Wody Polskie podpisały umowę na przebudowę kolejnego odcinka wału przeciwpowodziowego w Dolinie Stężyckiej nad Wisłą. Tym samym rozpoczyna się drugi etap inwestycji, w ramach której zmodernizowany zostanie wiślany wał przeciwpowodziowy na długości 5,5 km. To kluczowa inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców miasta Dęblin i gminy Stężyca na obszarze prawie 23 km2.

- Dzisiaj podpisujemy umowę na modernizację kolejnych 3 km wałów przeciwpowodziowych, jednocześnie ogłaszając przetarg na remont ostatniego, kilometrowego odcinka, co pozwoli zapewnić kompleksową ochronę przeciwpowodziową mieszkańców Doliny Stężyckiej – powiedział na dzisiejszym briefingu prasowym Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

119433041 1086776138391315 884589693724586548 n 119488266 1010899406040623 1792980550086055654 n

 Podpisanie umowy z udziałem Prezesa PGW WP Przemysława Dacy, Posła na Sejm RP Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisława Szweda, Starosty Ryckiego Dariusza Szczygielskiego oraz Wójta Gminy Stężyca Zbigniewa Chlaściaka. Fot. Wody Polskie

 

Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 2,970 km będzie prowadzona jako drugi z pięciu etapów zadania pn. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 – 9+600, gm. Stężyca”. Inwestycja zakłada rozbudowę wału na długości 5,5 km przez wzmocnienie konstrukcji jego korpusu oraz przebudowę i dostosowanie jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Roboty obejmują uszczelnienie korpusu i podłoża wału. Ponadto utworzona zostanie droga eksploatacyjna. Umocniona zostanie korona wału poprzez wykonanie utwardzonych ciągów eksploatacyjnych, co pozwoli na efektywny monitoring obiektu podczas wezbrań powodziowych. W ramach prac modernizacyjnych wykonana zostanie również osłona korpusu wału, która zabezpieczy konstrukcję przed skutkami działalności zwierzą ryjących – w tym celu zostanie zastosowana siatka stalowa na skarpie odwodnej. Skarpy dodatkowo zostaną wyłożone geokratą, co zabezpieczy podłoże i stopy wału przed uszkodzeniem w czasie wezbrań.

przekroj walu przeciwpowodziowego

Uproszczony przekrój wału przeciwpowodziowego. Infografika: Wody Polskie

 

Planowane prace stanowią kontynuację inwestycji Wód Polskich z 2019 roku, o wartości 5,367 mln zł, w wyniku której zmodernizowano wał na długości 1,192 km oraz przygotowano teren pod kolejne etapy prac. Podpisanie umowy na modernizację kolejnych 2,97 km wału oraz ogłoszenie przetargu na trzeci etap prac modernizacyjnych pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie mieszkańców Doliny Stężyckiej. Zgodnie z planem drugi etap prac, opiewający na kwotę 10,5 mln zł, zostanie zrealizowany do końca 2020 roku. Ochrona przeciwpowodziowa stanowi priorytetowe działanie Gospodarstwa i jest kluczowa dla lokalnej społeczności.

- Remont wałów w Stężycy to bardzo ważna inwestycja dla systemowego patrzenia na ochronę przeciwpowodziową, również dla naszego regionu – podkreślił Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP.

W kolejnych etapach planowana jest budowa pompowni i odbudowa przepustu wałowego w Prażmowie oraz odtworzenie dna starorzecza Wisły na odcinku 9,9 km między Młynkami a Prażmowem. Szacunkowa wartość całego projektu wynosi ponad 41 mln zł. Inwestycja jest konieczna ze względu na zagrożenie powodziowe, jakie powodują szczególne warunki naturalne występujące w okolicy. Odcinek Wisły między Dęblinem a Kozienicami jest miejscem, w którym z jednej strony: w okresie zimowym mogą powstawać niebezpieczne zatory lodowe które mogą naruszać wały, zaś z drugiej strony: dochodzi do postępującego niszczenia brzegu w wyniku działalności siły wody.

- Wszyscy czekaliśmy na tą inwestycję. Dzięki odnowionym wałom wreszcie będziemy mogli spać spokojnie – powiedział na briefingu prasowym Zbigniew Chlaściak Wójt Gminy Stężyca.

119563482 2743331422622831 8751845123142173632 n 119476200 242063753832223 3172392402289240578 n

 Briefing prasowy Prezesa PGW WP Przemysława Dacy z udziałem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki i Posła na Sejm RP Przemysława Czarnka. Fot. Wody Polskie

 

Prowadzone przez Wody Polskie prace pozwolą wzmocnić i uszczelnić istniejące wały przeciwpowodziowe, a dzięki odbudowie starych i budowie dodatkowych budowli na rzece poprawią warunki przepływu wód zmniejszające prawdopodobieństwo tworzenia się zatorów lodowych i ograniczające proces erozji brzegów Wisły. W efekcie Dolina Stężycka zyska skuteczniejszą ochronę przeciwpowodziową i lepszy bilans wodny, a mieszkańcy tych rolniczych terenów uzyskają dogodne warunki do gospodarowania ziemią i użytkowania zbiorników wodnych położonych na terenie zawala.