Bałtyk to nasza wspólna sprawa. Żeby go chronić jak najlepiej, należy postawić na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Najlepiej zacząć ją od najmłodszych lat. Dlatego też wydaliśmy specjalną książeczkę edukacyjną, która przybliży problemy naszego morza najmłodszym czytelnikom oraz Dobre Praktyki skierowane do studentów kierunków morskich!

Aż 99,7 % Polski leży w zlewisku Morza Bałtyckiego i wpływają do niego dwie największe rzeki - Wisła i Odra. Na stan naszego morza w decydującym stopniu wpływa aktywność gospodarcza i komunalna na lądzie. Niemal połowa odpadów zalegających w Bałtyku pochodzi z gospodarstw domowych. Dlatego poprawa czystości Bałtyku zależy od tego, co zrobimy na lądzie: w każdym domu, przedsiębiorstwie, instytucji i gospodarstwie rolnym. Przyszłość mieszkańców basenu Morza Bałtyckiego wiąże się nierozerwalnie z przyszłością samego morza, dlatego naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń jest podejmowanie systematycznych, dobrze zaplanowanych i skutecznych działań, które doprowadzą do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu Morza Bałtyckiego.


Materiały do pobrania: TUTAJ.

290515117 392260942889168 4247191814221347794 n


 

Książeczka edukacyjna

Dzięki naszej publikacji, dzieci dowiedzą się więcej o 11 cechach charakteryzujących Morze Bałtyckie. Nasze ponad 30-stronicowe wydanie przedstawia te zawiłe zagadnienia poprzez proste teksty, ilustrowane przedstawicielami gatunków żyjących w Bałtyku, ale też różnymi ciekawostkami, jak też mini testami sprawdzającymi wiedzę z poszczególnych rozdziałów. Wiemy, że najlepiej uczyć się przez zabawę, dlatego w skład książeczki wchodzą również kolorowanka, wykreślanka i wiele innych!

 

Dobre Praktyki

Każdy z nas może angażować się w ochronę naszego morza, jednak to studenci kierunków uniwersytetów i akademii morskich będą mieli największy wpływ na przyszłość tego akwenu. Dlatego też powstał zbiór dobrych praktyk, który jest kompendium wiedzy, przedstawiającym przyczynę problemów Bałtyku z jednej strony, a z drugiej – oferującym  rozwiązania tych problemów.

 

Bałtyk dla przyszłych pokoleń

Rola Bałtyku dla Polski jest nieoceniona: turystyka, rybołówstwo, transport morski – to tylko niektóre z sektorów zależnych od naszego morza. Dlatego tak ważna jest edukacja młodszych pokoleń, ponieważ to oni będą musieli zadbać o nie w przyszłości, rozwijać te sektory w sposób zrównoważony, uwzględniający także potrzeby i cele środowiskowe. Tylko łącząc nasze siły w ochronie Morza Bałtyckiego, zdołamy je ochronić – dzisiaj i jutro.

Krajowy program ochrony wód morskich (KPOWM) stanowi podstawowy dokument planistyczny w gospodarce wodnej regulujący kwestie związane z ochroną polskiej strefy morskiej, którego celem jest dążenie do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód Bałtyku. Obecnie opracowana pierwsza aktualizacja tego programu (aPOWM) jest podsumowaniem 6-letniego procesu analiz stanu wód morskich, weryfikacji celów środowiskowych oraz wdrażania zaplanowanych do 2021 roku działań.

Analizy przeprowadzono dla podstawowych jednostek planistycznych w ramach programu – podakwenów, dla których zdefiniowano 11 cech: bioróżnorodność, gatunki obce, komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków, Łańcuch troficzny, eutrofizacja, integralność dna morskiego, warunki hydrograficzne, substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania, substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia, odpady w środowisku morskim, hałas podwodny i inne źródła energii. Dla każdej z cech na wcześniejszym etapie zdefiniowano cele środowiskowe, zweryfikowano efekty wdrażanych dotychczas działań i przypisano nowe środki potrzebne do zapewnienia osiągniecia celów środowiskowych.

Więcej na stronie projektowej www.chronmorze.eu