W dniach 14-16 maja w siedzibie PGW WP KZGW odbyło się spotkanie grupy HELCOM RedCore Drafting Group oraz HELCOM PLC-7 Implementation Group.  Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, znana również jako Komisja Helsińska lub HELCOM jest międzynarodową organizacją powołaną w ramach Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.

Projekt PLC-7 ma na celu dostarczenie miarodajnych informacji na temat źródeł oraz ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego. PLC-7 IG to jedna z grup roboczych w ramach Komisji, w skład której wchodzą eksperci z krajów nadbałtyckich w tym Polski. Głównym celem spotkania było podsumowanie zebranych dotychczas informacji oraz ustalenie zakresu danych, które opublikowane zostaną w kolejnym wydaniu publikacji pn.: Baltic Sea Pollution Load Compilation.