowanego przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Realizatorem zadania będzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie.  W ostatnich miesiącach decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego wydano decyzję lokalizacyjną dla inwestycji. To otworzyło drzwi do kolejnych działań po stronie Wód Polskich i PKP PLK -  efektem jest podpisanie umowy 22 grudnia 2020 r.

Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym. Prace zapewnią większy prześwit mostu, zostanie on wyniesiony na wysokość ok. 6,2 metra ponad poziom tzw. Wielkiej Wody Żeglownej. Ma to istotne znaczenie dla działań zmierzających do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej w Szczecinie i skutecznego prowadzenia polsko-niemieckiej akcji lodołamania. Realizacja zadania pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przy jednoczesnym usprawnieniu żeglugi. To nowoczesna inwestycja, o komplementarnym charakterze.

Zadanie obejmuje budowę trójprzęsłowego obiektu kratownicowego pod nowym układem kolejowym (odsuniętym w planie od istniejącego) oraz częściową rozbiórkę obiektu istniejącego. Przeznaczenie nowego obiektu nie zmieni się. Most stanowić będzie przeprawę linii kolejowej przez rzekę Regalicę. Działania inwestycyjne w ramach zadania obejmą prace od km 348,320 linii 273 oraz na linii 428, w tym:

a) budowę filarów oraz przyczółków pod obiekt dwutorowy,

b) budowę przęseł mostu dla jednego toru nad rzeką Regalicą, 

c) budowę i wyposażenie obiektu nastawni.

Prace w części przypisanej PKP PLK S.A., związane z infrastrukturą stacyjną obejmą roboty do km 348,320 linii 273 w zakresie przebudowy układu torowego stacji Szczecin-Podjuchy, w tym: 

a) budowę przęseł mostu pod drugi tor linii 273, 

b) budowę drugiego toru od mostu nad rzeką Regalicą do stacji Szczecin Port Centralny, 

c) roboty w torze nr 30 na całej długości w rejonie opracowania

Most nad Regalicą

Most nad Regalicą, stan obecny. Fot. Wody Polskie

Wizualizacja mostu

Wizualizacja mostu nad Regalicą po planowanej przebudowie.