Inwestycja ”Wisła Etap 2” to ważne zadanie przeciwpowodziowe, które wzmocniło bezpieczeństwo mieszkańców 20 miejscowości Podkarpacia. Dzięki działaniom Wód Polskich, realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na zamknięcie przed powodzią prawostronnej doliny Wisły w rejonie ujścia Sanu do Wisły na której zlokalizowane są gminy:  Radomyśl nad Sanem, Tarnobrzeg, Gorzyce, oraz Zaleszany.

Inwestycja o wartości całkowitej 73,6 mln zł. obejmowała ok. 16 km rozbudowy obwałowań. Prace w ramach tego zadania rozpoczęto w marcu 2019r i zakończono w grudniu 2020 roku. Dzięki inwestycji zwiększono bezpieczeństwo powodziowe terenu usytuowanego wzdłuż prawostronnej części doliny rzeki Wisły na terenie gmin Gorzyce (powiat tarnobrzeski) i Radomyśl nad Sanem (powiat stalowowolski). Ochroną objęto łącznie 9 750 ha, gdzie zamieszkuje ok. 18 850 mieszkańców, 20 miejscowości. W podziękowaniu za budowę obwałowań przeciwpowodziowych, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, wziął udział z inicjatywy lokalnej społeczności gminy Radomyśl nad Sanem, w odsłonięciu tablicy upamiętniającej budowniczych tej inwestycji. W wydarzeniu wzieli również udział wicemininister Infrastruktury Rafał Weber oraz wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr. Obszar dorzecza górnej Wisły i Odry, w tym Podkarpacie, to tereny szczególnie zagrożone powodziami i wezbraniami. Realizacja zadania "Wisła Etap 2" we współpracy z samorządem to przykład modelowej współpracy Wód Polskich i samorządu terytorialnego dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców. 
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, ze środków budżetu Państwa, Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej na Odrze oraz Wiśle - Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) i Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) są finansowane z wielu źródeł, m.in. funduszy Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i KE. Celem tych inwestycji jest łagodzenie fali powodziowej i zmniejszenie zagrożenia powodziowego. Oszacowano, że tereny znajdujące się w bliskości proponowanych zadań i działań zamieszkane są przez 15,1 mln osób, co stanowi ok. 40% mieszkańców naszego kraju. 

288221538 1734517310274137 8604247455766285561 n 288460026 5431248243601935 781273212107583390 n
Odsłonięcie tablicy . Fot. Wody Polskie 

Wody Polskie realizują również inne inwestycje które mają chronić mieszkańców Podkarpacia i okolic

Zadanie Wisła etap 1, którego uroczysty odbiór odbył się w czerwcu 2018 roku, był pierwszym kontraktem zakończonym w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Zakres obejmował rozbudowę niemal 10 km obwałowań, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 30,12 mln zł. Zadanie poprawiło w sposób znaczący ochronę przeciwpowodziową Tarnobrzega (ok. 7 800 mieszkańców zamieszkujących obszar ok. 4 846 ha).

Kilka miesięcy później, w listopadzie 2018 roku dokonano odbioru drugiego przedsięwzięcia Trześniówka V. W ramach robót o wartości 10,36 mln zł rozbudowano 3,98 km lewego obwałowania trześniówki wraz z budową nowej przepompowni.

Trzecim z zakończonych zadań jest San III. Zakres rzeczowy zadania obejmował ok. 4,5 km rozbudowy lewego obwałowania rzeki San. Zadanie łączy się z zadaniem Wisła etap 2 w miejscowości Wrzawy. Całkowita wartość inwestycji San III to 25 mln zł. Rozpoczęcie robót miało miejsce początkiem 2020 roku, a już w październiku 2020 roku zakończono obiekt budowlany. Realizacja zadania zapewniła zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewostronnej doliny rzeki San (1600 osób zamieszkujących na obszarze 3000 ha).

Czwartym zakończonym w ubiegłym roku zadaniem była Trześniówka VII. Prace budowlane o wartości 20,27 mln zł rozpoczęły się w październiku 2020 roku, a odbiór techniczny miał miejsce w listopadzie 2021 roku. W wyniku realizacji tego projektu polegającego na rozbudowie i zabezpieczeniu przed filtracją prawostronnego wału Trześniówki na długości 7,6 km, ochroną zostało objętych  ok. 4,4 tys. osób z gminy Gorzyce i miasta Tarnobrzega zamieszkujących na  obszarze 3,8 tys. ha.

 

Zadania inwestycyjne JRP7 wersja 2
Zadania inwestycyjne. Fot. Wody Polskie

Zadania w realizacji i planowane do wykonania

Wody Polskie w dalszym ciągu kontynuują proces inwestycyjny w Regionie Górnej-Wschodniej Wisły. Realizowanym obecnie zadaniem, rozpoczętym w połowie 2021 roku jest zadanie Łęg IV obejmujący rozbudowę 10 km obustronnych obwałowań tej rzeki wraz z przebudową  przepompowni Gorzyce. Zakończenie robót jest planowane w 2023 roku. Wartość całkowita inwestycji wynosi ok. 65,5 mln zł. Aktualny stan zaawansowania rzeczowego tego zadania to ponad 50% zakresu rzeczowego. W całości zrealizowano przesłonę przeciwfiltracyjną, a obecnie Wykonawca przystąpił do realizacji modernizacji przepompowni Gorzyce.