Duże rzeki takie jak Wisła mogą stwarzać ryzyko powodziowe zarówno w sezonie wiosenno-letnim, jak i zimowym. Przyczyną są wezbrania spowodowane przez nawalne deszcze oraz gwałtowne roztopy, jak i zatory wywołane przez zjawiska lodowe - czego dowód mieliśmy na początku 2021 roku, gdy konieczna była akcja lodołamania zapobiegająca zimowej powodzi. Dlatego Wody Polskie kontynuują prace nad zwiększeniem ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Środkowej Wisły, w tym Płocka oraz gmin położonych nad Zbiornikiem Wodnym Włocławek.

- Rząd dokłada wszelkich starań, by zwiększyć bezpieczeństwo obywateli. Dlatego właśnie teraz realizowane są inwestycje przeciwpowodziowe, które mają ochronić mieszkańców, kiedy pojawi się zagrożenie - powiedział Grzegorz Witkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury podczas konferencji w dn. 31 maja 2021 roku poświęconej szczegółom planowanych inwestycji.

- Na inwestycje przeciwpowodziowe na Środkowej Wiśle jest przeznaczone 18 mln zł, z czego 5 mln zł pochodzi z rezerwy przeciwpowodziowej budżetu MSWiA, pozostałe to środki Wód Polskich – powiedział obecny podczas konferencji Wiceminister Maciej Wąsik z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Już w sierpniu rozpoczną się prace pogłębiarskie na wysokości Bramy Przeciwpowodziowej w Płocku, to jedno z 7 zadań, jakie będą realizowane na Środkowej Wiśle, dla zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego – wyjaśnił Przemysław Daca Prezes Wód Polskich.

Foto Płock 20210531 101926
Grzegorz Witowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Przemysław Daca Prezes PGW Wody Polskie podczas konferencji prasowej poświęconej inwestycjom przeciwpowodziowym. Fot. Wody Polskie

Mając na uwadze zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców nadwiślańskich miejscowości położonych nad Zbiornikiem Wodnym Włocławek, w tym Płocka, Wody Polskie planują podjęcie prac pogłębiarskich i zabezpieczających. Realizacja może ruszyć w sierpniu, kiedy zakończy się okres lęgowy ptaków. Kolejne zadania są zaplanowane jesienią również z uwagi na okresy ochronne dla zwierząt.

Na obszarze Zbiornika Wodnego Włocławek zaplanowane są prace pogłębiarskie. Od drugiej połowy sierpnia br. wydobycie urobku realizowane będzie w dwóch lokalizacjach na Wiśle: Maszewo i brama przeciwpowodziowa w Płocku.  Koszt prac w tych dwóch miejscach wynosi przeszło 1 mln zł.

Od listopada br., a nawet wcześniej, sukcesywnie będzie pogłębiana Wisła w 7 lokalizacjach:  Rakowo/Drwały,  Wychódźc, Kępa Polska, Dobrzyków, Gmury, Radziwie/Płock, Rokicie

Prace w poszczególnych punktach będą rozpoczynane po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń. Koszt pogłębiania w tych siedmiu lokalizacjach to blisko 18 mln zł.

Planowane jest wykonanie punktowych zabezpieczeń skarpy odwodnej prawostronnego i lewostronnego wału Wisły w 5 gminach Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Gąbin, Iłów. Dodatkowo odcinki wałów będą sukcesywnie zabezpieczane siatką stalową, w pierwszej kolejności te odcinki, gdzie podczas fali powodziowej czy wezbrań powodziowych obserwuje się wzmożoną działalność bobrów, które uszkadzają wały.

W 2021 roku zrealizowano już zadanie: „Interwencyjne wykonanie prac zabezpieczających prawy wał rzeki Wisły Doliny Kępa Polska – Czerwonka” Prace rozpoczęły się 2 lutego br. i zakończyły 2 kwietnia br. Odbudowano 150 mb podstawy skarpy odwodnej wału przeciwpowodziowego.

Zakończono również „Modernizację pompowni Arciechów gm. Iłów” za kwotę 11 mln zł.  Podstawowym celem projektu było efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym głównie powodziom - i minimalizowanie ich skutków. Działania wpłyną na wzrost bezpieczeństwa powodziowego około 7,5 tys. osób.

W razach zwiększenia zabezpieczenia planowana jest również makroniwelacja czaszy Zbiornika Wodnego Włocławek. Obecnie trwają prace nad stworzeniem koncepcji zadania, które zakłada wykonanie rynny na potrzeby akcji lodołamania o szerokości 400 m i głębokości od 3 do 3,5 m. Jest to strategiczne przedsięwzięcie, które wymaga uzyskania zgód środowiskowych, opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz zabezpieczenia środków finansowych. Harmonogram prac zakłada realizację przez najbliższe 5 lat.

20210531 105820

Brama przeciwpowodziowa w Płocku – to tu rozpocznie się pierwszy etap inwestycji. Fot. Wody Polskie