Zarybienia są elementem prowadzonej przez Wody Polskie racjonalnej gospodarki rybackiej. Dzięki wpuszczeniu 200 tysięcy sztuk sandacza do zbiorników Tresna i Porąbka, możliwe będzie regulowanie populacji żyjących tam inwazyjnych gatunków ryb i poprawa stanu ekosystemu wodnego i ichtiofauny. Obwody rybackie na Sole są jednymi z ponad 60 obwodów Wód Polskich w całym kraju, funkcjonujących w ramach programu „Nasze Łowiska”.

Zarybienie przeprowadzono w obecności Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Dyrektora Departamentu Rybactwa Dionizego Ziemieckiego i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzaty Sikory.

- Nasz sandacz ma ok. 4,5 cm, jego przeżywalność jest bardzo duża. Był hodowany przez ostatnie pół roku. To ryba królewska, bardzo pożądaną przez wędkarzy. Jest drapieżnikiem, dlatego liczymy, że pozwoli zmniejszyć populację gatunków inwazyjnych w postaci m.in. czebaczka amurskiego, który został tu wpuszczony w poprzednich latach – powiedział Prezes Daca.

282830627 323123806681537 8653953961188608758 n 282305177 882060805945198 462242107969701988 n
Prezes Przemysław Daca i Dyrektor RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora. Fot. Wody Polskie

Czebaczek amurski jest uznawany za najbardziej inwazyjny gatunek ryby w Europie, stanowiąc poważne zagrożenie dla rodzimych gatunków wodnych, konkurując o pokarm, przenosząc pasożyty, zjadając ikrę i młodociane stadia ryb w tym również gatunków cennych przyrodniczo, gospodarczo czy wędkarsko. Usunięcie go z wód obwodów nr Tresna na Sole oraz nr 3 Porąbka na Sole jest problematyczne - ewentualne spuszczenie wody z tych zbiorników i wybranie osobników inwazyjnych nie jest realne ze względu zarówno na kwestie gospodarcze czy przyrodnicze, gdyż wiązałoby się z zatrzymaniem funkcjonowania elektrowni wodnych działających na tym terenie, koniecznością przeniesienia rodzimej ichtiofauny do innych akwenów, czy dalszą poważną degradacją środowiska. 

284006240 2194603667373735 1510574061553768454 n 287306954 5751995981481400 3397944627559242319 n
Akcja zarybiania na Porąbce. Fot. Wody Polskie 

Wody Polskie dbając o stan środowiska i ichtiofauny już dziś przeprowadzają zarybienia wprowadzając szczególnie cenny gatunek dla tych wód, czyli sandacza, który jako drapieżnik potencjalnie może regulować poziom populacji gatunków inwazyjnych – po 100 tys. sztuk tej ryby trafiło do zbiorników Tresna i Porąbka.

WhatsApp Image 2022 06 14 at 110100 286942573 5326337064079428 4521088678392890976 n 281649682 1338553843304196 7160273744999863740 n
Akcja zarybiania na Porąbce. Fot. Wody Polskie

 

Coraz więcej obwodów rybackich „Nasze Łowiska” dostępnych dla wędkarzy

Wody Polskie w końcu zeszłego roku gospodarowały na 27 obwodach rybackich, natomiast dziś prowadzą gospodarkę w ramach 61 obwodów rybackich położonych w całym kraju, udostępniając te wody do amatorskiego połowu ryb – wędkarstwa. W najbliższym czasie ilość udostępnionych obwodów rybackich będzie się sukcesywnie zwiększać, prawdopodobnie w lipcu zbliżając się do poziomu około 70 obwodów.

284654962 534928884992074 6884704845486650383 n
Zbiornik Porąbka na Sole. Fot. Wody Polskie

Opłata za zezwolenie w ramach Programu „Nasze Łowiska” uprawniająca do wędkowania w ramach wszystkich obwodów rybackich objętych gospodarką rybacką PGW WP wynosi 250 zł. Aktualnie żaden z użytkowników rybackich nie udostępnia tak dużej ilości obwodów rybackich, przy zachowaniu tak niskiej ceny za zezwolenie na amatorski połów ryb.

Aktualny wykaz obwodów dostępny na: https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska

nasze lowiska 1920x500