Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji obwałowań wiślanych w gminie Stężyca w powiecie ryckim.  Prezes Wód Polskich Przemysław Daca powiedział podczas spotkania z dziennikarzami na miejscu inwestycji, że prace zostaną zakończone jeszcze w tym roku. „Wody Polskie stoją na straży bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i każda tego typu inwestycja jest ważna” – powiedział Przemysław Daca. W konferencji uczestniczyli też Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

Przygotowanie placu budowy w Stężycy rozpoczęto w ubiegłym roku, a w tym roku zostanie zmodernizowane ok 1,2 km obwałowań. W lipcu Wody Polskie rozstrzygnęły przetarg na wykonanie tych prac za kwotę 5,3 mln zł. Obiekt zostanie wykonany w technologii bliźniaczej do modernizacji wykonanej w poprzednich latach. Docelowo planowana jest rozbudowa wału na długości 5,5 km polegająca na wzmocnieniu konstrukcji istniejącego korpusu wału, przebudowie i dostosowaniu jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, uszczelnieniu nasypu ziemnego i podłoża gruntowego. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców, ich mienia oraz przyrody.

Bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców terenów nadwiślańskich na obszarze woj. Lubelskiego jest sukcesywnie podnoszone. Zmodernizowane obwałowanie rozciąga się niemal w linii prostej od mostu w Dęblinie (MDK) do Stężycy, gdzie prace będą kontynuowane. Na obszarze woj. Lubelskiego wszystkie obwałowania przeciwpowodziowe są w dobrym stanie technicznym. Rozpoczynające się prace zostaną w całości sfinansowane ze środków krajowych, przez PGW Wody Polskie.

 

Zespół Komunikacji Społecznej
Wody Polskie, RZGW w Lublinie