Wody Polskie codziennie monitorują sytuację hydrologiczną i lodową w całym kraju. Obecnie z uwagi na zbliżającą się wiosnę dokonujemy również przeglądów urządzeń wodnych, by mieć pewność, że będziemy gotowi na ewentualne wezbrania wód w czasie roztopów. Aktualnie sytuacja jest stabilna.

Dzisiaj (1 lutego) miał miejsce komisyjny przegląd urządzeń wodnych wykonany przez pracowników Wód Polskich z Zespołu Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej PGWWP (Zarządu Zlewni we Włocławku), w którym udział wzięli także przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Płocku, Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Miasta Płocka i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zespół i przedstawiciele jednostek samorządowych sprawdzali sytuację na Wiśle. Wizytowano okolice bramy przeciwpowodziowej w Płocku, zapory bocznej Jordanów-Tokary-Radziwie, rejon bulwarów w Płocku i ul. Gmury w Płocku. 

Sytuacja jest stabilna i nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Od 25 stycznia czoło pokrywy lodowej znajduje się na tym samym kilometrażu ok. 630 (okolice Mostu Legionów w Płocku) i nie zaobserwowano rozwoju zjawisk lodowych. Śryż i lód obserwowany między mostami w Płocku sukcesywnie zanika i przesuwa się w niżej położone partie Zbiornika Wodnego Włocławek. Dane z wodowskazów w Kępie Polskiej, Wyszogrodzie i Włocławka świadczą o drożności koryta w okolicach Płocka. Unormowane wartości na wodowskazie w Płocku świadczą o stabilizacji sytuacji i równomiernym przepływie (gwałtowne wzrosty lub spadki mogłyby świadczyć o przytykaniu się przepływu). Przeprowadzone jesienią 2018 roku prace pogłębiarskie w okolicach Płocka przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia powstania zatorów na rzece.

Lodołamacze pozostają w porcie we Włocławku w pełnej gotowości. Na chwilę obecną nie jest planowana akcja lodołamania ze względu na niskie dopływy do zbiornika wynoszące ok. 800 m3/s.

Wzrost poziomu wody powyżej stanu alarmowego w ostatnich dniach wystąpił w rejonie wodowskazu Frankopol na rzece Bug na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. Przyczyną tego zjawiska były warunki pogodowe i związane z tym piętrzenie wód przez lód. Obecnie miejscowo na rzece można zaobserwować płynące znikome ilości kawałków śryżu. Szacunkowa wartość lodu brzegowego wynosi około 20%.

Sytuacja jest obecnie ustabilizowana, a od ponad 24 h poziom wody nie zmienia się. Sytuacja będzie w dalszym ciągu monitorowana przez pracowników Wód Polskich, z uwagi na  chwilowe trzydniowe ocieplenie w dniach 2-4.02.2019 (największe w niedzielę). Powolny spływ wody w danym rejonie spowodowany jest spiętrzeniami śryżu, które uformowały się podczas tworzenia pokrywy lodowej.

Sytuacja na rzekach jest stale monitorowana i w każdej chwili służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są gotowe podjąć działania.

Źródło: RZGW Warszawa, RZGW Lublin 
fot. Wody Polskie