Zabezpieczenie osuwisk w pobliżu Jeziora Mucharskiego i monitorowanie ryb w tym akwenie były tematem wtorkowego spotkania Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy z dziennikarzami w Świnnej Porębie.

Osuwiska w Świnnej Porębie i Ostałowej zagrażają stabilności gruntów na brzegach jeziora Mucharskiego. Konieczność ich zabezpieczania wskazał m.in. Państwowy Instytut Geologiczny. Prezes Przemysław Daca podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom okolic jeziora Mucharskiego to jedno z najważniejszych zadań dla krakowskiego oddziału Wód Polskich. Wykonanie zabezpieczeń ustabilizuje grunty na stokach i pozwoli na ochronę dróg, mostów i zabudowań zlokalizowanych wokół jeziora Mucharskiego. Stabilizacja osuwisk wpłynie też na zachowanie pojemności zbiornika, chroniącego okoliczne miejscowości i Kraków przed powodzią. Na wykonanie tej inwestycji Wody Polskie przeznaczyły 24 mln złotych.

Roboty na osuwiskach wymagają  czasowego obniżenia poziomu wody w jeziorze do rzędnej 295,00 m n.p.m. Poziom ten osiągnięto 30 czerwca 2019 r. Prace budowlane potrwają 9 miesięcy. Po ich zakończeniu zbiornik zostanie ponownie napełniony do poziomu piętrzenia 305,50 m n.p.m. Ponowne napełnianie zbiornika zaplanowano na I kwartał 2020 r. Czas trwania tego procesu będzie zależał m.in. od warunków atmosferycznych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w Wodach Polskich Małgorzata Sikora przypomniała, że zasoby ryb w jeziorze Mucharskim są na bieżąco monitorowane przez pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę rybacką, a jeśli wymaga tego sytuacja, wykonywane są przerzuty ryb z wyrobisk pożwirowych do koryta Skawy.

15 lipca pracownicy gospodarstwa rybackiego w Świnnej Porębie po raz kolejny dokonali wizji lokalnej w terenie. Sprawdzili ponad 200 ha obszaru i nie znaleźli tam śniętych ryb, o których informowały niektóre media. 17 lipca przeprowadzono kolejną wizję na tym terenie. Znaleziono 4 śnięte ryby. 23 lipca dokonano odłowów przerzutowych ryb ze zbiorników znajdujących się w odsłoniętej części zbiornika Świnna Poręba. Odłowione ryby przerzucono do części zbiornika, w której jest woda. W odłowach uczestniczyli pracownicy gospodarstw rybackich w Brzączowicach i w Świnnej Porębie.

Wczoraj 29 lipca podczas wizji w terenie, pracownicy Wód Polskich zauważyli, że z niewielkiego zagłębienia w pobliżu terenu robót zabezpieczających osuwisko w Ostałowej Dąbrowskiej, z podłużnej niecki została spuszczona woda poprzez przekopanie rowu odprowadzającego i rozkopanie niewielkiego wału ziemnego. Spowodowało to masowe śniecie ryb. Pracownicy Wód Polskich oszacowali, że było tam około 300 śniętych, w tym gatunków chronionych, m.in. Różanki. Cześć żywych ryb została przerzucona do zbiornika Świnna Poręba. To nielegalne działanie zostało natychmiast zgłoszone przez Wody Polskie na Policjęa, która wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Powiadomione zostały również służby odpowiedzialne za strategiczne bezpieczeństwo zbiornika i prokuratura.

Podczas konferencji Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, w obecności wójtów okolicznych gmin, zapowiedział, że w najbliższym czasie dojedzie do finalizacji udostępnienia samorządom gruntów w okolicy jeziora Mucharskiego. Gmin Mucharz i Stryszów rozbudują na tych gruntach turystyczną infrastrukturę, m.in. plaże.

Prezes podziękował też uczestnikom zorganizowanej przez Wody Polskie i lokalne samorządy akcji sprzątania jeziora. Wolontariusze uprzątnęli prawie 20 km brzegów zbiornika.

 

Wydział Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie, RZGW w Krakowie

 

Świnna Poręba konferencja 30.07.2019

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas spotkania z dziennikarzami 30 lipca 2019 r. w Świnnej Porębie

Świnna Poręba konferencja 30.07.2019 3

Nielegalny rów odprowadzający i przerwany wał ziemny w pobliżu jeziora Mucharskiego.

Świnna Poręba konferencja 30.07.2019 2

Samochód z zebranymi przez wolontariuszy odpadami podczas akcji sprzątania jeziora Mucharskiego

Świnna Poręba konferencja 30.07.2019 4

Akcja sprzątania jeziora Mucharskiego zorganizowana przez Wody Polskie i lokalne samorządy