Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Krzysztof Woś uczestniczyli w międzynarodowej konferencji na temat żeglugi śródlądowej „Inland Shipping” w Szczecinie.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o roli żeglugi śródlądowej w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów oraz o światowych trendach w rozwoju transportu wodnego. W związku z tym, że w 2017 r. Polska ratyfikowała Europejskie porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, nasz kraj jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich parametrów na wybranych drogach wodnych w swoich granicach.

Prezes Przemysław Daca podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań Wód Polskich jest obecnie budowa stopni wodnych Lubiąża i Ścinawy. Trwają prace nad przygotowaniem tych inwestycji. – Równolegle przygotowywany jest program rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Te dwa projekty się uzupełniają – podkreślił prezes Przemysław Daca.

Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą przybliżył inwestycje Wód Polskich. W swoim wykładzie mówił m.in. o roli Wód Polskich w programie rozwoju żeglugi śródlądowej, kluczowych inwestycjach realizowanych przez poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich na Odrze i Wiśle. Zaprezentował także szczegóły prac modernizacyjnych na Odrze granicznej, których celem jest zapewnienie zimowego lodołamania oraz poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie. W sesji uczestniczyła również Monika Niemiec-Butrym, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ, która wygłosiła wykład na temat kluczowych kierunków rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w kontekście działań europejskich w tym obszarze.

Oprócz przedstawicieli Wód Polskich i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a także Akademii Morskiej w Szczecinie i Uniwersytetów we Wrocławiu i Bydgoszczy. Organizatorem Konferencji jest Instytut Zarządzania Transportem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Morski.

Wydział Komunikacj Społecznej