Na zaproszenie Przemysława Dacy Prezesa PGW Wody Polskie w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego i WWF.  Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Prezes poinformował przedstawicieli organizacji społecznych o założeniach planowanego przeglądu technicznego na Stopniu Wodnym Włocławek. Podkreślił ścisłą współpracę ze wszystkimi organami, w tym Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Jednym ze statutowych działań Wód Polskich jest ochrona przeciwpowodziowa. Wiąże się to także z dbaniem o dobry stan techniczny obiektów. Do przeprowadzenia przeglądu niektórych obiektów, np. progu na dolnym stanowisku Stopnia Wodnego Włocławek, konieczne jest chwilowe wstrzymanie przepływu, gdyż nie ma innej możliwości oceny stanu budowli, którą stale osłania woda. Sprawnie działające obiekty Stopnia Włocławek zwiększają poziom bezpieczeństwa powodziowego setek tysięcy mieszkańców.

Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z prawem budowalnym przegląd jest przeprowadzany co roku, po sezonie zimowym. Wstrzymanie alimentacji planowane jest tylko jednego dnia przez 3 godziny. Pozwoli to na sprawdzenie progu stabilizującego położonego poniżej zapory głównej.

W ostatnim czasie notuje się przepływy w zakresie 600-700 m3/s i są one czynnikiem sprzyjającym dla ograniczenia skutków środowiskowych.