Inwestycje zrealizowane przez Nasze Gospodarstwo

Od 4 lat realizujemy zadania na terenie całej Polski. Są to zarówno duże inwestycje przeciwpowodziowe i przeciwsuszowe, jak i prace utrzymaniowe oraz zabezpieczające. 

Nadzorujemy 32 tys. obiektów hydrotechnicznych w całej Polsce. Łącznie w ciągu 4 lat funkcjonowania zrealizowaliśmy przeszło 12 tys. różnego typu zadań. Nasze Gospodarstwo prowadzi inwestycje na łączną kwotę 20 mld zł.

W ciągu 4 lat zrealizowaliśmy inwestycje przeciwpowodziowe w każdym województwie, najwięcej działań skoncentrowaliśmy w regionach o szczególnym zagrożeniu powodziowym, zrealizowaliśmy 44 inwestycje na Podkarpaciu; 42 inwestycje w Małopolsce, 29 inwestycji na Dolnym Śląsku, kontynuujemy rozpoczęte działania i planujemy kolejne.

W 2021 roku do listy doszło kolejnych 49 dużych zadań inwestycyjnych, setki działań o charakterze utrzymaniowym i zabezpieczającym. 

rys 1


Flagowe inwestycje

PGW Wody Polskie od rozpoczęcia swojej działalności wybudowały i zmodernizowały:

 • 233 km wałów przeciwpowodziowych;

 • 6 nowych zbiorników o łącznej poj. 189 mln m³ — zbiorniki: Racibórz Dolny, Pogrzebień, Lubomia, Buków, Syrynka, Roztoki;

 • 12 śluz;

 • 31 budowli piętrzących;

 • 31 przepławek;

 • 3 nowe przepompownie;

 • 20 nowych budowli regulacyjnych.

Ukończone inwestycje to m.in.:

 • polder Racibórz Dolny;

 • wybudowana Śluza Guzianka II;

 • zakończony Etap I budowy stopnia wodnego Malczyce;

 • modernizacja Kanału Gliwickiego;

 • zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki;

 • zabezpieczenie przeciwpowodziowe na Węźle Oświęcimskim.

1

 

3

 

2

 

4

 

5

 

Inwestycje w realizacji

Wody Polskie tworzą obecnie w Polsce kompleksowy system ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Nowoczesne zbiorniki retencyjne, pompownie, wały przeciwpowodziowe, lodołamacze dla zimowej osłony przeciwpowodziowej, Centra Operacyjne, systemy ostrzegania i wiele innych rozwiązań — to 60 inwestycji, które bezpośrednio i pośrednio zapewnią bezpieczeństwo aż 15 mln mieszkańców naszego kraju.

W 2021 roku zrealizowaliśmy działania dla zabezpieczenia przeciwko skutkom powodzi i suszy na łączną kwotę przeszło 2,4 mld złotych! To kilkaset zadań w całej Polsce. Kolejne kilkaset inwestycji kontynuujemy i oraz planujemy.

Planowane flagowe realizacje:

 • przebudowa Polderu Żelazna w Opolu na rzece Odrze;

 • budowa stopnia wodnego Ścinawa na rzece Odrze;

 • stopień wodny Siarzewo na rzece Wiśle;

 • II etap budowy stopnia wodnego Malczyce (cofka) i budowa stopnia wodnego;

 • stopień wodny Lubiąż na rzece Odrze.


Retencja korytowa — nie tylko dla rolnictwa

W ramach działań z zakresu retencji korytowej, potocznie nazywanej rzeczną, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zwiększyliśmy w Polsce retencję z 6,5 do 7 % i nadal ją zwiększamy. W ramach założeń do Programu Kształtowani Zasobów Wodnych (zPKZW), na terenie całego kraju zrealizujemy 274 zadania o charakterze inwestycyjnym i utrzymaniowym 134 zadania są już zakończone. Realizacja programu pozwoli na dodatkowe zmagazynowanie ok. 52 mln m3 wody na obszarze ok. 63 tys. ha, w tym ok. 47 tys. ha gruntów rolnych.

rys 2

Działania poprawiające bilans wody na terenach rolniczych wymagają ścisłej współpracy Wód Polskich, samorządów, spółek wodnych zrzeszających rolników oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Ważna jest również koordynacja nadzoru nad rowami melioracyjnymi i innymi urządzeniami na terenach rolnych. Na działania retencji korytowej nasze Gospodarstwo przeznaczyło 160 mln zł.

logo