Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca odbył spotkanie z Prezesem Państwowej Agencji Zasobów Wodnych Ukrainy Oleksijem Kuzmenkovem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim możliwości wsparcia Ukrainy walczącej od ponad trzech miesięcy z rosyjskim agresorem.

Prezes Kuzmenkov podziękował Polakom za okazaną dotychczas pomoc. Podkreślił, że pomimo przedłużającego się konfliktu PAZW UA stara się w miarę możliwości realizować swoje zadania. Infrastruktura gospodarki wodnej oraz zasoby wodne służą obecnie nie tylko do zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Ukrainy w wodę, ale stały się także elementem strategicznym, wykorzystywanym militarnie do powstrzymywania marszu wojsk agresora.

- Wielką stratą oraz kolejnym skutkiem barbarzyńskiej wojny jest śmierć siedmiu naszych pracowników, którzy stracili życie w wyniku inwazji rosyjskiej w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych – powiedział Prezes Kuzmenkov.

- Jesteśmy pełni podziwu dla państwa ukraińskiego, które mimo tak trudnej sytuacji wciąż się nie poddaje i walczy. Wyrazem tego są nie tylko działania militarne, ale również stabilność administracji państwowej, w tym Agencji Zasobów Wodnych – powiedział Prezes Daca.

Prezes Wód Polskich wyraził nadzieję, że w niedługim czasie możliwe będzie spotkanie osobiste, zaprosił również przedstawicieli strony ukraińskiej na Kongres Wodny we Wrocławiu, będący spotkaniem środowiska wodno-żeglugowego, a także zaproponował pomoc w postaci szkolenia dla pracowników Agencji. Zadeklarował również możliwość wsparcia materialnego Państwowej Agencji Zasobów Wodnych, które pozwoli na uzupełnienie braków sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji bieżących zadań.

Strony uzgodniły, że kolejnym etapem będzie podpisanie memorandum o wzajemnej współpracy.

spotkanie pol ukr 06 2022

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca odbył spotkanie z Prezesem Państwowej Agencji Zasobów Wodnych Ukrainy Oleksijem Kuzmenkovem. Fot. Wody Polskie