Choć po ostatnich opadach wilgotność gleby w wielu regionach Polski poprawiła się, nadal zagraża nam susza. Tym bardziej, że utrzymują się dość wysokie jak na tę porę roku temperatury, co sprzyja szybszemu odparowywaniu wilgoci z gleby.

Styczniowo-lutowe opady nie wpłynęły znacząco na sytuację hydrologiczną w kraju. W wielu regionach Polski na wodowskazach nadal obserwujemy niskie stany wód.

Jak obecnie wygląda stan uwilgotnienia gleb w porównaniu z normą z tzw. wielolecia? Wskazują na to dane modelu opracowanego w Europejskim Obserwatorium Suszy (EDO). Norma z wielolecia jest liczona za okres od 1995 do 2018 lub 2019. Obszary zaznaczone na brązowo widoczne na poniższej mapie, wskazują stan poniżej normy czyli bardzo niskie uwilgotnienie gleb. To oznacza deficyt wody w glebie oraz suszę rolniczą.

Więcej informacji na temat zagrożenia suszą w Polsce publikujemy w najnowszym raporcie w serwisie Stop suszy! 2020

http://stopsuszy.pl/najnowszy-raport-stop-suszy-2020/

 

mapa EDO luty

Mapa serwisu edo/jrc.eu.europa.eu/© 2020 – European Drought Observatory (EC-JRC)